Osloby

Her kan 100.000 oslofolk bo om 15 år

Arkitekter har tegnet en helt ny bydel i Oslo. Her er høyhus på et kolllektivlokk, gondolbane med plass til sykler på utsiden av vognen og langrennstraseer på kryss og tvers.

Prosjekt "Forbindelser": Her har arkitekten løftet syklistene opp i høyden som et signalanlegg. Om arkitekten har sett til Sykkelslangen, som er blitt et landemerke for syklister i København, er uvisst. PBE

 • Astrid Løken
  journalist

Prosjekt "Context Oslo": Arkitekten har lagt to høyhus på lokk over E6 og togstasjonen i Hovinbyen. Anslagsvis ser det ut til at disse bygningene har i overkant av 30 etasjer. PBE

Prosjekt: O&LO": Kabelgaten på Økern i fremtiden. PBE

Prosjekt "Diamanter og kirsebær": Med 100.000 innbyggere trengs det et godt kollektivtilbud. Arkitekten bak dette forslaget har sendt de reisende opp i luften. Sykler kan man bare henge på utsiden av gondolvognen. PBE

Prosjekt "Byen som gror:"Arkitekten foreslår å koble alle områdene i Hovinbyen sammen med sykkelveier. Da kan man bevege seg gjennom hele området uten å støte på kryssende trafikk. Ideen gjør det også mulig å etablere langrennsløyper gjennom hele Hovin. PBE

Bryn, Breivoll, Økern og Valle Hovin, Ensjø og Hasle skal smelte sammen og bli til Hovinbyen. I dag bor det 40.000 mennesker i disse områdene, som er preget av mye biltrafikk og store veianlegg.

Plan— og bygningsetaten (PBE) har funnet plass til 27.000 nye boliger i bydelen, som er nesten like stort som indre by innenfor Ring 2. PBE anslår at det kan bo minst 100.000 mennesker i Hovinbyen i 2030.

WWWHovinbyen.jpg

I fjor høst inviterte Plan— og bygningsetaten (PBE) arkitekter fra hele Norden til å komme med ideer til hvordan bydelen skal utvikles. 21 forslag har kommet inn. Forslagene kan nå sees på utstilling i PBEs lokaler på Økern (se faktaboks).

Forvandlet store veianlegg til små bygater

Ellen S. de Vibe, direktør i PBE, er overveldet over mangfoldet av ideer.

— Vi har fått inn mange ulike typer forslag. Noen legger opp til at Hovinbyen skal være ett stort byområde. Andre har laget flere mindre byområder. Enkelte forslag innebærer veldig tett bebyggelse. Andre har vektlagt grønne rekreasjonskvaliteter, sier de Vibe.

Spennet er stort.

— Forslagene viser ulike måter å gjenbruke bebyggelse på. Arkitektene har sett på hvordan man skal bygge om store veianlegg til bymessige gater. Og noen forslag viser hvordan man kan styrke den blågrønne strukturen, sier de Vibe.

Folk skal sykle og gå

Hovinbyen skal bli en bydel der syklister, fotgjengere og kollektivtrafikk har forrang. All økt transport skal tas på kollektivtrafikk, gange og sykkel. Arkitektene ble bedt om å lage en bydel med et mangfold av unike, attraktive, tette grønne byområder som er vevd tett sammen og som samtidig er sømløst knyttet til dagens indre by. «Kollektiv, gange og sykkel skal være de enkleste og mest attraktive måtene å ferdes på, både i, mellom, til og fra områdene», sto det i innbydelsen.

- Det er mange sykler på tegningene. Hvordan vil denne bydelen bli for syklister, tror du?

— PBE er jo veldig opptatt av grønn mobilitet. Og sykkel er et viktig virkemiddel for å få til mer miljøvennlig transport. Så vi er glade for at det har kommet så mange forslag til sykkelgrep. Oslo kommune prioriterer jo først gange, deretter sykkel og så kollektivtrafikk, påpeker de Vibe.

Store veianlegg forvandlet til små bygater

Hun er imponert over hva arkitektene har fått til.

— Jeg syns jo dette med ombygging av store veier til mer bymessige gater er interessant. Og så er det jo et storslått prosjekt med høyhusbebyggelse over en kollektivtraseen. Forslagene med sykkelbro og langrennsbro er spenstige. Det er også gondolbanen som har sykler hengende på utsiden av gondolvognen, sier de Vibe.

PBE skal sy sammen en overordnet plan for området. Det skal kåres en vinner, men PBE vil legge alle forslagene til grunn når de nå skal sy sammen en overordnet plan.

— Dette er jo et område som er like stort som indre by, og er i dag er dominert av kraftige veianlegg og T-banelinjer. Et viktig grep er å gjøre det enklere å ta seg frem mellom de ulike områdene i Hovinbyen, sier de Vibe.

Planforslaget skal sendes på høring forsommeren i 2015.

 1. Les også

  I Oslos nyeste bydel skal syklistene komme først

 2. Les også

  Lanserer svevende ekspressvei for syklister over E18

 3. Les også

  Kjemper mot høyhus

Les mer om

 1. Byutvikling

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Skroter kjøpesenterplaner på Økern – vil lage handlegater og torg i stedet

 2. OSLOBY

  Planer om boligblokk og gågate i Pilestredet møter motstand

 3. OSLOBY

  Slik kan Oslos nye by i byen bli

 4. OSLOBY

  Nedlagt fabrikk på Økern blir et 67 meter høyt kulturtårn

 5. OSLOBY

  Se hvor det kan komme: Minst 40 nye høyhus i Oslo og tårn på over 100 meter

 6. OSLOBY

  Arkitekter vil ha omkamp, mener Oslo kommunes plan er for dårlig