Osloby

Savner flerkultur på Ullern

Julie Brodtkorb (H) mener det er negativt at barna hennes ikke vokser opp i et mer flerkulturelt miljø – selv om Oslo ikke er en delt by, ifølge henne.

Ullern-beboer Julie Brodtkorb (H) mener hver enkelt bydel må ta fatt i sine utfordringer. Hun går ikke med på at Oslo er en delt by. Eggen Sigrid Anna

 • Andreas Slettholm
  Kommentator

Bystyrerepresentant og Ullern-beboer Julie Brodtkorb mener det er negativt for barna hennes at det ikke er et mer flerkulturelt miljø i området. I et intervju med Nettavisen sier hun at det "sånn sett er bedre på østkanten".

— Det er noe positivt med alle våre 15 bydeler, som har ulike særpreg og fordeler. Men jeg mener at det er synd at barna mine ikke får den kompetansen det er å vokse opp i et flerkulturelt miljø, sier Julie Brodtkorb (H) til Aften.

Ullerns fordeler er blant annet er et fantastisk nærmiljø, Nordmarka, museer og kulturliv, og skoler der færre faller fra, ifølge Brodtkorb.

- "Delt by" er stigmatiserende

Hun synes ikke Oslo er en delt by.

- Oslo er en mangfoldig by, der hver av bydelene har sine utfordringer. De politikerne fra venstresiden som argumenterer for at Oslo er en delt by, stigmatiserer hundretusener som trives der de bor, sier Brodtkorb.

Grunnen til at Brodtkorb bor på Ullern til tross for at barna hennes får "et for ensidig skolemiljø", er at barnefaren og eksmannen Tor Aksel Voldberg, en av Norges rikeste finanskjendiser, bor i nærheten.

— Det er ganske naturlig at mine barn vokser opp i nærheten av sin far, sier Brodtkorb.

— Hver bydel, hver sine utfordringer

Statistikker over skoleresultater, inntekt, sosialhjelp, uføre, levealder og andre levekårsforhold viser et svært tydelig skille mellom østlige bydeler og vestkanten. Brodtkorb mener det ikke er et spørsmål om bydeler er bra eller dårlige.

— Hvis vi har en rusmisbruker på Grønland eller Sagene, er ikke problemet at han bor på Grønland eller Sagene. Problemet er rusmisbruket, og da må han få hjelp til å takle det som er problemet, sier Brodtkorb.

- Men statistikkene viser at det er en klar overrepresentasjon av utfordringer enkelte steder?

— Da må bydelene ta fatt i de utfordringene. Hver bydel har sine utfordringer, sier Brodtkorb.

Ikke et mål med rike i øst

Likevel tar hun til orde for en mer spredt bosetting.

— Det er ikke rart at de med størst inntekt bor der boligene er dyrest. Det hadde vært positivt med en mer spredt bosetting, og det er blant annet derfor vi har satt i gang de gode boligprosjektene i Groruddalen og Ullern, sier Brodtkorb.

- Hva vil du gjøre for å motvirke et ensidig miljø på Ullern?

— De flerkulturelle i området må trives, slik at Ullerns rykte kan spres. For å gjøre noe med boligprisene, må det bli mer attraktivt å bo i øst, slik at flere får lyst til å bo der og boligprisene øker. Da vil de synke på vestkanten, sier Brodtkorb.

- Når tror du noen av Oslos 50 rikeste vil bo på østkanten?

— Det er ikke noe mål for meg. Jeg håper de bor der de vil, og vi kan ikke tvangsflytte på folk, sier Brodtkorb.

Oslo er en delt by, mener Fafo-forsker

De sosiale forskjellene er store i Oslo, ifølge forskere.

Fafo-forsker Tone Fløtten.

— Oslo er en by med store levekårsforskjeller. Snakker man om levekår, som inntekt, helse, bolig og utdanning, er det ingen tvil om at Oslo er en delt by. Du finner de bydelene med dårligst levekår på østkanten, og de med best på vestkanten, sier Tone Fløtten i Fafo.Hun sier det er stor grad av sosial mobilitet i Norge, altså at man har mulighet til å komme seg frem selv om man kommer fra lavere samfunnslag. Men likevel er levekårsforskjellene mellom bydelene i Oslo vedvarende.

- Oslo er den eneste byen i Norge der man har så store sosiale forskjeller mellom bydeler, sier Fløtten.

For SSB-forsker Anders Barstad er imidlertid uttrykket "delt by" et definisjonsspørsmål.

— Det er åpenbart store sosiale forskjeller i Oslo. Men så er spørsmålet om man kan kalle Oslo en delt by. Jeg har aldri brukt det begrepet selv, og kjenner ikke til noen klar definisjon for hva "en delt by" innebærer, sier Anders Barstad i Statistisk sentralbyrå.

Han mener det kan være snakk om at Oslo er delt på noen områder, mens tendensene ikke er like klare på andre.

- Så er spørsmålet hvor viktig begrepet er i det hele tatt. Det viktige er uansett at det finnes store forskjeller i Oslo mellom store grupper, sier Barstad

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Mener Brodtkorb har et «kaksesyndrom»

 2. OSLOBY

  Ap-politikere kritiserer Frp-Keshvari for dobbeltmoral

 3. DEBATT

  Skolen og boligen er viktigst | Kristin Clemet og Erik Nordbø

 4. OSLOBY

  Mener delt by er bekymringsfullt

 5. KRONIKK

  Forskjellene i Oslo går ikke mellom øst og vest, men på kryss og tvers | Erik Nordbø og Kristin Clemet

 6. KRONIKK

  Oslo-ungdommens rusdelte by | Willy Pedersen og Anders Bakken