Osloby

Utreder T-banestasjon under Vigelandsparken

Gå av T-banen og ta rulletrappen rett opp til Monolitten? En mulig T-banestasjon under Vigelandsparken skal nå utredes.

Trenger turister og oslofolk et T-banestopp nær Monolitten? Muligheten skal undersøkes nå. Bjørn Egil Halvorsen

 • Bjørn Egil Halvorsen

Byen vokser eksplosivt, og dagens kollektivnett er ikke hugget i stein.

Når traseen for en fremtidig Fornebu-bane nå skal tegnes inn, holdes flere muligheter åpne. Et av de hittil ukjente forslagene er å vurdere om Vigelandsparken/Madserud kan knyttes til T-banenettet, med en mulig stasjon under bakken nær Monolitten.

Mellomstasjon

Les også

Her kan det bli nye bydeler

— Ruter foreslår ikke en stasjon, men det er naturlig i en slik omfattende utredning også å få dette belyst. Traseen vil uansett gå i tunnel i utkanten av Vigelandsparken, sier prosjektleder for Fornebubanen, Hellen Jansen.På oslosiden vil Fornebubanen gå fra Lysaker, via Vækerø og Skøyen, til Majorstuen. Men mellom de to sistnevnte stasjoner er det to kilometer, som er et relativt langt strekk i banesammenheng.

1 million besøkende

Derfor kan det være hensiktsmessig med et ekstra stopp. Jansen understreker dessuten at Vigelandsparken er et viktig "målpunkt" i byen. Parken er Norges mest besøkte attraksjon med over 1 million besøkende hvert år.

Både trikkens linje 12 og bussens linje 20 har holdeplass ved hovedporten. Nå kan altså tilgjengeligheten bli enda bedre.

Aften skrev i går at Ruter foreslår en kraftig fortetting rundt nye og nygamle stasjoner når en trasé for Fornebubanen skal tegnes inn i Oslos kollektivnett. Dette blant annet for å sikre tilstrekkelig antall passasjerer, slik at økonomien og samfunnsnytten blir best mulig. Tommelfingerregelen for å bygge ut nye stasjoner er 10000 bosatte/arbeidsplasser innenfor en gitt radius.

Fortetting ved Madserud?

Med sin jevne strøm av besøkende vil Vigelandsparken av naturlige årsaker ha et godt grunnlag. Men det er likevel ikke nok til å bygge en ny stasjon. Derfor kan det også bli aktuelt å utrede mulig fortetting i Madserud-området. Ifølge foreløpige beregninger vil nyutvikling her kunne gi 2000 nye boliger, eller 4000 nye bosatte.

Jansen er klar over at det et slikt forslag vil kunne møte lokal motstand. I tillegg er det betydelige verneinteresser både i og utenfor parken.

— Men vi mener det er verdt å analysere byutviklingspotensialet, sier hun.

Skeptisk

Men byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen er svært skeptisk til å tukle med etablerte boområder.

— Denne byen trenger at vi bygger høyere og tettere der det ligger til rette for det. Men Madserud er et eksempel på et område vi skal ta vare på, sier han.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Slik kan vestkantens fjordby bli

 2. OSLOBY

  Slik kan Fornebubanen forandre Majorstuen

 3. OSLOBY

  Fornebubanen kan gi nær 9000 nye boliger

 4. OSLOBY

  Lokk over Majorstuen stasjon har vært diskutert i over 30 år

 5. OSLOBY

  Regn med kaos her i tre år

 6. OSLOBY

  Vil bygge høyt og tett på lokket over Majorstuen stasjon