Osloby

Vil ikke legge om et av Oslos største veikryss

Det blir feil å dele Smestad-krysset i to og lage et torg med høyblokker i midten, mener Pia Farstad von Hall (H). Hun peker på at dette er en viktig vei for svært mange på Oslo vest.

Pia Farstad von Hall (H) er ikke med på en storstilt omlegging av Smestad-kryssets øvre plan, men kan godt diskutere mindre endringer for å bedre forholdene for myke trafikanter. Foto: Christian Sørgjerd

 • Christian Sørgjerd

Smestad-krysset er et av landets mest trafikkerte.

Nederst går gjennomfartstrafikken på Ring 3. Over et lokk på toppen går Sørkedalsveien med cirka 25.000 kjøretøy daglig, ifølge Veivesenets tall. Fotgjengere og syklister må ta omveier under bakken.

Høyres byutviklingspolitiker Pia Farstad von Hall synes lite om et nytt forslag om å dele dagens kryss i to, med et bilfritt torg i midten, som del av en større utbygging på Smestad - som Høyre er imot.

– Formålet med omlegging er å redusere biltrafikken her, men dette er en hovedvei. Tusenvis av beboere vestover berøres, de vil bli tvunget til å kjøre andre veier i stedet. Bil er hovedtransportmiddel i denne delen av byen, sier hun.

– Å legge opp til et sånt kaos, det forstår jeg ikke at man kan gå med åpne øyne inn i, legger Høyre-politikeren til, som samtidig er positiv til å se på mindre endringer av krysset for å bedre forholdene for myke trafikanter.

Les også

LES OGSÅ: Ble lovet reell medvirkning – nå vil Oslo kommune ha seks etasjers blokk der huset hans står

Dette er forslaget

Plan- og bygningsetaten har nylig ferdigstilt et foreløpig utkast til planprogram for Smestad, som skal på høring til høsten. Der her de foreslår å dele opp overflate-trafikken i to mindre såkalte T-kryss.

Løsningen åpner både for fotgjengerfelt og sykkelløsninger i friluft. I midten vil etaten lage et nytt, bilfritt bydelstorg med næringsbygninger på inntil 10 etasjer skjermende rundt.

Dette er bolig- og næringsområdene på dagens Smestad som Plan- og bygningsetaten nå ønsker å transformere: Jo sterkere farge, jo større bebyggelse. Sammenliknet med de innledende tankene, er områdene blitt noe innskrenket. Foto: Google/Aftenpostens

En oppdeling av krysset, kanskje også med nedgravd T-bane, kan gjøres uten å berøre så mange boliger. Primært berøres eiere av næringseiendommer i området, som til gjengjeld vil få store utbyggingsmuligheter i retur.

Finansiering av et slikt veiprosjekt er et åpent spørsmål. Dette ligger ikke inne i Nasjonal transportplan eller i Oslo-pakke 3.

– Det fremstår som et luftslott, mener von Hall.

Les også

LES OGSÅ: Forsvaret vil selge en av Oslos eldste bygninger – regningen for full rehabilitering kommer på 350 mill.

Ønsker «bymessig utvikling» der

Byutviklingsbyråd Hanna E. Marcussen (MDG) har selv fremhevet det trafikkerte krysset som en av årsakene til at byrådet ikke stanser de omstridte byutviklingsplanene i Smestad-området.

– En utvikling her vil også gi oss mulighet til å gjøre noe med Smestad-krysset, som ikke fungerer i dag, sa Marcussen da byrådet tidligere i sommer presenterte forslaget til ny kommuneplan.

I et leserinnlegg i lokalavisen Akersposten utdyper hun:

«Smestadkrysset har på flere måter ødelagt for lokalmiljøet og er i dag en trafikkmaskin hvor syklende og gående vanskelig kommer seg frem. Selve området ved krysset er plaget av luft og støyforurensing.»

Les også

LES OGSÅ: Her er planene for et bilfritt sentrum – Det kan bli inntil tre ganger så mange gågater

Overrasket over reguleringsforslaget

I fjor sommer snudde Høyre tvert om og gikk inn for å skjerme småhusområdet blant annet på Smestad, etter selv å ha foreslått det utbygget da de satt i byråd.

Von Hall mener forslaget om å legge om krysset må forstås i sammenheng med planene for Smestad-utbygging forøvrig. Etaten foreslår at flere store småhuskvartaler skal omreguleres til blokkbebyggelse på inntil 6 etasjer.

– Vi er overrasket over profilen, at de vil ha så høy utnyttelse der. Dette handler om å vise respekt for utgangspunktet man har på Smestad og utvikle deretter. Et forslag om 10-etasjes blokker i krysset gjør ikke det, mener hun.

Les mer om

 1. Byutvikling
 2. Trafikk
 3. Bystyret
 4. Oslopolitikken
 5. Oslo
 6. Sykkelvei

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Byrådets plan for Oslo: Vil skjerme flere småhusområder – men ikke Smestad

 2. OSLOBY

  Kommunen vil ha seks etasjers blokk der huset hans står

 3. OSLOBY

  Her er naboene som ønsker utbyggere velkommen

 4. OSLOBY

  Byrådet utsetter den største saken til etter valget – opposisjonen reagerer kraftig

 5. OSLOBY

  Forbereder søksmål mot kommunen for å bevare småhusområde

 6. OSLOBY

  Nabolaget hans skulle bli til blokker. Etter to års kamp kan han heise flagget.