Osloby

Tar selgere for å knekke bakmenn

Flere politiaksjoner til tross: Organiserte utenlandske nettverk pumper inn store mengder narkotika til gatesalget i Oslo.

Politiet har nå som mål å pågripe én narkotikaselger hver dag, blant annet her på Vaterland i Oslo. STEIN J. BJØRGE

 • Andreas Bakke Foss
  Journalist

Vaterland er Oslos nye «Pusher street». Aftenposten juni 2008.

I en ny offensiv vil politiet pågripe én selger hver dag og håper det skal gi ny informasjon om bakmenn og innførselen til hovedstaden.

De siste årene har politiet med jevne mellomrom aksjonert mot selgerne, avdekket narkotikadepoter og salgskanaler.

Likevel er situasjonen i Oslo, og sentrale aktører i innførselen til markeder i Norge, relativt uendret de siste årene.

Mengdene som fraktes inn, er betydelige. Markedet det samme. Salget er pågående og åpenlyst.

Kilder Aftenposten har snakket med, sier at mengdene narkotika som pumpes inn til Norge, stadig er høyere enn det antatte markedet.

Nord— og vestafrikanere

Nettverkene som dominerer innførselen, er nord- og vestafrikanere i tillegg til østeuropeere:

Marokkanske grupper er sentrale leverandører av blant annet hasjisj.

Narkomarkedet i Oslo er råere. Aftenposten mars 2009.

Litauiske grupper står for mye av innførselen av amfetamin og metamfetamin.Nettverk fra Vest-Afrika har de siste årene gjort en solid inntreden og blitt godt representert på det norske markedet ved å innføre store mengder heroin og kokain.

«Touch down»

Det siste året har Oslo-politiet, i samarbeid med flere politidistrikter, Kripos og Tollvesenet og politiet i blant annet Sverige, Polen, Litauen og Tyskland, pågrepet over 260 personer i det afrikanske miljøet i Norge, i en operasjon kalt «Touch down». Narkotika til en gateverdi av rundt 18 millioner kroner er tatt i beslag, for det meste heroin og kokain.

Politiet vil fortsette satsingen mot de vestafrikanske nettverkene neste år.

Etter det Aftenposten erfarer, oppfatter politiet også at de har en utfordring rundt innførselen fra Litauen og Baltikum.

Store mengder

For å få omsatt de store mengdene stoff som kommer inn til Norge, rekrutteres asylsøkere fra etniske minoritetsgrupper og personer med ulovlig opphold i Norge som sentrale og aktive pushere på gaten. Flere av dem er unge, i 16-18-årsalderen.

Politiet har avslørt store narkolagre. Aftenposten november 2009.

De siste dagene har sivilt politi fra avdeling for spesielle operasjoner ved Seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt i en offensiv spanet dag og kveld og pågrepet flere selgere langs nedre del av Akerselva og på Grønland.Senest torsdag denne uken ble to selgere som pushet, pågrepet av sivilt politi fra seksjon for spesielle operasjoner.

Asylsøkere, nord— og vestafrikanere og personer uten lovlig opphold i Norge går igjen.

De blir anmeldt for narkotikaforbrytelser, og de som er her ulovlig, blir etterforsket videre hos Utlendingsseksjonen.

Selgerne som pågripes, er også en viktig kilde til informasjon. Politiet forsøker ved alle tilfeller å få selgerne i tale, få informasjon og tips som kan avdekke mellommenn og bakmenn i innførselen av stoffet til Oslo.

- Når vi ser på tilførselen av narkotika til landet, er det åpenbart et betydelig marked der ute. Det som kommer inn til Oslo, skal ut på gaten. Vi tar nå guttene som gjør jobben på gaten, sier Torstein Holand, politioverbetjent ved spesielle operasjoner i Oslo.

Sivilt politi

Oslos nye politimester Hans Sverre Sjøvold har gitt klar beskjed om at et av de store strategiske målene til hovedstadspolitiet er å slå ned på åpenlyst kjøp og salg av rusmidler.

Ved å pågripe én narkotikaselger hver dag skal Oslo-politiet nå uroe salgskanalene for narkotika langs Akerselva og på Vaterland.

- Det er en helhetlig plan, og vi vil ha fokus på disse miljøene i lang tid fremover og ha både sivilt og uniformerte folk ute i områdene, sier Kåre Stølen, politistasjonssjef ved Grønland politistasjon.

Det har vært en økning i beslaglagte mengder amfetamin og metamfetamin sammenlignet med i fjor, og antallet heroinbeslag første halvår er blant de høyeste de siste ti årene, viser Kripos sin statistikk for første halvår i år.

 1. Les også

  Politiet har bortvist rusmisbrukere 13.046 ganger på 1,5 år

 2. Les også

  Krever endring i ruspolitikken

For noen år siden ble Vaterland kalt Oslos nye «pusher-street». Det åpenbare narkotikasalget pågår fortsatt. STEIN J. BJØRGE

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. NORGE

  Politiets bilder fra pågripelse i narkooperasjon

 2. NORGE

  50 personer pågrepet og narkotika til 500 mill. beslaglagt etter Kripos-aksjon

 3. NORGE

  Søker asyl og driver Oslos narkohandel

 4. NORGE

  Narkoaksjon startet i Trysil - fant 2,9 tonn hasj - 35 siktet

 5. NORGE

  Grenseløse gjengangere

 6. NORGE

  Dette er narkogjengene varsleren mener får operere fritt i Bergen