Osloby

Oslo før: Christianias syndige nabo

I 1658 fikk stattholder Nils Trolle svidd av hele forstaden Grønland for å bekjempe fyll, dårlig hygiene og kriminalitet.

Kart over Christiania fra 1858 viser Grønland og "Enerhougen", som den kongelige kommisjonen ville skille ut av byen. Kaartverket (C. Schwenzens Lit. Officin)

 • Leif Gjerland
  Historieformidler

Da Vaterlands bro kom på plass i 1654, ble Grønland forstaden de fleste besøkende kom kjørende gjennom når de ankom byen. Ytterligere viktig ble Grønland i 1865, da det såkalte «Kvægtorvet» ble anlagt rett ved Akerselva, først med handel med levende dyr, etter hvert også med slakteri, kjøtthall og Gartnerhallen.

Syndens pøl

Grønland utvikler seg i dag til et variert og stadig vakrere område. Men tidlig på 1600-tallet var det et fattig strøk der det offisielle navnet «Aggers Præstegjeld af Grønlands Fattigdistrikt» sier det meste. Og allerede fra første stund Grønlandsbebyggelsen begynte å vokse frem, besto den av små trehus med sølete veier imellom.

Grønland i 1870-årene. Gaten Grønland går over i Grønlandsleiret mot Grønland kirke. Grønlands torg er nå på høyre side av gaten på bildet. P.A. Thorén/OSLO MUSEUM

Sanitære forhold var dårlige, og «usedelighet» ble raskt Grønlands varemerke. Denne Christianias første forstad kunne sikkert ha blitt et varsku ved utbygging av de senere forstedene, men 1600— og 1700-tallet brydde seg lite om faresignalene som lå i mye fyll, dårlig hygiene, lav status og høy kriminalitet.Se de historiske bildene:

Les også

Grønland i svart-hvitt

Tente på hele bydelen

Christiania brukte sterke virkemidler for å bekjempe det syndige Grønland: I 1658 fikk stattholder Nils Trolle svidd av hele forstaden Grønland.

Det nederste kvartalet av Tøyengata fotografert fra Grønlandsleiret i juni 1896. Th. Kielland-Torkildsen/OSLO MUSEUM

Forgjeves; etter kort tid var alle hus bygget opp igjen på de samme tomtene. I 1843 gikk en kongelig kommisjon inn for å skille ut Grønland og Enerhaugen og opprette dem som byen «Akerstad».Med understøttelse fra både Christiania og Aker skulle denne nye Akerstad-byen klare seg selv, en utrolig ansvarsfraskrivelse som det heldigvis ikke ble noe av.

Prest og politi

Men på tampen av 1800-tallet skulle Gamlebyen bygges ut, basert på stedets gamle bispe— og jernbaneverdighet. Kan hende var det for å hindre Grønlandskulturen å bre seg dit at det sist på 1800-tallet ble bygget opp en offentlig teglsteinstrio med kirke, skole, brann- og politistasjon der Grønland sluttet.

På Olympen ble det drevet teater på 1890-tallet. Her er skuespillerensemblet i kostymer – til hvilket stykke vet vi dessverre ikke. OSLO MUSEUM

Om det virket? Tja … spør du dem som i dag bor i kvartalene mellom kirken og Schweigaards gate, er i alle fall mange usikre på hvorvidt de bor på Grønland eller i Gamlebyen …

 1. Les også

  Oslo før: Katastrofen som gjorde at brannmann ble et yrke

 2. Les også

  Grünerløkka, fra forakt til heder

 3. Les også

  Er Lambertseter egentlig en drabantby?

 4. Les også

  Historiske Osloby: Siste stopp på Østbanen

 5. Les også

  Oslos noble hyttenavn

 6. Les også

  Spøkelser i gamle Christiania

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Slik har Oslos beste borgere forsøkt å kvitte seg med "nedslitte forsteder".

 2. OSLOBY

  Visste du at her gikk Oslos strandlinje i middelalderen?

 3. OSLOBY

  Oslo før: Barneasyl var «for Børn af den fattigere Befolkning»

 4. OSLOBY

  Oslo før: Dette kunne blitt Oslos stortingsbygg

 5. OSLOBY

  Oslo før: På slutten av 1200-tallet ønsket kong Håkon 5. Magnusson å skape nytt liv på den andre siden av Alna. Han lyktes ikke

 6. OSLOBY

  Deichman er tømt og fremtiden uviss. Hva vil Oslo egentlig ha på sitt «Akropolis»?