Osloby

Batongoffer: - Jeg ble kjørt ut av byen og dumpet i skogen

Etter å ha tvunget teleskopbatonger i munnen på den antatte narkotikaselgeren i Oslo, kjørte politiet mannen ut av sentrum og dumpet ham.

 • Henrik Arneberg

Aftenposten skrev i januar at Oslo-politiet risikerer foretaksstraff på 80.000 kroner etter at to politibetjenter i mai 2013 ble filmet mens de i tre minutter stappet batonger inn i munnen på en mann de mente skjulte narkotika i munnhulen.

Denne uken ble det kjent at politiet ikke vedtar foretaksstraffen som retter seg mot bruken av batonger i munnhulen og manglende rapportskriving.

Saken mot tjenestemennene er henlagt etter bevisets stilling. Politibetjentene er og har hele tiden vært i tjeneste.

Les saken: Unnlot å loggføre ulovlig batongbruk

Advokat: Lite troverdige politiforklaringer

Ifølge tjenestepersonenes egne forklaringer så de «kokainkuler» i mannens munn, og prøvde derfor å unngå at han svelget disse. Da de ikke lykkes med dette, valgte politiet å kjøre han ut av sentrum.

Mannens advokat, Vibeke Knapstad, sier til Aftenposten at det er en rekke selvmotsigelser i politibetjentenes forklaringer.

— De har forklart batongbruken med at de så narkotika i mannens munn, men at han svelget dette. Istedenfor å kjøre han til et spesialtoalett for å finne narkotikaen de mente han hadde svelget, velger tjenestepersonene å kjøre han ut av byen, uten mulighet for legetilsyn. Er dette riktig dersom de er sikre på at han har magen full av narkotika?

mann_2.jpg

Dumpet utenfor ring 3

Til Spesialenheten har mannen forklart at han ikke ante hvor han var, at han gikk cirka 20 minutter før han traff en person som viste ham riktig retning og at bussturen tilbake tok cirka 45 minutter.

«Dyr har ikke sko, og det bor dyr i denne skogen, og dyr har ikke sko. Jeg vil ikke se deg igjen i Oslo», mener mannen at den ene politibetjenten skal ha uttalt, og deretter fjernet skoene hans, før han ble overlatt til seg selv i et skogsområde utenfor sentrum.

Betjentene som kjørte bort mannen avviser dette. De har forklart at han ble sluppet av ved havneområdet på Sjursøya, noe som beskrives som vanlig praksis ved bortvisninger. Betjentene opplyser videre at de ikke husker så mye av den konkrete episoden, blant annet grunnet det store antallet lignende oppdrag i samme periode.

Spesialenheten legger i sin rapport til grunn at mannen ble kjørt relativt langt utenfor ring 3, og konkluderer med at det var unødvendig.

«Sett hen til den kriminalitetsrisiko som forelå, kan Spesialenheten vanskelig se hvilket formål bortkjøringen skulle tjene», står det i rapporten som videre konkluderer med at bortkjøringen er kritikkverdig, men ikke utilbørlig.

Tips til saken? Kontakt oss her!

— Glad noen filmet

Redaktør Shane Alexander Caldwell i Circus Bazaar filmet den brutale anholdelsen. I ettertid har han sporet opp batongofferet og intervjuet han til et dokumentarprosjekt om etnisk diskriminering i Norge. Aftenposten har fått tilgang til deler av intervjuet der mannen forteller hva som skjedde.

- Jeg er glad for at episoden ble filmet. Dersom jeg hadde fortalt noen om behandlingen jeg ble utsatt for av norsk politi, ville jeg aldri blitt trodd. Ikke uten videobevis, sier mannen.

Se hele intervjuet i videoen øverst i saken.

mann_3.jpg

Caldwell forteller at han er rystet over episoden han fanget på film rett utenfor stuevinduet sitt på Carl Berner i Oslo.

— Jeg ble sjokkert. Det så ut som mannen ble torturert. Dersom det er vanlig å behandle narkotikamistenkte personer slik i Norge, er det jo et klart brudd på menneskerettighetene, sier han.

En rekke ulovlige handlinger

Advokat Knapstad betegner hendelsen mot sin klient som svært klanderverdig.

— Det er utført en ulovlig kroppslig undersøkelse i det offentlige rom, det er brukt unødig og uforholdsmessig mye makt. Deretter har politibetjentene foretatt en ulovlig bortvisning. At de har en student med på opplæring gjør ikke saken bedre. Vi vurderer nå om vi skal klage på påtalevedtaket fra Spesialenheten, blant annet fordi vi er kritiske til at rapporten deler opp hele episoden i enkelthendelser. Det er viktig å se samlet på ulovlighetene min klient er blitt utsatt for, sier hun.

Knapstad reagerer også på tjenestemennenes mangelfulle rapportskriving.

— Det er svært uheldig at de skriver en uriktig rapport over hendelsen i ettertid. Spesialenheten har påpekt at loggføringen inneholder flere uriktigheter, blant annet ble det unnlatt å nevne både narkotika og batongbruken. Dette underbygger min klients forklaring, sier hun.

Vibeke Knapstad er advokat for mannen som ble ulovlig ransaket i munnen med batonger. Erlend Aas

Visepolitimester: Ser alvorlig på saken

Aftenposten har i flere uker vært i kontakt med Oslopolitiet for å få en uttalelse i forbindelse med episoden. Blant annet fordi tjenestepersonene har forklart at batongbruken og bortkjøringer er praksis i Oslo politidistrikt.

Forrige uke skrev visepolitimester Roger Andresen at politiet ikke kan besvare detaljspørsmål før den interne saksbehandling er avsluttet.

— Det er likevel viktig å understreke at Oslo politidistrikts ledelse ser med stort alvor på denne saken. Vi er i all hovedsak enig med Spesialenheten i den kritikken som er reist mot de handlinger som er foretatt og den meget mangelfulle notoritet som er skjedd i saken. Det foreligger klare lovregler og ordre om slike forhold, og dette vil bli nærmere belyst i vår redegjørelse til Spesialenheten, opplyste Andresen til Aftenposten.

Les tidligere sak: Unnlot å loggføre ulovlig batongbruk

Politimester: Uenig i Spesialenhetens påstand

I en mail Oslopolitiet sendte ut 16.februar, signert politimester Hans Sverre Sjøvold, står det at politiet ber om mer etterforskning.

— Vi er enig i kritikken fra Spesialenheten mot de beskrevne handlingene, men mener at saken ikke er tilstrekkelig opplyst til å ta stilling til foretaksstraff, opplyser Sjøvold.

Videre skriver han at Oslo politidistrikt er overrasket over at Spesialenheten har kommet til at de beskrevne handlingene er praksis i Oslo politidistrikt, og derfor straffbare for foretaket.

— Vi mener blant annet denne påstanden fra Spesialenheten ikke er godt nok dokumentert, og ber dem derfor etterforske mer, sier politimesteren.

Han legger til at dersom ytterligere undersøkelse dokumenterer Spesialenhetens påstander vil Oslo-politiet ta ansvaret for det.

— Det har vært gjort flere presiseringer til ansatte om at dette ikke er en akseptabel fremgangsmåte, sier han.

Sjef for spesialenheten, Jan Egil Presthus, har ikke rukket å lese brevet fra politiet, men har følgende kommentar:

— Hvis Oslo politidistrikt har forslag til etterforskningsskritt som bør gjennomføres vil vi selvsagt vurdere å følge opp det, sier han.

 1. Les også

  Romfolk behøver ikke gjøre noe kriminelt for å bli fjernet

 2. Les også

  Unnlot å loggføre ulovlig batongbruk

 3. Les også

  Tiggere hevder politiet kjører dem langt ut av byen og forlater dem

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslopolitiet klager på straff for batongbruk

 2. OSLOBY

  Unnlot å loggføre ulovlig batongbruk

 3. OSLOBY

  Oslopolitiet godtar ikke foretaksstraff etter batong-episode

 4. OSLOBY

  Oslo-politiet bøtelagt for batongbruk

 5. OSLOBY

  Mannen ble fengslet for voldtekt, men frifunnet. I fengselet skal han selv ha blitt utsatt for sexovergrep av en fengselssykepleier

 6. OSLOBY

  Fengselssykepleier dømt for overgrep mot varetektsfange