Osloby

- Tiggeforbud kan gi økt kriminalitet

En ny forskningsrapport mener å slå hull på flere myter om tilreisende fattige fra Romania. Påstandene som jevnlig fremmes i den politiske debatten stemmer i liten grad med virkeligheten, konkluderer den ferske Fafo-rapporten.

Ifølge en fersk rapport er det ingenting som tilsier at bakmenn tar deler av inntekten fra tiggere i Oslo, Stockholm og København. Foto: Solum, Stian Lysberg

 • Henrik Arneberg

De siste årene har debatten om innføring av tiggeforbud rast i Norge: Rike bakmenn, ofre for menneskehandel, lathet og frykt for at stadig flere vil komme til Norge for å tigge dersom det gis penger, er velkjente argumenter. Men er det slik? Og er tigging egentlig kun et skalkeskjul for kriminalitet?

— Nei, ifølge Fafo-rapporten «Når fattigdom møter velstand» som offentliggjøres onsdag denne uken. Totalt 1269 tilreisende fattige fra Romania er dybdeintervjuet i Oslo, Stockholm og København i fjor sommer.

Funnene bryter med flere av mytene om gruppen:

 • Ingen tegn på organisering av bakmenn, eller at bakmenn tar deler av inntekten fra tigging.
 • Reell fattigdom. En av tre bor i hus uten innlagt vann. To av ti har en eller annen form for oppvarming i husene i Romania.
 • Et flertall ville helst hatt arbeid i Skandinavia, og opplever det som ydmykende å måtte tigge.
 • Fire av ti som bor på gaten eller i biler i Oslo er rumenere uten rom-bakgrunn.

Forskningssjef Anne Brit Djuve. Foto: Pressefoto

— Vi håper at debatten skal bli mer faktabasert – i dag harmange veldig sterke meninger som baserer seg på helt feil oppfatninger om de tilreisende og deres situasjon, sier Fafos forskningssjef Anne Britt Djuve.

Utnyttes, men ikke av bakmenn

Det organiseres reiser fra Romania med minibuss, spesielt til Oslo, der mange kjøper billetten relativt dyrt på kreditt. Transporten er satt i system, men styres på ingen måte av organiserte bakmenn, ifølge rapporten.

— Tiggerne er ikke kontrollert av bakmenn som håver inn profitten. Mange befinner seg i en sårbar situasjon, og det finnes en del eksempler på utnytting og overgrep. Men det er ikke riktig å hevde at de fleste tiggere er ofre for menneskehandel, sier Jon Friberg Horgen, en av forskerne som har sett nærmere på påstandene om at kriminelle bakmenn systematisk utnytter tiggerne.

Han mener argumentene som har vært brukt i den politiske debatten i liten har grad hatt rot i virkeligheten, for eksempel at å gi penger til tiggere bidrar til organisert menneskehandel.

— Dette er en myte. Pengene går til å finansiere reisen og til å overleve mens de er her. Utover det går det først til å dekke familiens utgifter hjemme i Romania, til mat og klær og barnas skolegang. De som klarer å spare noe til overs bruker det i hovedsak på å utbedre husene sine, sier Friberg og legger til at det finnes en del såkalte «sigøyner-palasser» rundt omkring på den rumenske landsbygda.

Forsker Jon Friberg Horgen. Foto: Pressefoto

— Men de som tigger på gaten i Skandinavia bor ikke slik. De fleste har ekstremt dårlige boforhold, og mangler grunnleggende fasiliteter som oppvarming, vann og kloakk, og til dels strøm. Les også: Tiggere har begynt å selge narkotika

Tigging + forbud = økt kriminalitet?

Danmark er foreløpig det eneste landet i Norden som har tiggeforbud.

— Studien viser at det er mer og tyngre kriminalitet blant hjemløse rumenere i København enn i de to andre skandinaviske hovedstedene. Mye tyder på at forbudet og den generelt mer hardhendte behandlingen fra politi og myndigheter har påvirket hvem som reiser dit og hva slags overlevelsesstrategier de ender opp med å følge. Til København kommer det hovedsakelig unge menn som har mer erfaring i å leve på gaten, som reiser uten nær familie og som er mer villige til å ta risiko, sier Friberg.

Han mener den forbudspolitikken har bidratt til å selektere en tøffere – og dermed til dels mer kriminell befolkning – enn til de andre byene.

- Hva kan bli konsekvensen av et tiggeforbud i Norge?

— En veldig sannsynlig konsekvens av et tiggerforbud er at det vil påvirke hvem i familien som reiser – i retning av det i større grad vil bli de unge, som lettere kan komme unna med tigging til tross for et forbud. Dette vil trolig vri inntektsstrategiene fra tigging og over på andre alternativer, noe som ikke usannsynlig kan gi mer kriminalitet. Unge menn er gjerne mer kriminelle enn gamle damer, mener han.

Les også: Her bodde det 25 - 40 mennesker. - Helsefarlig, mener kommunen

Rumenere uten rom-bakgrunn

Rapporten viser at fire av ti av de som bor på gaten eller i biler i Oslo, er rumenere uten rom-bakgrunn.

Forsker Guri Tyldum. Foto: Pressefoto

— Det overrasket oss at en betydelig andel av de tilreisende fattige i Oslo er rumenere uten rom-bakgrunn. I Norge har debatten i stor grad handlet om rom – mens det altså viser seg at også andre fattige rumenere lever på gaten i Skandinavia, sier Guri Tyldum, forsker og medforfatter av rapporten. I Oslo er det flere av informantene som opplyser å ha drevet med kriminalitet – både av mindre og mer alvorlig art.

— På undersøkelsens tidspunkt var det flere avgrensede grupperinger som spesialiserte seg på visse former for kriminalitet, blant annet smugling og salg av piller fra Romania og lommetyverier. Disse drev imidlertid i liten grad med tigging. Blant tiggere som er avhengige av godvilje fra potensielle givere, er det mye frustrasjon over de gruppene som de mener ødelegger for deres rykte, sier Tyldum.

Les også: Sosialbyråden:- Det er ingen god idé å gi penger til tiggere

Røde Kors: Mange antagelser og fordommer

— Rapporten viser hvor avgjørende det er å ha en fakta- og kunnskapsbasert tilnærming til utfordringer på migrasjonsfeltet, et felt som dessverre er preget av mange antagelser og fordommer, sier seniorrådgiver Karin Afeef i Norges Røde Kors.

Ifølge Afeef stemmer hovedfunnene godt overens med de erfaringene Røde Kors har, blant annet fra drift av akuttovernatting i Oslo, Trondheim og Kristiansand.

— Vi er svært glad for det grundige forskningsarbeidet som nå har blitt gjort og vi håper at dette vil bidra til en mer human debatt om disse utfordringene samt en diskusjon om hvordan vi best kan møte humanitære utfordringer blant fattige tilreisende, sier hun.

Les også: Mange romfolk er svært kritiske til narkosalget

Kirkens Bymisjon: Helt i tråd med vår oppfatning

Hilde Kirkebøen i Kirkens Bymisjon sier at det ikke var noen store overraskelser i rapporten.

— Den gir et troverdig bilde av situasjonen, og understreker at mye av den politiske debatten har vært preget av skråsikker synsing og vikarierende agendaer og argument. Hovedfunnene i rapporten bør føre til en annen politisk debatt og en mer konstruktiv tilnærming til utfordringene knyttet til fattige tilreisende. Menneskehandel og kriminalitet blir lagt til grunn for tiggerforbud, men erfaringene fra København er i tråd med det de som tigger i Oslo selv sier – at et tiggerforbud vil føre til at vi «mister» de som tigger og får flere kriminelle, sier Kirkebøen.

- Forbud mot tigging er mest effektivt

— Det vi har sagt vedrørende kriminalitet, stammer fra politiets observasjoner om at de samme som tigger er innblandet i kriminalitet. Det er uklart for meg hva forskernes mening baseres på, men vi forholder oss til det politiet har sagt, sier statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) i Justisdepartementet.

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) Foto: Pedersen, Terje

Han mener fortsatt at forbud mot tigging, kombinert med hjelp gjennom EØS-midlene er mest effektive.— Det er nå anledning til å innføre lokale tiggerforbud i kommunene. Dette var regjeringens primærstandpunkt, så vi lever godt med denne løsningen etter at Senterpartiet trakk seg fra avtalen om nasjonalt forbud, sier han.

Visepolitimester Roger Andresen sier følgende:

— Vi ser frem til å få mer kunnskap om hvorfor tilreisende kommer fra Romania til Norge, men før vi har fått lest rapporten er det vanskelig å gi noen ytterligere kommentarer.

 1. Les også

  Her bodde det 25 - 40 mennesker. - Helsefarlig, mener kommunen

 2. Les også

  Tiggeforbudet i Arendal opphevet

 3. Les også

  Traff folket med tiggerfengsel

Relevante artikler

 1. KOMMENTAR

  «Forbudsdebatten går på tomgang. Jeg har en løsning på tiggerproblemet.» | Andreas Slettholm

 2. NORGE

  NRK: Rumensk tiggernettverk håver inn millioner i Bergen

 3. LEDER

  Aftenposten mener: Tigging må fortsatt være lov

 4. NORGE

  Varaordfører: Tiggere har tjent så mye i Kristansand at de har fått bygget hus i Romania

 5. NORGE

  Erna Solberg etter NRK-dokumentar: - Vi kan raskt komme med nytt forslag om tiggeforbud

 6. OSLOBY

  I 2013 stanset Høyre Aps forslag om tiggeforbud. Nå gjør Ap det samme mot Høyre.