Osloby

Reagerer på kjønnsdelt svømming

Fremskrittspartiet og regjeringen er på kollisjonskurs i synet på kjønnsdeling i Oslo-skolen. Mens Frp mener gutter og jenter bør kunne svømme i samme basseng, maner det SV-styrte Kunnskapsdepartementet til respekt for mindretallet.

– Sømmelighetshensyn er blant de begrunnelsene som unntaksvis kan brukes for å dele elevene inn etter kjønn. Det handler om å ha respekt for mindretallet og den enkeltes rett til religionsutøvelse, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet til NTB.

Fremskrittspartiets skolepolitiske talsmann Anders Anundsen er uenig, til tross for at partiet prinsipielt er for kjønnsdeling som begrunnes pedagogisk.

– En skoleklasse skal ikke kunne deles inn på bakgrunn av religiøse overbevisninger. Det strider mot hvordan vi tenker skole i Norge. Ved siden av å tilby svømmeundervisning skal elevene skoleres i sosiale ferdigheter. Jeg liker ikke dette, sier Anundsen.

Les også

Kjønnsdelt svømming i Oslo

Skeptisk

Likestillings— og diskrimineringsombudet er i utgangspunktet skeptisk til inndeling av skoleklasser etter kjønn.

– Kjønn er normalt en altfor grov kategori til å dele mennesker inn i. Utgangspunktet må være en likeverdig utdanning, men dersom pedagogiske hensyn ligger til grunn, kan det være hensiktsmessig med kjønnsdeling, sier avdelingsdirektør Bjørg Unstad til NTB.

Hun understreker at det er viktig at alle tilbys en god og tilrettelagt svømmerundervisning og viser til de mange drukningsulykkene i Oslo i sommer.

– Men det finnes flere tenkelige måter å gjøre dette på. Heldekkende svømmedrakter kan være en løsning, sier hun. Ifølge Unstad er det viktig å lytte til elevene som ikke er religiøse også.

– Det er uheldig dersom kjønnsdelingen skaper en uforholdsmessig stor belastning for øvrige elever, sier hun.

Leder Loveleen Rihel Brenna i Foreldreutvalget for grunnskolen sier problemstillingen ikke er ukjent.

– Vi har fått flere henvendelser fra skoler som har kjønnsdeling av hensyn til jentene. Deres erfaring er at guttene tar mye plass i fag som kroppsøving og svømming, og at dette gjør det vanskelig for jentene å utfolde seg.

Brenna mener loven åpner for segregering i enkelte fag, men forutsetter at det skjer i tett samarbeid med foreldrene.

– Samtidig innser jeg at opplæringsloven gir rom for ulike tolkninger. Sånn sett bør kanskje loven eller forskriftene gjøres tydeligere, sier hun.

Ingen oversikt

Utdanningsetaten i Oslo har ingen samlet oversikt over omfanget av kjønnsdeling i grunnskolen.

– Vårt klare inntrykk er imidlertid at dette ikke forekommer i særlig grad, sier utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo til NTB.

Hun mener ordningen ved Møllergata skole neppe bryter med opplæringsloven og peker på elevenes rett til tilpasset opplæring.

– Jeg har problemer med å se at det Møllergata skole gjør er en forseelse. Ordningen har kommet til i samarbeid med foreldrene og er et resultat av en lang tradisjon. Skolen mener løsningen fungerer godt, og det aller viktigste er at elevene lærer å svømme.

Søgnen viser til at 38 prosent av elevene i grunnskolen i Oslo har flerkulturell bakgrunn og sier problemstillingene knyttet til kjønn og kroppsøving løses ulikt fra skole til skole.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Seiler sin egen sjø

 2. OSLOBY

  Regelendring kan gi frislipp for skogshugst i Marka

 3. OSLOBY

  Manglerud Star-lederens anke avvist av lagmannsretten

 4. OSLOBY

  Kraftig brann i Oslo-bygård. 22 personer evakuert.

 5. OSLOBY

  Oslo kommune får si nei til private barnehager

 6. OSLOBY

  Politiet grep ikke inn da Brann-supportere tente opp bluss