Kulturhuset 2.0 i Youngs gate 6 vant Oslo bys arkitekturpris 2018. En verneverdig murgård med tre bygninger fra 1885 er totalrehabilitert og har fått nytt innhold.

Ordfører Marianne Borgen overrakte prisen på 50 000 kroner til Tuvalu Arkitekter torsdag.

– Et strålende eksempel på byreparasjon og gjenbruk. Kulturhuset bringer nytt liv til området og er både en møteplass og en arena for demokrati. Kvaliteten på de arkitektoniske grepene er høye, sier byutviklingskomiteens leder, Victoria Marie Evensen.

Kulturhuset 2.0 i Youngs gate 6. Arkitekt: Tuvalu arkitekter AS. Annen aktør: NP Bygg AS. Byggherre: Kulturhuset i Oslo AS og Olav Thon. Areal: 1665 m².
MONICA STRØMDAHL

I Kulturhuset finner juryen et levende og variert miljø nærmest til alle døgnets tider. Dette livet har funnet sin plass innenfor en typisk bygård og bakgård.

Tuvalu-arkitekt Mari Smørgrav bor i «Green House»:

Aktørene bak Kulturhuset berømmes for å ha sett kvalitetene som allerede lå i bygningsmassen, der også slitasje og til dels forfall har funnet sin plass. Kulturhuset fremstår som ujålete og raffinert på samme tid. Det preges av gode romlige kvaliteter og en uanstrengt flyt mellom ulike soner og funksjoner.

Kulturhuset 2.0 i Youngs gate 6.
JONAS ADOLFSEN

Juryen sier at bevaringstanken ikke bare er miljøriktig, men bidrar til å synliggjøre Oslos bygnings- og industrihistorie på en svært opplevelsesrik måte.

Tiltakshaver får en plakett som festes på byggverket og de sentrale aktørene for den arkitektoniske utformingen av prosjektet et diplom hver.

Fra Kulturhuset i Youngs gate 6.
ROLF ØHMAN

Les om årets finalister:

Det vanket også hederlig omtale til de to andre finalistene, førstehjemsboligene i Ulsholtsveien 31 på Furuset og Bumerangbrua og Jungelbrua på Alna. Årets tre finalister, plukket ut blant ti kandidater, deler «en evne til å forstå, utnytte, synliggjøre og forbedre en eksisterende Oslo-karakter, en kvalitet som allerede lå der før tiltaket ble iverksatt.»

Årets tre finalister: f.v. førstehjemsboligene på Furuset, de to gangbroene Bumerangbrua og Jungelbrua på Alna, Kulturhuset ved Youngstorget.
ARE CARLSEN/SOPHIA RUFF/JAN KHUR