Osloby

Sporløst forsvunnet

Rektor Arild Lillehagen leter fremdeles etter 11 elever som ikke møtte opp første skoledag.

Rektor Arild Lillehagen på Bjølsen skole savner 11 førsteklassinger. Han innrømmer at skolen ikke har fulgt alle retningslinjene for oppsporing av barn med ugyldig fravær. JØRGEN SVARSTAD

 • Jørgen Svarstad

– Det er selvfølgelig alvorlig at vi ikke klarer å finne ut hvor elever befinner seg, sier rektoren på Bjølsen skole.

Hvert år er det elever som ikke møter opp til første skoledag. Har de flyttet til utlandet, har familien tatt seg en forlenget ferie eller har elevene startet på andre skoler i Norge? Rektor Lillehagen vet rett og slett ikke hvor elevene hans er blitt av.

Tall Aften har hentet inn viser at skolene i Sagene og Nordre Aker bydel fortsatt savner 14 elever, én måned etter at skolen startet. De 11 savnede Bjølsen-elevene er alle førsteklassinger.

– Det er mange i år, synes vi. Vi holder på med etterlysningsrutiner: sender brev, ringer og tar kontakt med andre skoler, og det tar litt tid. Men vi håper å få kartlagt dette. Høyst sannsynlig har de fleste startet på andre skoler uten å si ifra.

Og resten?

– Det kan være at de har dratt til andre land. Vi har fått skriftlige meldinger fra to familier som har flyttet til Irak og Etiopia.

Lillehagen sier han ikke har noen holdepunkter for å tro at noen foreldre bevisst holder barna hjemme fra skolen.

Har brutt reglene

Utdanningsetaten har klare rutiner for hva skoler skal gjøre når elever ikke dukker opp etter ferien. Når eleven har mer enn tre dagers fravær skal skolen i løpet av én uke skrive brev hjem til eleven, gjennomføre hjemmebesøk, ta kontakt med arbeidsgiver og ta kontakt med andre i familiens nærmiljø (se faktaboks).

Først i slutten av forrige uke sendte skolen brev hjem til elevene. De andre av de nevnte tiltakene har skolen ikke gjennomført, bekrefter Lillehagen.

– Vi er ikke på et bredt anslag i forhold til alle de punktene du nevner der.

Hvorfor ikke?

– Dette handler om skolestartere. Da har vi fulgt de prosedyrene vi har hatt tidligere år, der vi først og fremst har hatt skriftlig og telefonisk kontakt, fordi dette som regel dreier seg om flytting.

På Sagene skole var det fire elever som ikke møtte til skolestart. De to siste, som oppholdt seg i utlandet, kom tilbake til skolen mandag denne uken. Rektor Line Andreassen hevder at skolen har fulgt rutinene til punkt og prikke. Annen skoledag ringte de foreldrene og i løpet av den første uken sendte de brev, sier hun. Andreassen synes lite om at elevene ikke møter opp ved skolestart.

– Jeg har forståelse for at når foresatte reiser til hjemlandet, benytter de seg av lengre ferie. Men de skal søke fri i forkant. Det er uheldig at de mister en del av skolestarten. Det minst heldige er at elever med stort fravær fra før blir borte etter ferien.

– Reglene skal følges

Skolebyråd Torger Ødegaard (H) ser svært alvorlig på at elever ikke møter på skolen til første skoledag uten gyldig fravær, og på at skoler ikke følger de reglene som er laget for å melde elever savnet. Byråden er klinkende klar på at prosedyrene skal følges uansett når en elev ikke møter på skolen.

– Jeg fikk laget egne prosedyrer ved ugyldig fravær i 2004. Da strammet vi voldsomt inn. Vi er veldig opptatt av at de skal gjennomføres. Etter tre dager skal skolen kontakte hjemmet. Hvis de ikke får kontakt er det en opptrapping, og på slutten av opptrappingsplanen er det politianmeldelse, sier han.

– Bjølsen skole har ikke gjennomført disse prosedyrene?

– Jeg kan ikke kommentere det, det vil jeg gjerne undersøke med skolene først. Men på generelt grunnlag kan jeg si at det er veldig viktig at disse retningslinjene følges. Det er helt uholdbart at barn ikke møter på skolen.

– Bjølsen forklarer det med at dette er skolestartere. Erfaringsmessig viser det seg at barna har begynt på andre skoler ut å si ifra?

– Det er positivt at de går på andre skoler, men det er uansett viktig at man følger prosedyrene så man får sjekket det ut.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Oslo-skole ga klar beskjed 18. mai: – Har ikke kapasitet til «å etterlyse alle elever som vi IKKE har fått melding om fravær for i dag»

 2. NORGE

  Oslo-skolen manglet 37 barn etter ferien. «Syk bestemor». «Mistet flyet». Det er standardforklaringene rektoren får.

 3. NORGE

  Rombarn holdes hjemme fra skolen etter drapsforsøk

 4. OSLOBY

  Skole tar grep etter tyverier. Ber elever unngå å ta med Airpods, solbriller, kontanter og dyre luer.

 5. NORGE

  44 oslobarn møtte ikke til skolestart i høst

 6. NORGE

  Flere rektorer kritiske til Regjeringens nye fraværsgrense, men fraværet går ned