Osloby

Politiet: - Denne blokken er blitt påtent fem ganger i år

 • Jørgen Svarstad
 • Folk er redde, sier beboer. Oslopolitiet mistenker at 237 branner er påsatt så langt i år, men nesten ingen er tatt. Her er oversikten over de alvorligste sakene.

Det var i februar i år at det brant første gang.

Olav Sakariassen forteller at han ble vekket midt på natten av at røykdykkere banket på døren hans i fjerde etasje. Det brant i kjelleren i den fem etasjer høye blokken på Nedre Ullevål i Oslo.

Røyken var så tykk at han måtte ha hjelp av røykdykkerne til å komme seg helt ned.

Så ble beboerne, små barn inkludert, stående ute i noen timer. Det var navneopprop og opptelling, og brannvesenet luftet ut og gikk gjennom blokken.

Naboer har flyttet

Siden har det brent fire ganger i blokken, sist i september. En eller flere brannstiftere har vært på ferde.

— Folk er jo redde, jeg møter folk hele tiden som snakker om brannene. Jeg har tre naboer som har flyttet. De sa til meg at det var på grunn av brannene, forteller Sakariassen.

Fire av brannene startet i inne i kjelleren, mens den femte startet i en beboers leilighet.

Politiet mistenker at alle de fem brannene ble påsatt .

«Meget stort farepotensiale».

Beboeren i leiligheten det brant i ble siktet for brannene, men saken ble henlagt etter bevisets stilling. Ifølge politiet hadde brannene «et meget stort farepotensiale».

— Branner av en slik karakter som ikke blir slukket i tide, kan i verste fall, på få minutter, utvikle seg til å få meget alvorlige konsekvenser, mener Terje Bechmann Dahl, leder for Oslopolitiets branngruppe.

237 branner

Hvert år registrerer Oslo politidistrikt rundt 1000 branner. Omkring hvr fjerde brann er påsatt, anslår de.

Så langt i år mistenker politiet at brannstiftere har vært på ferde 237 ganger (per 10. desember), mot 234 ganger på tilsvarende tidspunkt i fjor.

- I en så stor by som Oslo har vi brannstiftere gående ute nær sagt til enhver tid, sier Dahl.

Nesten alle sakene henlagt

Men brannstifterne går stort sett fri. Bare åtte av årets saker er oppklart. Hele 224 er henlagt. Oppklaringsprosenten er altså på litt over tre prosent. Til sammenligning var oppklaringsprosenten for forbrytelser generelt i Oslo på 24.1 prosent ved utgangen av 2011.

Dahl viser til at brannetterforskning er spesielt vanskelig.

— Etterforskning av branner i straffesakssammenheng er etter min mening noe av det mest krevende og utfordrende politiet har rent bevismessig, sier han.

Vanskelig etterforskning

Dahl minner om at det er vanskelig å sikre bevis på grunn av brannskader og slukningen.

— Dette medfører at den taktiske etterforskningen blirmeget viktig, og vi legger mye energi i å ta grundige avhør. Det stilles rettmessig strenge krav i retten når det gjelderbevisføring. Vår kanskje største utfordring er å binde gjerningspersonen til åstedet, og deretterknytte gjerningspersonen til selve handlingen.

— De fleste henleggelsene av påsatte branner henlegges grunnet mangel på opplysninger om gjerningspersonen, forteller Dahl.

Søppelkasser og biler

Ikke alle brannene er like alvorlige som på Nedre Ullevål. I statistikken inngår også branner i søppelkasser og biler.

37 av brannene har direkte tilknytning til boligblokker og 20 av brannene har skjedd på skoler eller i skolegårder. 46 av brannene var bilbranner.

Mange ildspåsettere ønsker oppmerksomhet. Brannene kan være et uttrykk for at de føler seg urettferdig behandlet av samfunnet. Noen ganger har personen psykiske lidelser og blir kjent utilregnelig.

Noen har som motiv å ta livet av personer eller skade en annens eiendom, andre gjør det for spenningens skyld.

Gjengangere

Dahl forteller også at noen branner er forsikringssvindel. Politiet har også erfaring med at kriminelle tenner på for å skjule spor fra kriminalitet eller som en avledningsmanøver for å utføre annen kriminalitet.

- Det er det liten tvil om at flere brannstiftere er gjengangere, ifølge Dahl.

Personen politiet mistenkte for brannene på Nedre Ullevål har flyttet. Det skjedde etter en underskriftskampanje blant beboerne for å få mannen ut. Han bor nå i en blokk rundt 100 meter unna sin tidligere leilighet.

Det har vært flere andre branner i området.

Dagen etter den første brannen i blokken brant det i en låve rett i nærheten. To personer ble sett løpende fra stedet.

Det var for litt siden brann i en søppeloppsamlingsplass, og Sakariassen sto nylig og så på en stigebil bringe folk opp til en naboblokk.

- Jeg vil komme meg vekk

Olav Sakariassen mener uansett at den bakenforliggende årsaken til de mange brannene er at bomiljøet har blitt mer belastet de siste årene. Boligene i området er tidligere sykehusboliger som er solgt til private.

— Jeg vil tro at det er fordi det er blitt et problemområde. Jeg snakket med den lokale kjøpmannen om det, og han sa at det virkelig har forandret seg. Han har blitt ranet et par ganger. Det sitter folk ute i biler og selger billig polsk sprit. Det er mye slåssing og sånt. Politiet sa til meg at Nedre Ullevål er et «satsningsområde». For meg er det bare å komme seg vekk herfra. Det er så mye rart som foregår mellom husene her, sier han.

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Her er føret flott for en skitur

 2. OSLOBY

  Hadde englevakt i form av en oslovakt

 3. OSLOBY

  ESA støtter Oslo Sporveier

 4. OSLOBY

  Dårlig julehandel i sentrum

 5. OSLOBY

  Antiislamsk demonstrasjon i Gamlebyen i Oslo

 6. OSLOBY

  Han inviterer over 2000 på julefeiring