Osloby

2 av 3 Oslo-rektorer synes arbeidssituasjonen er blitt verre

De jobber 50 timer i uken, har ikke tid til pedagogisk ledelse og opplever et svært høyt press fra Utdanningsetaten.

I en anonym spørreundersøkelse sier mer enn 60 prosent av Oslo-rektorene at arbeidssituasjonen deres har forverret seg de siste to årene. – Vi er kollektivt stolte over å ha fått til gode resultater, men det å drive skole handler ikke kun om resultatutvikling. Skolen har mange utfordringer som man ikke kan tallfeste, sier Lillan Wittenberg, fylkesleder i Skolelederforbundet. Rolf Øhman

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Etter å ha opplevd murring over tid ønsket Skolelederforbundet å få klare svar fra rektorene i Oslo-skolen. En anonym undersøkelse bekrefter det mange snakker om: et svært tøft regime med høye resultatkrav:

 • Nesten 2 av 3 Oslo-rektorer mener deres arbeidssituasjon har forverret seg de siste to år.
 • 80 prosent melder om "svært høye" (maksscore) forventninger fra Utdanningsetaten.
 • Hver fjerde Oslo-rektor mener rammebetingelsene er for dårlige for å sikre en forsvarlig opplæring.
 • Hver tiende rektor melder om for dårlig støtte og oppfølging fra Utdanningsetaten.

Beordringer og ustabilitet

Undersøkelsen viser i tillegg at hver femte rektor jobber mer enn 50 timer i uken. Og hver fjerde rektor svarer at de kun får benyttet 0–15 prosent av arbeidsdagen til pedagogisk ledelse. Skolelederforbundet i Oslo har over lang tid fått bekymringsmeldinger fra sine medlemmer. Arbeidstilsynet var bekymret allerede i 2009, forteller fylkesleder Lillan Wittenberg.

— Mange rektorer synes det er vanskelig å si fra om dette, sier hun.

Når kun to rektorer mener arbeidssituasjonen er forbedret de siste to årene, tror Wittenberg det er flere årsaker til dette.

— Det kan handle om ustabilitet i ledergruppene som følge av mange beordringer. Jeg tror også det kan skyldes skolebehovsplanen, som gir økt antall elever. Det er rektor som må si nei til elever det ikke er plass til. I tillegg er det et sterkt press på rektorer som har svake resultater.

Redde for å uttale seg

Wittenberg mener Utdanningsetaten pusher frem en for ensidig skoleutvikling:

- Vi er kollektivt stolte over å ha fått til gode resultater, men det å drive skole handler ikke kun om resultatutvikling. Skolen har mange utfordringer som man ikke kan tallfeste. Noen elever må lære sosiale ferdigheter før de lærer norsk, matte og engelsk, og mange opplever at etaten mangler forståelse for at dette tar tid.

At Oslo-rektorer ikke tør å uttale seg av frykt for reaksjoner fra ledelsen i Utdanningsetaten, er også noe Wittenberg mener "ligger der som en hemsko". Ytringsfrihet er ikke tatt opp i undersøkelsen, men flere er redde for å snakke, både i mediene og internt, mener Wittenberg.

Når hun møter andre fylkesledere, snakkes det om Oslo-skolens tøffe regime. Det er for hardt, synes Wittenberg, som forventer at etaten tar signalene fra undersøkelsen på alvor.

— All ære til det positive som skjer, men det menneskelige aspektet blir litt borte i alle krav og forventninger.

Skolebyråd Torger Ødegaard (H) ønsker å ansette rektorer på åremål; seks og seks år av gangen. På side 24 kan du lese hva fylkesleder Lillan Wittenbergs mener om forslaget.

2711rektor.ai

Relevante artikler

 1. NORGE

  Skolelederne i Oslo: – UIsrud-rektor har fulgt ordre, men gjøres til syndebukk av byråden

 2. OSLOBY

  Skolebyråden: – Søgnen er ikke sparket. Dette er en frivillig avtale.

 3. DEBATT

  Uansvarlige utsagn fra skolebyråden

 4. OSLOBY

  266 lærere: - Kritiske røster er uønsket i Oslo-skolen

 5. NORGE

  Skolebyråden: – Kan ikke sette i verk tiltak som går på tvers av ytringsfriheten

 6. DEBATT

  Thorkhildsen mener hun gjennomfører en åpenhets- og tillitsreform. Jeg mener hun river ned mye av det som er bygget opp