Osloby

- Det skal ikke bli lettere å kjøre bil i Thereses gate

Sykkelbane eller parkeringsplasser? Og hva skjer med trikken? Nå skal Bymiljøetaten ta stilling til fire forslag for problemgaten ved Bislett.

«Sykkelbane». Konseptet viser en situasjon der det etableres egne opphøyde felt for sykkel i Thereses gate. Med denne løsningen må all parkering og varelevering foregå i sidegater. Klikk på illustrasjonen for å se flere illustrasjoner og bilde av dagens situasjon. Norconsult

 • Astrid Løken
  journalist

«Sykkelfelt og bilrestriksjoner». Konseptet viser Thereses gate med sykkelfelt. Det stenges for gjennomkjøring ved Stensgata holdeplass. Norconsult

«Kun varelevering». Konseptet viser en situasjon der det meste av den gjenværende parkeringen i Thereses gate fjernes, og det etableres bredere fortau, beplantning og romslige vareleveringslommer. Norconsult

«Ensidig parkering». Konseptet viser en situasjon der trikketraseen er flyttet sideveis for å gi plass til bredere fortau og romsligere parkeringsplasser på én side av gaten. Norconsult

Slik ser Thereses gate ut i dag. Parkeringsplasser er erstattet med blomsterpotter. Rolf Øhman

Vinteren 2014 ble en stor del av gateparkeringsplassene i Thereses gate fjernet. Målet var å bedre fremkommeligheten for trikken.

Både næringslivet og beboere protesterte kraftig mot prøveprosjektet. Protestene førte til at Guri Melby (V), som da var byråd for miljø— og samferdsel, ba Bymiljøetaten utrede nye løsninger for gaten.

Åtte ulike konsepter og ett nullalternativ (en analyse av hva som vil skje hvis man ikke endrer noe) ble utredet i samarbeid med Norkonsult. Etter en grundigere vurdering står det igjen fire konsepter som det skal jobbes videre med.

Slik ser Thereses gate ut i dag. Parkeringsplasser er erstattet med blomsterpotter. Rolf Øhman

Prioriterer trikk, syklister og beboere

Disse kriteriene ligger i bunn:

 • Trikken skal komme seg like raskt eller raskere frem enn i dag.
 • Gaten skal bli attraktiv for beboere
 • Strekningen skal tilrettelegges for syklister
 • Siden Thereses gate er en strøksgate, skal den også være god å oppholde seg i.
  Mye av problemet bunner i at dagens trikker og biler er bredere enn forrige generasjon.

— Det som før var en romslig gate, er ikke lenger det. Det er rett og slett en utfordring å få plass i gaten, påpeker Anders Hartmann, assisterende prosjektleder i Norconsult.

— I dag hender det at trikkene må kjøre med speilene vendt innover i Thereses gate. De som skal levere varer, må flere steder stå med ett hjul på fortauet. Selv da er det nesten ikke mulig å åpne dørene for varelevering. Derfor må eventuelle parkeringsplasser og vareleveringslommer være bredere enn i dag, sier han.

Dette er alternativene:

Bygårdsbebyggelsen fra slutten av 1800-tallet bestemmer den totale bredden man har til rådighet. Spørsmålet blir dermed: hva skal man prioritere, og hva skal bort? Alle grupper kan ikke få sitt.

Dette er den samme problemstillingen man strir med i Bygdøy Allé akkurat nå. Også der er spørsmålet:

Les også

Hvem skal ut?

«Kun varelevering». Konseptet viser en situasjon der det meste av den gjenværende parkeringen i Thereses gate fjernes, og det etableres bredere fortau, beplantning og romslige vareleveringslommer. Norconsult

Konseptet Kun varelevering innebærer at det som er igjen av parkeringsplasser nord for Sporveisgata fjernes. Samtidig bygges det bredere fortau, med plass til flere trær, gatemøbler, sykkelstativer og større vareleveringslommer. Konseptet har ingen tilrettelegging for syklister.

«Sykkelbane». Konseptet viser en situasjon der det etableres egne opphøyde felt for sykkel i Thereses gate. Med denne løsningen må all parkering og varelevering foregå i sidegater. Klikk på illustrasjonen for å se flere illustrasjoner og bilde av dagens situasjon. Norconsult

Konseptet Sykkelbane har en opphøyet sykkelvei, en såkalt dansk løsning, på hver siden av gaten. Varianten fordrer at all varelevering og parkering flyttes til sidegater.— Dette gir sannsynligvis den beste løsningen for sykkeltilrettelegging, men har også åpenbare utfordringer knyttet til holdeplasser, parkering og varelevering, sier Hartmann.

«Sykkelfelt og bilrestriksjoner». Konseptet viser Thereses gate med sykkelfelt. Det stenges for gjennomkjøring ved Stensgata holdeplass. Norconsult

I konseptet Sykkelfelt og bilrestriksjoner stenges gaten for gjennomkjøring ved Stensgata holdeplass. Med det vil biltrafikken reduseres kraftig. Her er det sykkelfelt på hver side av trikketraseen og ingen parkering i Thereses gate. Vareleveringen vil da foregå i avbrutte sykkelfelt, for eksempel mellom 9 og 14 på dagtid.

«Ensidig parkering». Konseptet viser en situasjon der trikketraseen er flyttet sideveis for å gi plass til bredere fortau og romsligere parkeringsplasser på én side av gaten. Norconsult

I konseptet Ensidig parkering forskyves trikketraseen mot øst. Det settes av plass til brede parkeringslommer og vareleveringslommer på vestsiden av gaten. Dette vil gi litt bredere fortau på begge sider, men her er det ingen tilrettelegging for syklister. — Hvor skal syklistene plasseres hvis man velger et av konseptene som mangler tilrettelegging for syklister?

— Det kan være aktuelt å tilrettelegge for syklister i nabogaten Sofies gate. Men det igjen, vil fort gå utover parkeringsplassene i Sofies gate, sier Hartmann.

Vanskeligere for bilister uansett

17.000 kjører trikk gjennom Thereses gate hver dag. 6000 passerer i bil. I tillegg kommer gående og syklende.

- Bestillingen er tydelig på at gående, syklister og kollektivtrafikken skal prioriteres. Det skal ikke bli lettere å kjøre bil, sier prosjektdirektør i Norconsult, Bent Ånund Ramsfjell.

— Beboerne i Thereses gate vil ha en god gate å bo i. De er ikke opptatt av dem som skal kjøre gjennom gaten. Og for folk som skal handle i gaten er det viktigst at de kan komme seg frem til gaten og at det er et godt sted å oppholde seg. Ingen av konseptene dekker alle behov, påpeker Hartmann.

Bymiljøetaten og Norconsult skal jobbe videre for å komme frem til et forslag. Harald Dalen, prosjektleder i Bymiljøetaten, presiserer at den endelige anbefalingen kan inneholde elementer fra flere konsepter.

052A1669m_doc6nltg50nb1szj5jv19g-UYxkIXj7q0.jpg Monica Strømdahl

Oslos nye miljø— og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) vil få utredning med et anbefalt forslag på bordet i løpet av noen uker.- Vi prioriterer kollektivreisende, fotgjengere og syklister foran privatbiler. Færre forsinkelser og mindre variasjon i reisetid skal gi en mer forutsigbar transport for trikkens reisende. Samtidig skal Thereses gate være en trivelig gate å bo i og oppholde seg i, sier Nguyen Berg.

Prøveprosjektet med fjerning av p-plasser skal videreføres frem til en eventuell ombygging.

 1. Les også

  Bilene skal vekk fra Oslo-gatene

 2. Les også

  Steinblokkene forsvinner fra Thereses gate

 3. Les også

  Fjernet omstridte steiner etter seks dager

 4. Les også

  Beboere og butikkeiere i trikkeopprør

Les mer om

 1. Sykkel
 2. Sykkelpatruljen
 3. Handel
 4. Samferdsel
 5. Byutvikling

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Her er planene for bilfritt Grünerløkka

 2. OSLOBY

  Hun er blitt frastjålet ni sykler på fire år

 3. OSLOBY

  Nå er det ingen vei tilbake for nytt Munch-museum

 4. OSLOBY

  Her er den nye sykkelveiplanen for Oslo

 5. OSLOBY

  Byrådet vil ha enda flere til å sykle raskere

 6. OSLOBY

  Byrådet i Brüssel for å lære bilfri by