Osloby

Historiske Oslo: Da høyhuset kom til Norge

Horngården ble bygget på Egertorget i 1930 og var Norges første høyhus.

Til venstre Horngården slik den høyeste versjonen var planlagt: Til høyre gården slik den er i dag. Nasjonalmuseet / Stein Erik Kirkebøen

 • Leif Gjerland
  Historieformidler

Mens vi nok synes at den åtte etasjers høye Horngården ved Egertorget har en udramatisk høyde, ble den faktisk regnet som Norges første høyhus da det sto ferdig for firmaet H. Horn & Co i 1930.

Arkitekten bak bygget, Lars Backer, så for seg at høyderyggen bak Stortinget ville være et flott og markant sted å ha et signalbygg, samtidig som han visste at en overdreven høyde ville utløse debatt. Han tegnet derfor bygget i to varianter; en på 13 etasjer, slik han nok helst ville den skulle være, og en mer akseptable åtte etasjer.

Horngården med 13 etasjer, slik den høyeste versjonen var planlagt, skapte en debattstorm. Nasjonalmuseet

Og da planene ble offentliggjort på slutten av 1920-tallet, utløste det høyeste forslaget ganske riktig en debatt med storms styrke før åtteetasjeren ble godtatt og bejublet. Men dette lavere bygget ble oppført slik at etasjehøyden senere eventuelt kunne økes til 13 etasjer.

 • Mer Oslo-historie: Sorry, Lambertseter: Dette var Oslos første drabantby!

Hva er et høyhus?

I sin plan «Høyhus i Oslo» fra 2002 definerer Plan— og bygningsetaten høyhus til å være bygg på minst 12 etasjer og minst 42 meter. Hva var da det revolusjonerende med den planlagte Horngården?

Jo, da den kom var Oslo fortsatt en lavby der man kunne lese byens opprinnelige landskap i bygningsmassen. Derfor var planen om en bygning på 13 etasjer så ny og uhørt at samtiden også betraktet åtte etasjer som uvant.

 • Mer om historiske Oslo:Slik havnet fiffen på Frogner
  En nylig åpnet Lars Backer-utstilling i Arkitekturmuseet på Bankplassen gir akkurat nå historien om bygget, tiden og arkitekten på en instruktiv, variert og spennende måte, ved å vise 1920-tallets arkitekt Backer som dristig, nyskapende og åpen for nye inntrykk.

Mens Horngården ble bejublet da den i 1930 sto ferdig etter høydereduksjon, ble Ekebergrestauranten møtt med voldsom kritikk da den sto ferdig året før. (Foto: Leif Gjerland) Leif Gjerland

Født på 1890-tallet tegnet han i sine første arkitektår i klassisistisk stil, samtidig som han så at Norge trengte en stilfornyelse. Svaret kom med hans tre store bygg innen den nye funksjonalistiske stilen: Skansen, Ekebergrestauranten og Horngården.Mens de to første ble møtt med en voldsom kritikk, ble Horngården bejublet etter at de foreslåtte fem øverste etasjene var fjernet. Norge hadde fått sitt første høyhus, og hadde samtidig trådt inn i funksjonalismen.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslo før: Også forslaget om 13 etasjer på Egertorget utløste i sin tid storm

 2. OSLOBY

  Sommerturer: Visste du at Carl Johan vurderte å bygge slottet sitt på Kampen eller Tøyen?

 3. NORGE

  Så høyt blir Det store blå

 4. OSLOBY

  Kommunen sier nei til 27 etasjer ved Oslo Spektrum

 5. OSLOBY

  Se hvor det kan komme: Minst 40 nye høyhus i Oslo og tårn på over 100 meter

 6. OSLOBY

  «Når skal noen igjen bygge en høy grasiøs blokk et sted langt inn mot skogen?»