Osloby

127.000 dieselbiler i Oslo kan bli nektet å kjøre

Private bileiere blir rammet ved et forbud mot dieselbiler på kommunale veier. Men 71.000 varebiler og 14.500 lastebiler får sannsynligvis lov til å kjøre. Tilsammen slipper varetransporten ut dobbelt så mye NO2 som privatbilene.

Dieselforbudet skaper problemer for flere bilister. Ronny Krüger forteller at han kjører i byen hver dag i jobbærend. Det vil bli en utfordring for han om det blir forbud. Han er usikker på om forbudet faktisk vil hjelpe, og synes heller vedfyring burde forbys. Rolf Øhman

 • Wasim K. Riaz
 • Stein Erik Kirkebøen

Ifølge direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken har 127.000 osloborgere registrert personbil med dieselmotor. I tillegg er det 147.000 privatbiler med dieselmotor i Akershus. Hvor mange av disse bilene som hver dag kjører inn i Oslo sentrum er det ingen som vet.

Heller ikke byrådet, som har fremmet forslaget om å nekte dieselbiler å kjøre, aner hvor mange det vil ramme. Det skal nå utrede konsekvensene av vedtaket:

— Da det er en rekke unntak fra forbudet, er det vanskelig å anslå hvor mange som vil være berørt. En nærmere vurdering av dette vil inngå i konsekvensvurderingen som gjennomføres som en del av arbeidet med den permanente forskriften for dieselforbud ved høy luftforurensning», skriver byrådssekretær Daniel Rees i en e-post.

Effektivt tiltak

Personbiler står for omtrent 30 prosent av utslippene av det helsefarlige NO2 i Oslo. Varebiler og lastebiler står tilsammen for dobbelt så mye, mens bussene står for de siste ti prosentene, sier forskningsleder Harald Aas ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

- Vil det ha noen effekt å stenge disse bilene ute fra kommunale veier på dager med dårlig luftkvalitet?

— Ja. Det er ikke noe klimatiltak, men lokalt vil det bidra til bedre luftkvalitet. På nettsiden luftkvalitet.info kan alle sjekke forurensningsnivået i Oslo. På dager med kald, stillestående luft kan en se at luften kan være utmerket om morgenen, men NO2-nivået stiger utover dagen i takt med at trafikken øker. Dieselbilene fyller Oslo-gryta med forurensning og om kvelden når folk kommer hjem og fyrer i peisen bidrar dette ytterligere. Med færre dieselbiler blir utviklingen ikke slik, sier kommunikasjonsleder Harald Aas ved Transportøkonomisk institutt.

 • Les også: Alt du lurer på om dieselforbudet i Oslo

Her er de statlige veiene hvor det blir tillatt å kjøre med privat dieselbil selv når kommunene stenger sine veier for slike kjøretøy. Rolf Øhman

Sammen med NILU (Norsk institutt for luftforskning) har TØI beregnet effekten av forskjellige tiltak.— Vårt regnestykke viser at vi reduserer nivået av NO2 med 12 prosent hvis personbiler med dieselmotor ikke slippes innenfor Ring 3. Hvis vi i stedet tidobler bomavgiften for slike biler, vil nivået reduseres med syv prosent, sier Aas.

Trangt hos Ruter

Men hva skjer hvis 100.000 dieselbiler blir stående i garasjen og førerne skal reise kollektivt til jobb?

— Det blir trangere, men hvis ikke alle reiser samtidig, så klarer vi det, sier kommunikasjonssjef Sofie Bruun i Ruter.

— Bøygen er morgenrushet mellom syv og ni. Akkurat rundt klokken åtte har vi ikke mye ledig kapasitet, men hvis flere blir flinkere til å reise litt tidligere og litt senere, så klarer vi det.

- Jeg blir nok litt forbanna den første dagen jeg våkner opp og finner ut at det er dieselforbud, men jeg synes egentlig at det er bra. Det er veldig mange som kjører for mye bil, og det er positivt hvis det blir mindre bilkjøring i byen, sier Henrik Rachlew. Alternativene hans er å ta buss eller taxi til jobb. Rolf Øhman

Hva politiet, som får ansvaret for å kontrollere at et forbud overholdes, får til, er vanskeligere å si: Det er heller ikke avgjort hvor stor bot man vil få for brudd på dieselforbudet. Men ifølge byrådssekretær for miljø-og samferdsel, Daniel Rees vil boten ligge på 1500 kroner.— Vi skal møte byråden for miljø og samferdsel på mandag. Det vil blant annet omhandle politiets rolle og oppgaver knyttet til dieselforbudet, uttaler Unni Grøndal i oslopolitiet.

Hvordan man praktisk skal gi dispensasjoner fra forbudet – om det må søkes, og hvilke krav som stilles, vet byrådet ennå ikke.

— Dette må vi komme tilbake til. Krav til dokumentasjon må utarbeides i samarbeid med politiet/kontrollinstans. Dette vil også inngå i en konsekvensutredning, skriver byrådet for miljø og samferdsel i en e-post.

Fire dager med forbud i vinter

Til trøst for både bileiere og politi blir det neppe mange dager med dieselforbud.

Hashmi Shery er ikke særlig begeistret for forbudet. - Først oppfordret politikerne oss til å kjøpe dieselbil. Jeg betalte oppimot 100.000 kroner mer for dieselbilen fordi det skulle vært den beste løsningen. Nå er det jeg som blir straffet, sier han. Rolf Øhman

Forbudet trer i kraft når det varsles minst to sammenhengende dager med for høy luftforurensning. Tall Osloby har hentet inn fra Bymiljøetaten, viser at det i vinter ville blitt fire dager med kjøreforbud i kuldeperioden i januar.Forrige gang luftkvaliteten var så dårlig at et forbud ville trådt i kraft, var for fem år siden, vinteren 2010/2011. Da ville det til gjengjeld blitt hele 18 dager med dieselforbud.

 1. Les også

  Alt du lurer på om dieselforbudet i Oslo

 2. Les også

  Ap går inn for tilnærmet forbud av salg av nye bensin- og diesebiler innen 2030

 3. Les også

  Snart kan Oslo-kloakken drive flere busser

 4. Les også

  Vil du kjøre «grønt» med elbil, bør du droppe piggene

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Dette bør du vite om dieselforbudet

 2. OSLOBY

  - Vil dieselforbudet virke? Forsker: - Det gjenstår å se.

 3. OSLOBY

  Dieselforbud i Oslo fra tirsdag på grunn av høy luftforurensning

 4. KOMMENTAR

  Luften er for de fleste | Andreas Slettholm

 5. OSLOBY

  Lapp fra arbeidsgiveren er nok til å få dispensasjon fra dieselforbudet

 6. OSLOBY

  Lånte bil for å kjøre astmabarn til barnehagen