Osloby

- Sett inn ekstra innsats på planarbeid!

 • Astrid Løken
  journalist

afp000775599.jpg Rolf Øhman

 • Venstre har sittet med ansvaret for sykkel i tre år. Så byråden har hatt god anledning til å få flere planer klare, og dermed få fart i byggingene av sykkelveier, sier Abdullah Alsabeehg (Ap).

Byrådet har i sitt budsjettforslag foreslått å bruke 163,5 millioner på sykkeltilrettelegging i 2015. I tillegg vil det sette av 9,5 millioner til drift av Sykkelprosjektet.

«Grunnen til at vi ikke har lagt inn et høyere beløp på investeringer, er at det ikke er nok ferdige planer til å bygge mer i 2015», sa miljø— og samferdselsbyråd Guri Melby til aftenposten.no i går.

Abdullah Alsabeehg, fraksjonsleder for Arbeiderpartiet i Samferdsel- og miljøkomiteen i bystyret, reagerer på uttalelsen.

— Jeg vil minne Guri Melby på at hennes parti, Venstre, har sittet med ansvaret for sykkel i tre år. Så byråden har hatt god anledning til å få flere planer klare, og dermed få fart i byggingene av sykkelveier. Det viktige er jo å få på plass flest mulige traseer, sier Alsabeehg.

- Har ikke brukt opp budsjettet

— Problemet har vært at byrådet ikke har fått brukt opp budsjettet foregående år. Et eksempel på det er budsjettet for 2013 hvor det ble satt av 219 millioner. Bare 87,6 av millionene ble brukt på sykkelveier. 131 millioner sto ubrukt da året var omme. Så her er poenget å lage planer så pengene kan brukes opp. Det viktigste er å ha vilje til å gjennomføre. Byrådet har ikke vist vilje til å gjennomføre, sier Alsabeehg.

Han kan ikke si noe om hvorvidt Arbeiderpartiet vil gå inn for et høyere budsjett til syklister ennå.

— Mindreforbruket i 2013 innebærer ikke lavere aktivitet eller at det er midler som står ubrukt. Pengene er bundet til konkrete sykkelprosjekter og vil bli brukt på disse i 2014 og 2015. Grunnen til at alle pengene ikke ble brukt opp i 2013, er at det har tatt tid å oppnå avtaler med alle grunneiere i forbindelse med oppstart av det store sykkelveiprosjektet i Tvetenveien. Det ble derfor forsinket oppstart av anlegg fra høst 2013 til høst 2014, og midlene vil bli fordelt over 2014 og 2015, forklarer byråd Melby.

SLF: Få opp farten

Hulda Tronstad, informasjonssjef i Syklistenes Landsforening, mener også byråden må få fart på planleggingskapasiteten.

— Byråden må sette inn en ekstra innsats på å lage sykkelplaner sånn at det bare er å rulle ut fullverdige sykkeltraseer. Hvis ikke byråden gjør det, står sykkelveinettet i stampe på grunn av manglende planer. Vel tar det lang tid å lage reguleringsplaner, men det virker som om det ikke alltid er gjennomføringsevne heller, sier Tronstad.

Byråden sa til Aftenposten i går at hun ville etablere en tverrforbindelse fra Helsfyr til Frogner og tiltak som gjør det enklere for syklister å ferdes på Jernbanetorget og ved Tinghuset. Tverrforbindelsen skulle være så enkel å lage at den kunne komme på plass allerede i 2015.

- Må ikke bli Ikke erstatning

— Noe av problemet med hovedsykkelveinettet i Oslo er at det ikke er godt nok tilrettelagt i sentrum. Så det er veldig bra at byrådet vil lage enkle tverrgående traseer og tilrettelegge bedre i sentrum. Det trengs mange slike lightversjoner av gjennomgående traseer, men de må ikke komme som erstatning for de fullverdige sykkelveiene, sier Hulda Tronstad.

Abdullah Alsabeehg sier dette om byrådens lansering av en gjennomgående trase som kan etableres enkelt og raskt: - Det er bra at det blir lettere å sykle gjennom sentrum, men byrådet og Venstre erklærte for tre år siden at de ville bygge fire tverrgående sykkelrute gjennom sentrum. At dette nå blir redusert til en sykkeltrasé light viser hvor vanskelig det er å prioritere sykkel for det sittende blå byrådet, sier han.

 1. Les også

  Vil lage «sykkeltrasé light» på tvers av Oslo

 2. Les også

  1977: Oslo skal få sykkelveinett. 2014: Oslo mangler fortsatt sammenhengende sykkelveinett

 3. Les også

  Her er de fem verste stedene å sykle i Oslo

 4. Les også

  - Byrådet har ikke vært tøffe nok til å prioritere sykkel

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Lover sykkelsatsing til 13,5 milliarder. En stor del av regningen betales av bilistene.

 2. OSLOBY

  Se hvor det skal tilrettelegges for sykling i Oslo i år

 3. OSLOBY

  Tøyenløftet: Slik får du aldri se Tøyen torg

 4. OSLOBY

  Bymiljøetaten innrømmer dårlig informasjon om sykkelveien på Bygdøy, men vil ikke stanse prosjektet

 5. OSLOBY

  Byrådslederen og ordføreren grillet om Tøyen

 6. OSLOBY

  Opposisjonen krever fortgang i milliardprosjektene på Tøyen