Osloby

Ruter går for T-bane til Fornebu

Det er ingen tvil. Fornebubanen skal under bakken. Ruter vil samarbeide med næringslivet for å sikre cash og rask bygging. Via banebrytende finansieringsmodell.

Slik kan en ny t-banestasjon på Lysaker se ut. ILLUSTRASJON: NORCONSULT AS FOR RUTER AS NORCONSULT AS FOR RUTER AS

 • Bjørn Egil Halvorsen
  Journalist

Automatbane? Trikk? Buss? T-bane?

Samtlige er blitt vurdert som Fornebus nye kollektivløsning. I dag offentliggjorde Ruter sin klare favoritt: En moderne T-banelinje fra Fornebu, via Lysaker, Vækerø og Skøyen til Majorstuen. Fra A til B vil turen ta 12 minutter.

Med en prislapp på 4,5 mrd. er det den klart dyreste løsningen, men samtidig den eneste garantien for at man ikke bygger seg inn i problemer.

Buss eller trikk ville i årene fremover ha ført til et enda større trykk på gatenettet i Oslo sentrum, som allerede er sprengt.

–T-bane er det eneste bærekraftige alternativet over tid. Fornebu representerer samtidig det beste og største markedsgrunnlaget for å bygge en ny metrolinje i vest, sier adm.dir. Bernt Reitan Jenssen i Ruter til Aften. Han la i dag frem strategiplanen K2012.

Reitan Jenssen anser Fornebubanen som en start på et nytt T-banesystem i Oslo, ikke en ny gren på det gamle.

Mangler 3 mrd.

Men T-bane til Fornebu er langt fra finansiert. Banen er fra før sikret 500 millioner grunneierne på Fornebu har forpliktet seg til å spytte inn. I Oslopakke 3 er det satt av en tilsvarende sum. Per i dag mangler altså over 3 milliarder kroner.

Såkalt OPS (offentlig-privat samarbeid) er derfor høyaktuelt. OPS vil si at det offentlige samarbeider med private aktører som tar seg av finansiering og bygging, eventuelt også vedlikehold og drift av T-bane. Dette er omstridt politisk, og OPS har aldri vært benyttet i baneprosjekter i Norge.

Ulike modeller

Det finnes ulike modeller. For Fornebubanens del vil det for eksempel også kunne bety at næringslivet på Fornebu, Skøyen og Majorstuen inviteres med i et spleiselag. Gulroten er at de kan få påvirke ulike løsninger (f.eks. stasjonsutforming), samt at tomteprisene trolig vil stige med en moderne metro i nærområdet. Raskere bygging av banen er en gulrot i seg selv.

Konsulentselskapet KPMG konkluderer i en rapport med at Fornebubanen kan egne seg som et OPS-prosjekt og anbefaler å begynne jakten på mulige samarbeidspartnere.

Reitan Jenssen utelukker ikke at utenlandske storaktører kan komme på banen dersom OPS blir aktuelt. Både i bygge-, vedlikeholds— og driftsfasen, muligens også togleveranse. Det er relativt få aktører som bygger bane i Norge, og større konkurranse er derfor ønskelig.

Reitan Jenssen sender tydelige signaler til Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

– I sympati med kunder og næringsliv på Fornebu ønsker vi at våre eiere så raskt som mulig kan konkludere. Det haster med en fremtidsrettet og bærekraftig løsning på Fornebu.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Milliardsvingen Ruter ikke vil ha

 2. OSLOBY

  Oslo må opprette en egen etat for å bygge Fornebubanen

 3. OSLOBY

  Flere boliger skal gjøre Fornebubanen bærekraftig

 4. KOMMENTAR

  Norges mest forsinkede bane er fortsatt ikke på skinner | Andreas Slettholm

 5. OSLOBY

  Fornebubanen: Brukte 627.500 kroner på konsulenter, endte med en løsning ingen vil ha

 6. OSLOBY

  Siv Jensen har lovet å prioritere Fornebubanen. Nå åpner Frps 1.-kandidat i Oslo for å skrote milliardprosjektet.