Osloby

Slik er formuen delt i Oslo - sjekk ditt nabolag

For tre år siden hadde bare ett av Oslos nabolag en gjennomsnittsformue på over 10 millioner kroner. I dag er det hele 11. Sjekk ditt nabolag.

Mens gjennomsnittsformuen i enkelte nabolag i Oslo er på over 20 millioner kroner pr. skattebetaler, er den langt lavere i andre deler av Oslo. Her kan du se tallene for ditt nabolag. Ørn Borgen

 • Wasim Riaz
 • Fredrik Hager-Thoresen

Oslos rikeste trives på toppen av Holmenkollåsen viser statistikken over hvor formuestoppene velger å bo. Halvor Solhjem Njerve

Oslo har 11 nabolag (postnummer) der gjennomsnittsformuen er på over 10 millioner kroner. Her er kartet som viser hvilke områder det er snakk om. Tallene er hentet fra ligningen som kom i forrige uke.

Dette viser de ferske ligningstallene som er brutt ned etter postnummer (se tabellene).

Postnummer 0786 i Holmenkollåsen topper statistikken med en gjennomsnittsformue på rett over 26 millioner kroner. På plassen bak kommer 0783 med 24,3 i formue.

På den andre siden av skalaen kommer studentbyene Kringsjå og Sogn med en formue på rundt 75.000 kroner. Av vanlige boligområder så er det et område på Bjørndal (postnummer 1271) som kommer dårligst ut med 141.000 kroner i formue.

Ser man på ligningstallene som kom for tre år siden, var det bare ett nabolag i Oslo med gjennomsnittsformue på over 10 millioner kroner. I dag er det hele elleve nabolag i det eksklusive selskapet. Faktisk så har innbyggerne i tre mindre områder en formue på over 20 millioner kroner.

De to områdene helt på topp (postnummer 0786 og 0783) ligger i Holmenkollåsen. Deretter kommet et nabolag på Skøyen (0274) og et på Frogner (0264). Postnummer 0779 på Slemdal kommer på femte plass, mens Ris (0778) havner på plassen bak. Voksenlia (0789) er også representert på listen før enda et område på Slemdal (0774) dukker opp. De to siste plassene på topp 10-listen kapres av Marienlyst (0371) og Vinderen (0374).

En av grunnene til at postnummer 0786 kommer på topp, er at flere medlemmer i familien som eier matgiganten Norgesgruppen bor der.

 • Klarer du å se forskjell på jentene fra øst og jentene fra vest?

– Ikke overraskende

– Ut ifra alle analysene vi har gjort, så er ikke dette så overraskende. Det er snakk om gamle skillelinjer som går flere hundre år tilbake i tid. De geografiske og sosiale skillelinjene forsterket seg da området rundt Akerselva ble industrialisert. I dag man ha mye penger for å kjøpe bolig i de rikeste nabolagene, sier forsker Jørn Ljunggren ved Institutt for samfunnsforskning som sammen med Patrick Lie Andersen har analysert inntekts- og bosettingsmønsteret i hovedstaden over en lang periode.

Resultatet viser at de rikeste i Oslo lever mest adskilt fra andre grupper i byen. I tillegg til Holmenkollen er Bygdøy, Ullern og Nordstrand eksempler på slike områder.

– Vi kan ikke si at Oslo har spesielle områder der det utelukkende bor fattige, men de bor i hvert fall ikke på Bygdøy, Holmenkollen eller i Solveien på Nordstrand. I stedet finnes det mange områder, primært på østkanten, hvor det både bor fattige og folk med «vanlige» jobber, som butikkmedarbeidere, barnehageansatte eller håndverkere, men svært få med høye formuer sier Ljunggren.

Mer om aksjeutbytte

Øyvind Wiborg, førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, sier at den største formuesulikheten mellom fattige og rike ser ut til å handle om finansformue.

– Aksjeutbytte og obligasjoner er eksempler på finansformue som har forsterket skillelinjene mellom de rike og fattige i Norge og Oslo. Økningen i formue kan komme av at flere har hatt mer aksjeutbytte de siste årene. Og så handler det nok mye om arv, sier Wiborg som blant annet jobber med økonomisk ulikhet i Norge.

Prisveksten på boliger og annen eiendom er også med på forsterke forskjellene, men ifølge Wiborg så er ikke dette den viktigste årsaken.

– Når det gjelder boligpriser i Oslo, så har de økt i alle bydeler de siste årene, så det forklarer ikke nødvendigvis fullt ut at formuesforskjellene øker så ulikt i enkelte deler av byen. Samtidig kan det også handle om at folk med mye penger flytter seg til bestemte områder, noe som forsterker effekten, sier Wiborg.

– Forskjellene fortsetter å øke

Heidi Marie Kriznik skrev i 2015 boken «Den delte byen» som handler om forskjellene i Oslo. Hun tror at forskjellene i Oslo vil komme til å øke ytterligere.

– Det er ikke tvil om at forskjellene i Oslo fortsetter å øke. Det er blant annet resultat av en villet politikk. Når det gjelder bomønsteret, så henger det sammen med boligprisene. Jeg bor på Tøyen og ser at familier med dårlig økonomi som trenger mer plass flytter til Groruddalen eller andre områder som allerede scorer lavt på levekårsundersøkelser. Dette forsterker forskjellene, sier Kriznik.

Ifølge Kriznik har flere av de rike arvet penger, mens folk som er fattige er de som sliter med å komme ordentlig inn i arbeidslivet.

– Det hele handler om klasseforskjeller, tilgang til goder i samfunnet, og at noen sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet og har jobber som er dårligere betalt eller de som av ulike årsaker er avhengige av stønader med satser som langt fra er blitt justert i takt med den øvrige lønnsveksten i samfunnet.

 1. Les også

  Regjeringens «rike onkler» har tjent millioner på kutt i formuesskatt

 2. Les også

  De rike lever stadig lenger, mens de fattige dør som før | Marte Gerhardsen

Relevante artikler

 1. NORGE

  UNICEF: – Oppsiktsvekkende at de tre største partiene ikke nevner barnefattigdom

 2. OSLOBY

  Oslos nabolag: Illevarslende forskjeller i barnefattigdom

 3. BOLIG

  Salgsprisene avviker fra prisantydning: - Jeg trodde vi hadde priset langt over

 4. KOMMENTAR

  Jakten på Oslos mentale Berlinmur | Andreas Slettholm

 5. VITEN

  Vi som har surfet på toppen av boligprisveksten er en privilegert gjeng

 6. SPORT

  Trøndersk travsensasjon har bedre tall enn norsk stjernehest