Osloby

Hemmeligholdt rapport om svakheter i fjernvarmenettet

For tre år siden mottok Hafslund Varme en rapport som viste at Oslos fjernvarmenett har flere svake punkter - og at kontrollen av det 600 kilometer lange rørsystemet har vært alt for dårlig.

Hospitalsgaten, rett ved Hovedbrannstasjonen 21. mai 2004. Fjernvarmeledningen har røket. Dampen slo opp i gaten og mange ble uten varme og varmtvann i en kort periode. Urdahl, Olav

 • Stein Erik Kirkebøen

600 km med rør er gravd ned i en trasé som samlet er 300 km lang. Å grave frem alle sveiser vil være en betydelig jobb. Neegaard Dan P

12. februar i år ble det boret hull i fjernvarmeledningen i Akersgata. Senere røk den på ytterligere to steder i Sentrum. 30.000 boenheter var uten varme og varmt vann i drøyt to døgn. mange fikk erfare hvor viktig det er at ledningen fungerer. Stein J Bjørge

170.000 boenheter i Oslo får varme og varmtvann gjennom fjernvarmeledningen. En rapport Hafslund Varme har holdt hemmelig i snart tre år, viser at kontrollen av sveisene i ledningen har vært svært dårlig – og at hver fjerde av de sveisene som kan sjekkes, burde vært reparert.

Varselet

Fra midt på 90-tallet hadde selskapet Norweld Control Service AS (NCS) oppdraget med å sjekke sveisene som holder fjernvarmenettet sammen – omtrent en for hver 20. meter. Dette gjøres ved å røntgenfotografere et utvalg av skjøtene.

Hospitalsgaten, rett ved Hovedbrannstasjonen 21. mai 2004. Fjernvarmeledningen har røket. Dampen slo opp i gaten og mange ble uten varme og varmtvann i en kort periode. Urdahl, Olav

I 2007 varslet nyansatte Pål Stenstad i NCS at kontrollene ikke ble utført som de skulle. Standarder ble brutt, normer ikke fulgt og sikkerhetsrutiner brutt. Kontrollene ble utført så slett at de i stor grad var verdiløse, mente Stenstad.Med henvisning til de nyinnførte varslerbestemmelsene i arbeidsmiljøloven varslet han Arbeidstilsynet, som igjen varslet Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), og Statens strålevern. Saken var tema i Stortingets spørretime, Arbeidstilsynet anbefalte politianmeldelse og sertifiseringsfirmaet. Force Technology sendte en skriftlig anmodning om at Vestfold politidistrikt vurderte eventuelle straffbare forhold.

Politiet henla saken. Ingen andre handlet.

Slakten

Bortsett fra Force Technology. I 2010 sjekket de på eget initiativ arbeidet NCS hadde gjort. Konklusjonen var klinkende klar:

Kontrollørene fra NCS hadde «dårlige holdninger til kvalitet og strålesikkerhet», det var blant annet juks med filmer og rapporter gjennom «lettvinte løsninger»», det var «graverende juks i faget» og det var «utferdiget dokumentasjon på arbeid som ikke var utført» (sitater fra rapporten).

600 km med rør er gravd ned i en trasé som samlet er 300 km lang. Å grave frem alle sveiser vil være en betydelig jobb. Neegaard Dan P

Tre NCS-ansatte ble fratatt sine sertifikater av Force Technology, og en ledning for flydrivstoff på Gardermoen, som også ble kontrollert av NCS, ble umiddelbart stengt. Man tok ikke sjansen på en lekkasje av flybensin.Men fjernvarmeledningen, som også ble kontrollert av NCS, har duret og gått. Den inneholder jo bare vann. Riktignok mye, varmt vann under høyt trykk, men fortsatt bare vann.

Uhellet

 1. februar i år ble det ved et uhell boret hull i fjernvarmeledningen i Akersgata i Oslo sentrum. Under utbedringsarbeidet røk ledningen på ytterligere to steder. 30.000 boenheter var uten varme og varmtvann i over to døgn, og fire millioner liter kokende varmt vann under trykk ble spylt ut i grunnen under Oslo sentrum.

Vi fikk tydelig illustrert at vann er ikke bare vann.

Etter uhellet gjennomførte Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) et tilsyn hos Hafslund Varme, som eier og driver fjernvarmeledningen. Det fant 11 avvik.

Det er solide rør som utgjør fjernvarmeledningen. Hafslund ASA - Byrå: Rodel

Ett av avvikene handlet om manglende risiko— og sårbarhetsanalyse. Blant annet påpekte NVE at Hafslund manglet dokumentasjon av hvilke vurderinger som ble gjort etter at selskapet ble kjent med hvor dårlig ledningens sveiseskjøter var kontrollert i 2010.Force Technology hadde laget en vurdering for Hafslund i 2011, men Hafslund informerte ikke NVE om at denne rapporten eksisterte.

Informasjonssjef Truls Jemtland i Hafslund Varme sier Force-rapporten ikke ble fremlagt fordi den kun var en del av Hafslunds beslutningsgrunnlag.

Tilsynsleder Ingvild V. Malvik i NVE mener de burde fått rapporten: - Beslutningsgrunnlaget er naturligvis relevant for oss, sier hun.

Force-rapporten viser at kontrollene av sveisene som holder fjernvarmeledningen sammen, er slett utført. Det er så banale feil som feil fokusavstand, det er feil ved fremkalling, halvparten av bildene er for lyse og det er jukset ved å henvise til film (røntgenbilder) som ikke finnes.

Burde vært reparert

Rapporten, som Hafslund ikke ville gi innsyn i, slår fast at 25 prosent av de kontrollerte sveisene «har feil som burde vært reparert iht. standard»

Likevel mener Hafslund at det ikke er nødvendig å kontrollere flere sveiser.

— Vi har forståelse for at rapporten for et utrent øye kan gi inntrykk av at det er risiko knyttet til de aktuelle sveiseskjøtene. Vår klare faglige vurdering er at det er veldig liten risiko for lekkasje av betydning som følge av den typen sveisefeil som er avdekket ved røntgenkontroll, forklarer Hafslund i e-post.

Der slår de også fast at feilene ikke er så alvorlige at det er noe poeng å bruke store ressurser på å grave opp ledningen for å sveise på nytt.

— Det er usikkert om en oppgraving ville gitt oss større trygghet mot lekkasjer. Det er fare for skader på rør og risiko for at spenninger utløses og rør forflytter seg ved fjerning av omliggende masse. Med den svært lave risikoen for lekkasje av betydning når vi lar rørene ligge, er det hverken økonomisk eller samfunnsmessig fornuft i å grave opp rørene for å kontrollere dem på nytt, skriver Truls Jemtland i Hafslund.

Der står saken. Og der ligger rørene.

Relevante artikler

 1. BOLIG

  Den nye designerhytta er 65 m2 og har ikke strøm, vann og avløp: – Vi er veldig lykkelige her

 2. ØKONOMI

  Goliat: Historien om milliardoverskridelser, alvorlige nestenulykker og et bakteppe av død og mulige forbrytelser.

 3. POLITIKK

  Hvordan er det mulig at kostnaden for Stortingets byggeprosjekt kunne vokse fra 70 til minst 1800 millioner kroner?

 4. A-MAGASINET

  Jordmassene tok samboerens liv, og rev bort tryggheten fra en familiefar, fem barn og et helt boligfelt

 5. OSLOBY

  - Det hadde vært deilig å gå i shorts av og til

 6. OSLOBY

  Her er markafiskernes hemmelige gromvann