Osloby

«Mange har antisemittiske forestillinger om jøder uten å være jødehatere»

Ervin Kohn vil igjen være med på å markere Krystallnatten med et fakkeltog i Oslo.

 • Kristin Høiland

- Antisemittismen er på fremmarsj igjen i store deler av Europa, og det er viktig å reagere og minnes, ikke glemme. Den lange perioden før Krystallnatten i 1938, innebar stadig mer hatefull tale og diskriminering og demonisering av jødene i Tyskland, uten at folk flest reagerte. Hadde de gjort det, ville det ikke vært noen Krystallnatt. 250 synagoger ble brent, og tusenvis av jødiske hjem og forretninger plyndret og ramponert av nazistene, sier Ervin Kohn, nestleder i Antirasistisk Senter og leder i Det Mosaiske Trossamfunn.

- Merkes mer jødehat også i Norge?

- Mange har antisemittiske forestillinger om jøder uten å være jødehatere — som at « jødene styrer mediene og finansmarkedene», og at « jøder har for stor makt i verden». Dette er forestillinger som har eksistert i over 2000 år. En global undersøkelse gjort av organisasjonen Anti Defemation League (ADL) i 2012 viser at i Norge ligger øverst på statistikken over antisemittisme i Skandinavia, med 15 prosent - mens Sverige har 4 prosent. Verst i denne undersøkelsen var Hellas med 69 prosent - mens Polen hadde 41 prosent og Ungarn 45 prosent. Ifølge en undersøkelse gjort av Oslo kommune for et par år siden, er « jøde» det mest brukte skjellsordet i skolegården. Selv om det totalt er bare 160 jødiske elever i norsk skole. Det spesielle med antisemittismen, er at den lever også der jødene ikke er til stede.

- Hvorfor lever vrangforestillinger om jødene også blant de unge?

- Vi har hatt berøringsangst i Norge, og ikke våget å debattere antisemittismen før i de senere årene. Det bør undervises i antisemittismens historie på skolen, og vi har foreslått to professorater i jødisk historie på Universitetet. Nå er det dokumentert at antisemittismen finnes, og politikerne må gjøre mer for å bekjempe den.

- Vokser antisemittismen med kritikken av Israels krigføring?

- Den bidrar til å legitimere antisemittisme i noen grad - men alle stater må tåle kritikk. All Israel-kritikk er ikke antisemittisk, men den er heller ikke fri for antisemittisme. Det er uansett helt urimelig å stille jøder i Norge til ansvar for Israels krigføring - akkurat som det er urimelig å stille alle muslimer til ansvar for krig og overgrep i arabiske land.

- Bør hatefulle og rasistiske ytringer straffes oftere?

- Veien til dehumanisering går gjennom hatefull tale, og likegyldighet er farlig - derfor er det viktig å ha en pågående offentlig debatt. Vi har fortsatt berøringsangst for ordet rasisme i Norge - og det er menneskelig å ha en viss skepsis mot annerledeshet. Men heldigvis går mange unge i spissen for at Norge blir et stadig mer mangfoldig og pluralistisk land.

Les også:

 1. Les også

  - Jøde er det vanligste skjellsordet i norske skolegårder

 2. Les også

  Unge israelere strømmer til den tidligere nazi-hovedstaden

 3. Les også

  Tør ikke vise at de er jøder på skoleveien

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Lokk over Majorstuen stasjon har vært diskutert i over 30 år

 2. OSLOBY

  Tvil om middelalderfunn: Trusehumor eller ABC-bok?

 3. OSLOBY

  Har tatt 318 slike - men for superfiskeren er sesongen ikke over

 4. OSLOBY

  Hele familien ble drept av britiske bomber på nyttårsaften. Anne-Lise Juuls far Erik (18) overlevde.

 5. OSLOBY

  Utested-eier: - Vi vil gjerne ha politiet på besøk oftere

 6. OSLOBY

  Ble bortvist fra sitt eget hjem av politiet. Ikke gyldig, mener retten.