Osloby

Ingen andre byer enn Oslo registrerer minoritetsspråklige

 • Andreas Slettholm
  Kommentator

afp000627395-_7sNsS3acp.jpg Stein J Bjørge

 • Jeg klarer ikke å se hva Oslo skal bruke denne registreringen til, sier minoritetsspråkansvarlig Florentino Bulnes i Bergen kommune.

Søndag fortalte Aftenposten at

Les også

7 av 10 norskpakistanske barn i Oslo

ikke klarer å følge vanlig norskundervisning.

Hvordan det står til med språkkunnskapene blant alle minoritetsspråklige i byer som Trondheim, Bergen og Drammen, vet man ikke.

Registrerer behov

Det er nemlig bare Oslo som registrerer morsmål hos alle de mener har et annet morsmål enn norsk — også dem som klarer å følge vanlig norskundervisning.

Florentino Bulnes er ansvarlig for arbeidet med minoritetsspråklige i Bergen. Han understreker at Bergen har oversikt over alle dem som må settes inn ekstra tiltak overfor: Nemlig de som ikke klarer å følge vanlig undervisning.

— Vi registrerer naturligvis de som har behov for særskilt språkopplæring, fordi skolene må sette inn ekstra ressurser overfor dem. Men vi ser ingen grunn til å registrere morsmål dersom eleven har tilstrekkelig kompetanse i norsk. For oss er eleven da en helt ordinær elev, uavhengig av hva slags hudfarge hun har, hvor foreldrene kommer fra eller hva slags språk som snakkes hjemme, sier Bulnes.

- Gjør innvandrerelever «annerledes»

Han viser til at særskilt norskopplæring er et vedtak etter opplæringsloven.

Les også

«Jeg kunne ikke sette min sønns fremtid på spill»

— Så lenge eleven kan følge ordinær undervisning og har tilstrekkelig kompetanse i norsk, trenger ikke skolen å vite hvilket språk eleven snakker med sine foreldre eller er oppvokst med, sier Bulnes. - Hva tenker du om Oslos praksis?

— Jeg klarer ikke å se hva de skal bruke denne informasjonen til. En slik registrering gjør i tillegg at elever aldri blir ferdige med å ha innvandrerbakgrunn, selv om de snakker like godt norsk som alle andre. De gjøres aldri til ordinære elever så lenge skolen anser dem som noe annet enn andre elever, sier Bulnes.

- Behov for oversikt

Utdanningsetaten i Oslo står fast på at det er viktig å vite hva slags morsmål elevene har, også de som ikke får særskilt norskopplæring.

- Skolene har behov for å ha best mulig oversikt over sine elever, med tanke på å kunne gi et godt, tilpasset opplæringstilbud, sier kommunikasjonsrådgiver Hild Lamvik i Utdanningsetaten.

Les også

- Foreldrene må slutte å snakke morsmål med barna

Hun påpeker at et annet morsmål enn norsk eller samisk er grunnlaget for i det hele tatt å bli vurdert for særskilt norskopplæring.— Skolene må vite hvem som kan komme til å få særskilt norskopplæring. Minoritetsspråklige elever er en heterogen gruppe, og utløser ikke automatisk rett til særskilt norskopplæring. Da må språkkartlegging vise at det foreligger et behov, sier Lamvik.

- Når dere registrerer elever uten dette behovet, er ikke det egentlig en registrering av etnisitet?

— Nei, det er en registrering av morsmål, sier Lamvik.

Hun vil ikke kommentere hvorfor Oslo har en annen praksis enn Bergen og Trondheim.

— Men Oslo har elever med 120 morsmål. Dette handler om at norsk språk er nøkkelen til læring av fag, sier Lamvik.

 1. Les også

  Jan Bøhler (Ap) er redd morsmål hjemme gir barna dårligere forutsetninger for å lykkes

 2. Les også

  Droppet nærskolen på grunn av språkmiljøet

 3. Les også

  Abid Raja: - Vi må bryte opp mønsteret der man henter ektefeller fra Pakistan

 4. Les også

  7 av 10 norskpakistanske barn må ha ekstra språkhjelp

 5. Les også

  - Vi lærer ham somali, men måtte også «språkvaske» ham fra barnehagen

Les mer om

 1. Oslo-skolen

Oslo-skolen

 1. KRONIKK

  Læreren har påtatt seg rollen som underholder

 2. KOMMENTAR

  Kommentar: Hvordan ville konflikten rundt Oslo-skolen ha endt uten varslene?

 3. OSLOBY

  Eks-direktør om konflikten: – Byrådet har ingen faktisk dokumentasjon

 4. OSLOBY

  «Manglende åpenhet, detaljstyring og frykt for represalier»

 5. KRONIKK

  Oslo-skolen tør å satse. Fortsett med det.

 6. KRONIKK

  Det brenner på Stovner. Hvem skal slukke brannene?