Osloby

NSB sendte inkassokrav tre ganger, tapte i forliksrådet

En 31 år gammel kvinne fikk snikegebyr hun ikke skulle hatt, men nektet å gi seg.

Den 31 år gamle kvinnen var på vei til Oslo S med tog da hun fikk snikegebyr. Nå har hun vunnet mot NSB i forliksrådet. Heio Junge, NTB Scanpix

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • John Hultgren
  Midtøsten-korrespondent

En medpassasjer som tok bilde for å dokumentere uretten, ble fortalt at han ble kastet av på neste stasjon hvis ikke bildet ble slettet.

Marerittet startet den 9. mars i fjor. Kvinnen gikk på toget på sin lokale stasjon for å komme seg til jobb i Oslo. Det var billettkontroll, men det skulle ikke bety noe.

Kvinnen hadde kjøpt seg nytt månedskort to dager tidligere, så hun forventet at kontrollen skulle gå like greit som vanlig.

Det gjorde den ikke.

Da kontrolløren sjekket hennes periodebillett, var den ikke gyldig.

— Det var forferdelig pinlig og ubehagelig. Og så midt i rushtrafikken. Jeg var rett og slett sjokkert fordi jeg trodde jeg reiste med gyldig billett, forteller 31-åringen.

21 minutter for tidlig

Det nye månedskortet hun hadde kjøpt to dager tidligere, var blitt validert av en konduktør. Kvinnen hadde med kvitteringen for sikkerhets skyld, og viste den frem for kontrolløren.

Det hjalp ingenting.

Faktisk så kunne kontrolløren i sin maskin se at nytt månedskort var kjøpt. Men hun aksepterte ikke 31-åringens forklaring om at det var blitt forsøkt aktivert.

Les også

Alle som gikk i Ruters månedskortfelle får nå pengene tilbake

En gjennomgang av systemet i ettertid viser at billetten ble forsøkt aktivert 21 minutter "for tidlig". Det vil si at forrige månedskort fortsatt var gyldig, og nytt ble derfor ikke aktivert.Slike formildende omstendigheter påvirket likevel ikke NSBs kontrollør. Kvinnen fikk gebyr.

— Da ble det litt opprør i vognen. Flere medpassasjerer reagerte, og en av dem tok til og med bilde med mobiltelefonen sin. Han ville dokumentere uretten. Da ble han truet med at han ville bli kastet av på neste stasjon hvis han ikke slettet bildet. Det gjorde han til slutt, forteller 31-åringen.

Tre ganger inkasso

Hun nektet å vedta gebyret på stedet, og sendte kort tid etter en e-post til NSB der hun bestred kravet. Den e-posten fikk hun aldri svar på.

Det hun fikk, var varsel om inkasso.

Ifølge inkassoloven kan ikke krav som er bestridt, sendes til inkasso. Det visste kvinnen, så hun ringte straks til inkassoselskapet, og fikk saken stoppet.

Fra NSB fikk hun et standardskriv, etterfulgt av et nytt inkassovarsel. Nok en gang fikk kvinnen det stoppet. Det samme skjedde en tredje gang.

Dette var bakteppet da partene møtte i forliksrådet. Da var kravet kommet opp 4939,62 kroner.

I forliksrådet stilte ikke NSB selv opp. Selskapet sendte i stedet en representant for inkassoselskapet. Dommerfullmektigen opplyste at NSB i tillegg til kjempegebyret også krevde at 31-åringen betalte lønnen til inkassoselskapets representant.

Slik gikk det likevel ikke.

Knusende seier

31-åringen vant en knusende seier i en dom av 18. juni i år. 31-åringen ble frikjent, og NSB blir i tillegg kritisert for sine inkassovaner.

— Etter forliksrådets mening burde saken i utgangspunktet ikke vært oversendt til inkasso, da klagemotparten har fremlagt dokumentasjon på at hun har bestridt kravet umiddelbart, heter det i dommen.

Nå er 31-åringen svært lettet, men samtidig skremt etter møtet med NSBs kontrollregime.

— NSB har opptrådt veldig arrogant, og har ikke svart på noen henvendelser. Enkelte av kontrollørene har også ganske ufin oppførsel, sier hun.

NSB legger seg flat

— Det er svært beklagelig at dette har skjedd, og jeg vil beklage overfor denne kunden.

Det sier kommunikasjonssjef for NSB persontog, Åge-Christoffer Lundeby.

- Den 31. mai sa du til Aftenposten at folk som er blitt rammet av månedskortfellen, skal få pengene tilbake. I juni kjører dere likevel en sak i forliksrådet. Mente du ikke det du sa?

— Jo, det mente jeg. Derfor har jeg forsikret meg om at vi har en full gjennomgang av det som ligger til behandling i forliksrådene rundt omkring for å sikre at det ikke skjer igjen. Dette var en glipp.

- I strid med inkassoloven sender dere saker til inkasso når motparten bestrider kravet, hvorfor det?

— Det er også noe vi har tatt opp med vårt selskap for å sikre at det ikke skjer. Men det er helt riktig som du sier at det er i strid med inkassoloven.

Les også

Passasjer vant over NSB etter valideringskrangel

— Det samme skjedde med Jan Wigernes, som Aftenposten omtalte for en uke siden, er det fast praksis for NSB å bryte inkassoloven på denne måten? - Det er riktig at det også skjedde med ham, derfor må vi ha en full gjennomgang for å rydde opp i disse sakene. Det er svært beklagelig at dette har skjedd, og det ønsker jeg å beklage overfor denne kvinnen og Wigernes. Når vi gjør en feil så erkjenner vi at vi har gjort en feil. Og det har vi gjort i denne saken.

- Kvinnen forteller at en medpassasjer ble truet med å bli kastet av hvis han ikke slettet et bilde han tok av kontrollen, synes NSB det er greit?

— Forutsatt at det stemmer, så er det ikke greit, sier Lundeby.

 1. Les også

  Ruter varsler store endringer både for billettbruk og kontroller

 2. Les også

  Ruter gir gebyr til passasjerer som har prøvd å betale

Relevante artikler

 1. ØKONOMI

  Konkurransetilsynet vil krympe folks inkassoregninger

 2. ØKONOMI

  Inkassoselskapene betaler for å få lukrative oppdrag. Nå sjekker Finanstilsynet om det finnes ulovlige avtaler.

 3. NORGE

  Tajik tatt uten billett på T-banen - slapp gebyr

 4. KULTUR

  – Dersom denne historien er rett, har det åpenbart skjedd en stor feil i VG.

 5. A-MAGASINET

  Dani André Karlsen skulle hjelpe en bevisstløs kvinne. Det endte med at han ble spyttet på, sparket og slått.

 6. NORGE

  Kvinnen som danset med Giske på bar, til TV 2: – Jeg sa til VG at jeg ikke ønsket å medvirke i saken