Osloby

BYBLIKK: Olavs hypotese om mulighetsrommet på trikken

Ja, det er fullt på trikken. Men blant Oslos kollektivreisende har det lenge versert rykter om et mystisk «rom».

Et nyoppdaget mulighetsrom kan gjøre reisen for oss alle bedre. Olav Eggesvik/Illustrasjon

 • Olav Eggesvik
  Journalist

Dette «rommet» kan, ifølge ryktene, gi bedre plass til alle — og mindre mulighet for de reisende til å overskride hverandres intimgrenser.

Oslobys kollektivreisende reporter mener nå å ha oppdaget dette mulighetsrommet. Vi kan kalle det «Olavs hypotese om mulighetsrommet».

Dersom den stemmer, kan det få store ringvirkninger for reisende med kollektivtransport. Foreløpig har jeg ikke observert tilfeller av praktisk bruk.

(En kort oppsummering av denne vitenskaplige hypotesen ligger nederst i saken).

 • Vi irriterer hverandre: Dette mener Ruter er våre verste kollektivvaner
  Illustrasjonene er laget med utgangspunkt i de nyeste trikkene Oslo har, SL-95, men hypotesen kan i teorien overføres til såvel eldre trikkemodeller som busser og annen skinnegående kollektivtransport.

Fig. 1

OPT_fig1_doc6oot0hujtxypfn29d4i-Z3apvkt6vr.jpg Olav Eggesvik

Dette er et oversiktsbilde av en SL-95-trikk på linje 17 mot Sinsen-Grefsen stasjon med avgang fra Tinghuset i firedraget.

Basert på naturloven om rushtidsavganger i Oslo by, kan vi med rimelig sikkerhet anta at alle sitteplassene er tatt. Nesten alle som skal på greier å presse seg inn, og får anledning til å reflektere over såvel egne tanker som over de nærmeste medpassasjerers personlige hygiene.

Det er allment akseptert i Oslobys passasjervitenskaplige kollektivhjørne at de reisende i fig. 1 nå har redusert intimsonen sin med 90 prosent.

Fig. 2

OPT_fig2_doc6ooszkky4c0lwfi7d4i_doc6oot1fo3vmr11jewyrb-jLYlUAgOp5.jpg Olav Eggesvik

Det er i den ytre krets av passasjerer — eller randsonen om du vil, at vi finner mulighetsrommet, her markert med «MULIGHETSROM». Olavs hypotese tilsier at det til enhver tid befinner seg et mulighetsrom bak de passasjerer som ikke trekker lenger inn.

Denne gruppen passasjerer blir heretter betegnet som forskansede passasjerer .

Fig. 3

OPT_fig3_doc6ooszkxgako134jobrb_doc6oot1cmy2efdv22s9qj-Kn4_nA3FXb.jpg Olav Eggesvik

Vi skal nå se på hvordan mulighetsrommet kan utnyttes. I fig. 3 illustrerer vi en tenkt forflytning av de forskansede passasjerene inn i mulighetsrommet.Denne prosessen skal så gjenta seg selv: Når de forskansede passasjerer forflytter seg inn i mulighetsrommet, skapes en ny gruppe forskansede passasjerer. Også disse trekker så inn i mulighetsrommet.

Fig. 4

OPT_fig4_doc6ooszilxtll13fnabrb_doc6oot1fz13aa1edxyhd4i-4rDBmRMDLQ.jpg Olav Eggesvik

Dersom de forskansede passasjerene fortsetter å forflytte seg inn i mulighetsrommet, vil det til slutt oppstå et mulighetsroms-vakuum hvor ingen passasjerer er forskansede — fordi all plass er utnyttet.

Sammendrag:

FLYTT DEG LENGER INN NÅR DET ER DÅRLIG PLASS PÅ TRIKKEN!!!!

God tur.

Se også hva som irriterer reisende på T-banen:

Olav Eggesvik er Oslobys kollektivekspert — og frontfigur for #fiksdette - tjenesten som hjelper deg å løse problemer i din gate

 1. Les også

  Slik gikk det da småbarnsfamilien droppet bilen

 2. Les også

  Kapasiteten på trikken i Oslo er på bristepunktet

 3. Les også

  Ruter tester forslag til fremtidens T-baneplattform

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  BYBLIKK: Olavs hypotese om folkeskikk-vakuumet på kollektivtransport

 2. MENINGER

  Slik unngår du dette blikket fra andre passasjerer på trikken

 3. OSLOBY

  Syv av ti plasser på trikk og bane blir borte i Oslo

 4. OSLOBY

  Ruter med nytt smitteverntiltak: Syv av ti plasser blir borte

 5. OSLOBY

  Jobber med ny Ring 2: Vurderer å stenge deler av veien for privatbiler

 6. OSLOBY

  - Det skal ikke bli lettere å kjøre bil i Thereses gate