Osloby

18 millioner skal brukes på å gjøre Ring 2 tryggere for syklister

I løpet av vinteren skal det bli tryggere å sykle langs Ring 2. Det skal utføres midlertidige tiltak for 18 millioner kroner.

Til våren skal sykkelforholdene bli slik forbi Ullevål sykehus. Legg merke til at sykkelveien passerer bak bussholdeplassen. Foto: Sykkelprosjektet/Oslo kommune

 • Stein Erik Kirkebøen

Byrådet har vedtatt at Ring 2 en gang skal bli spesielt tilrettelagt for trikk og syklister på hele strekningen fra Majorstuen til Carl Berners plass.

Det er et digert arbeid som kommer til å ta lang tid, og foreløpig er det ikke påbegynt. For at kua ikke skal dø mens gresset gror, skal det i løpet av vinteren og våren brukes 18 millioner på midlertidige tiltak som skal gjøre livet enklere og tryggere for syklister på strekning mellom Blindernveien og Lilleborg kirke på Torshov.

 • Les her hvor mye sykkelvei byrådet lover at vi skal få i løpet av året.

Sykkeltilrettelegging på hele Ring 2 har vært etterspurt i årevis og planlagt siden 1998. Det har vært to dødsulykker og mange hardt skadede syklister i denne tidsperioden.

– Mange ulykker kunne trolig vært unngått hvis det hadde vært tilrettelagt for syklister, sier Liv Jorun Andenes i kommunens sykkelprosjekt.

Man kan lure på hvorfor det ikke har skjedd for lenge siden.

– Det skyldes blant annet at da kommunen overtok eierskapet for veien fra Statens vegvesen i 2010, var de planlagte sykkelfeltene for smale. Og da vi i vår var nesten klare til å stikke spaden i jorden, ble prosjektet stilt i bero på grunn av planene om trikk på Ring 2.

Det skal bli tryggere å sykle langs Ring 2 i løpet av vinteren. Foto: Sykkelprosjektet/Oslo kommune

Men dit er det fortsatt langt, og kommunen vil ikke vente lenger. Midlertidige tiltak settes i verk. Men hva skal skje?

– Frem til sommeren skal det etableres brede, røde sykkelfelt der det er mulig. Foreløpig skjer det ikke i bakken mellom Kierschows gate og Uelands gate, prosjektet må vurderes ytterligere før det eventuelt settes i gang i løpet av 2018. Vestover fra Sognsveien mangler også en bit på 150 meter. Sykkelfeltene skal føres på baksiden av bussholdeplassene, og de skal knyttes sammen med andre sykkelforbindelser med tiltak i veikryssene, sier Andenes.

Gateparkeringen i Blindernveien er allerede fjernet, og arbeidene med å bygge om krysset og lage sykkelfelt er i gang. Arbeidene vil kunne føre til redusert fremkommelighet på Ring 2 og pågå frem til sommeren 2018. Da skal det bli enklere å sykle Oslo på tvers.

Les mer om

 1. Sykkelpatruljen

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Ring 2-strekningen er en av de mest brukte transportetappene for syklister. Nå er det et helt nytt trafikkmønster.

 2. OSLOBY

  Disse sentrumsgatene får sykkelfelt i 2019

 3. OSLOBY

  Her er det for farlig å sykle, mener kommunen. Da fjernet de sykkelfeltene.

 4. OSLOBY

  80 meter sykkelfelt har tatt to og et halvt år å lage

 5. OSLOBY

  Byrådet har bestemt seg: Skal bruke 400 mill. på trikketunnel

 6. OSLOBY

  Statens vegvesen røsker opp i utskjelte Dronning Eufemias gate. Slik blir million-endringene: