Osloby

Bystyret gjør det lettere for politiet å jage vekk bostedsløse

Politikerne strammer likevel inn den såkalte campingvedtekten.

Oslo-politiet har bedt om å få endre politivedtekten som regulerer utendørs overnatting. Politiet ville blant annet spesifisere at det ikke var tillat å sove «under broer« og «i motorvogn», men dette har byrådet fjernet. Likevel går flertallet i bystyret inn for å stramme inn den såkalte campingvedtekten, bare med en annen ordlyd. Anette Karlsen

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Oslo-politiet har bedt om et bedre grunnlag for å gripe inn overfor uønsket og sjenerende overnatting i byen. Tirsdag denne uken gikk bystyrets finanskomité inn for å endre den såkalte campingvedtekten.

— I motsetning til dagens bestemmelse gir ikke det vi nå har vedtatt rom for tvil. Vi har formulert det slik at det ikke skal være tillatt å overnatte på offentlig sted i Oslo, sier Eirik Lae Solberg (H), leder av finanskomiteen.

Les også

Politiet kastet ut romfolk fra bygård i Oslo

Fjernet «under broer»

Politiet ønsket seg egentlig en ny vedtekt som var langt mer detaljert. Men byrådet lanserte et annet forslag, hvor de fjernet ord som «i motorvogn», «under broer» og «under presenning», men la til «på veier eller plasser» (se fakta).

— Byrådets forslag til formulering er mer generell og overordnet i stedet for å liste opp en del enkeltsteder. Vi stiller heller ikke krav om at man må få tillatelse fra politiet for å overnatte på privat grunn, sier Lae Solberg.

Les også

La romfolket få sove

Hverken politiet eller byrådet legger skjul på at bakgrunnen for endringen er et økt antall tilreisende utenlandske bostedsløse.

SV ber byrådet besinne seg

Endringen har vært på høring. Flere er kritiske. Kirkens Bymisjon stiller spørsmål ved om forslaget legger opp til en ulovlig indirekte diskriminering, ettersom formålet i hovedsak er rettet mot romfolk. Kun SV stemte imot da saken ble behandlet i komiteen.

— Det er vanskelig å bortvise folk som sover ute når du ikke har noe sted å vise dem til. Politiet har jo allerede hatt mulighet til å bortvise folk som sover i for eksempel biler hvis de er til sjenanse. Dette løser ingen problemer, sier Marianne Borgen, SVs gruppeleder i bystyret.

Les også

Tilbake på gaten uten klær, pledd og personlige eiendeler

Hun mener byrådet kun leter etter en mulighet til å jage utenlandske tiggere, og er svært frustrert over at byrådsleder Stian Berger Røsland (H) raskt gikk ut og avviste tiltakspakken regjeringen nylig lanserte. Her er det blant annet satt av 10 millioner i en tilskuddspott til humanitære tiltak.

— Det er jaging og rydding som har vært byrådets primære strategi. Min største frustrasjon er at byrådslederen sier de ikke vil nærme seg en søknad engang. Jeg håper byrådet besinner seg, legger noen av sine prinsipper til side og tar utgangspunkt i dagens virkelighet, sier Borgen.

Ingen naturlig Oslo-oppgave

Les også

Politiet kastet romfolk ut av hybelhus på Skøyen

Høyres gruppeleder mener det må være opp til frivillige organisasjoner å søke om penger fra staten.

— Det er ikke en naturlig oppgave for Oslo kommune å drive denne typen tilbud. Vårt utgangspunkt er at når man kommer til Oslo som EØS-borger så må man forsørge seg selv og selv skaffe seg et sted å bo. Vi ønsker ikke at offentlige steder i Oslo skal bli overnattingssteder. Det er ikke snakk om jage noen, sier Solberg.

Overnatting i Marka er regulert i friluftsloven. Telting eller annet opphold er ikke tillatt i mer enn to døgn om gangen uten eierens eller brukerens samtykke.

Aftenposten har ikke lykkes med å få en kommentar fra Oslo-politiet.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Uteliggere skal jages

 2. OSLOBY

  Sov i Sofienbergparken i protest mot overnattingsforbud

 3. OSLOBY

  Nå er det forbudt å sove ute

 4. OSLOBY

  Romfolk demonstrerer mot overnattingsforbud ute

 5. OSLOBY

  Presteprotest i Sofienbergparken gikk rolig for seg

 6. OSLOBY

  - Gi oss et sted der vi kan sove