Osloby

Politimesterne i Asker og Bærum vil slås sammen med Oslo

Politimesterne i Oslo og Asker og Bærum advarer mot at deres politidistrikt blir en del av et gigantdistrikt på Østlandet. Isteden går de inn for sammenslåing med Oslo.

afp000790072-cpoEReQyyo.jpg Signe Dons

 • Ntb

Politimester Terje Nybøe i Asker og Bærum og politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo kommer med advarselen og forslaget til løsning i et felles brev til justiskomiteen på Stortinget i forkant av komiteens behandling av politireformen, skriver Budstikka.

— Det er politifaglige argumenter for en slik løsning, slår Nybøe og Sjøvold fast i brevet.

Krav til hurtig responstid i begge politidistriktene tilsier en sammenslåing mellom de to politidistriktene, sier Nybøe og Sjøvold og understreker at korte avstander er en fordel.

Tilknytning

Regjeringen har forslått å redusere antallet politidistrikter fra dagens 27 til 12. Asker og Bærum foreslås slått sammen med Søndre og Nordre Buskerud politidistrikter, samt Vestfold og Telemark. Det nye kjempedistriktet skal etter planen få navnet Sør-Øst. Oslo skal forbli uendret.

De to politimestrene skriver at nærheten mellom Asker og Bærum og Oslo taler for en sammenslåing. De viser til den tette tilknytningen via T-bane og ny Fornebubane og det store antallet innbyggere som pendler mellom politidistriktene.

Felles utfordringer

— Distriktene har felles kriminalitetsutfordringer, særlig i forhold til narkotika- og organisert kriminalitet. Mange av de unge i Bærum drar til Oslo i helgene, og Asker og Bærum politidistrikt gjennomfører stadig ransakinger i Oslo, mer enn vestover, skriver de to politimesterne.

De viser også til brannvesenets tette samarbeid over kommunegrensen, samt at AMK-sentralen dekker både Oslo og Asker og Bærum.

En sammenslåing vil også være en god start på nødvendige endringer i Oslo politidistrikt, påpeker Sjøvold og Nybøe.

Politisk flertall

Selv om Høyre, Frp og Venstre har flertall på Stortinget for den omfattende politireformen, ønsker justisminister Anders Anundsen (Frp) et så bredt politisk flertall som mulig.

— Vi vil ha en åpen holdning i Stortinget, for der kan det komme gode innspill fra andre partier, og det kan også komme gode innspill i høringsrunden, sa Anundsen til NTB i midten av mars.

Statsråden håpet da at Stortinget vil ha ferdigbehandlet saken til sommeren, slik at omorganiseringen kan starte fra 1. januar neste år

 1. Les også

  Regjeringen enige med Venstre om at antallet politidistrikter kuttes til 12

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Politiets krimstatistikk for 2018: Antallet unge gjengangere i Oslo økte med over 20 prosent

 2. NORGE

  Sterke advarsler mot endringer i politiet

 3. OSLOBY

  E18-ultimatum i Viken setter regjeringen i bompenge-skvis

 4. POLITIKK

  Høyre åpner for at politiet må gjenåpne arrester: - Politiet skal ikke være en transporttjeneste

 5. OSLOBY

  Oslo setter inn ni nye tiltak mot unge gjengangere

 6. OSLOBY

  Oslo-politiet har ikke klart å stanse utviklingen: – Det er ingen hyggelig trend