Osloby

Flere gatemagasiner, færre tiggere og romfolk

På to år er det kommet fire gatemagasiner for romfolk i Norge. Tre av dem er startet av personer som har vært misfornøyd med forløperen Folk er folk.

Distribusjonsleder Mihai Negrea og hans assistent Claudiu Pistruescu var ansatt i Folk er folk. Begge er anmeldt for underslag av organisasjonen, men mener anklagene er grunnløse. Tvert imot stiller de spørsmål ved hvor pengene i organisasjonen blir av. - Jeg jobbet for dem i fem måneder, og fikk totalt 15 000 kroner for arbeidet, sier Pistruescu, som nå er tilknyttet det nye magasinet Gatenytt. Styreleder Pål Berg var ikke tilgjengelig da bildet ble tatt. Andreas Slettholm

 • Andreas Slettholm
  Kommentator

— Vi har trykket opp 5000 eksemplarer, og så får vi se hvordan det går, sier Pål Berg.

Han er styreleder i magasinet Gatenytt, som ble lansert i starten av juli. Det er innsamlede midler, blant annet fra romfolk på gaten, som har finansiert den første utgivelsen, ifølge Berg.

Både han og daglig leder Mihai Negrea har vært ansatt i Folk er folk, organisasjonen som siden 2012 har fremmet tiggende romfolks sak og utgitt bladet med samme navn. Gruppen fikk mye oppmerksomhet da romfolk flyttet til Sofienbergparken og senere til steinbruddet på Årvoll sommeren 2012.

Les også:

Les også

Folk er Folk kastet på gaten

Kritiserer Folk er folk

De to, som startet i organisasjonen vinteren 2013, er imidlertid misfornøyd med hvordan Folk er folk har utviklet seg under leder Bjønnulv Evenrud. Særlig stiller de spørsmål om hvor magasininntektene blir av (se undersak) .

6N1A8986-XCZBHH0dGT.jpg Ingar Storfjell

— Folk er folk er konstruert slik at Bjønnulv skal ha total kontroll, sier Pål Berg.- Jeg vet ikke hvor pengene går, men etter hvert var det veldig mye som kom inn og mindre av det konkrete hjelpearbeidet på gaten. Nye telt ble ikke kjøpt inn i år, og annen assistanse til romfolk forsvant, sier Negrea.

Berg jobbet ett år i Folk er Folk mens han var på tiltak fra Nav. Det var altså det offentlige som betalte lønnen hans i perioden han var ansatt.

— Etter dette var jeg uansett lei av aldri å få svar på sentrale spørsmål, særlig de økonomiske forholdene. Så da sluttet jeg, sier Berg.

De rekrutterer nå Gatenytt -selgere fra sitt kontaktnett på gaten.

— Markedet er der, og det trengs. Romfolk vi har kontakt med, venter på at det skal komme et skikkelig alternativ til Folk er folk, sier Berg.

Les også:

Les også

Bryter ut av Folk er folk

Daglig leder anmeldt for underslag

Bergs støttespiller Negrea er på sin side anmeldt for underslag hos Folk er folk av lederen Bjønnulv Evenrud. Negrea og tre assistenter er anklaget for å ha gjemt unna blader ment for videresalg. I tillegg skal én av selgerne ha betalt inn penger på Negreas private konto, ifølge anmeldelsen Aftenposten har fått tilsendt fra Folk er folk.

6N1A8978-fpb36UfgnE.jpg Ingar Storfjell

Negreas rolle i organisasjonen var blant annet å distribuere salget av gatemagasinet. Selgere kjøper magasinet for 25 kroner stykket, og han kunne dermed motta flere hundre tusen kroner i løpet av de første dagene etter en ny utgivelse, forteller han.— Anklagene er meningsløse. Jeg håndterte store kontantsummer hver måned for Folk er folk. Hvis jeg var interessert i å lure organisasjonen, ville det ha vært enkelt bare å stikke av gårde med store beløp, sier Negrea.

Les også:

Les også

Tatt for medlemsjuks. Nå lager de blad for romfolk.

Omsetter for millioner

Det er gatemagasinet til Folk er folk som er den økonomiske ryggraden i organisasjonen. De mest populære utgavene har hatt opplag på nærmere 30.000, ifølge tidligere ansatte i Folk er folk. Det samme tallet oppga leder Bjønnulv Evenrud til Aftenposten i april i fjor, og også i anmeldelsen er det tall fra i vinter som indikerer opplag i den størrelsesordenen.

Evenrud anga trykkerikostnadene til i underkant av fem kroner pr. magasin da Aftenposten snakket med ham i april 2013.

Organisasjonen har siden oktober, da prisen ble doblet, sittet igjen med i underkant av 20 kroner pr. blad, noe som skulle bety en gevinst på rundt en halv million på de mest populære utgivelsene.

Med en utgivelsesfrekvens på minst seks magasiner i året, betyr det et årlig overskudd på magasindriften på flere millioner kroner.

Folk er folk vil ikke svare

Folk er folk vil hverken svare på kritikken fra tidligere ansatte eller på spørsmål rundt hva pengene går til.

Aftenposten har over flere uker hatt kontakt med Folk er folks leder Bjønnulv Evenrud. Han velger til slutt å svare slik:

Leder i Folk er folk Bjønnulv Evenrud vil ikke kommentere det nye gatemagasinet, kritikken eller økonomien i Folk er folk. Kjersti Flugstad Eriksen

«Hvis Aftenposten mener det er relevant og forsvarlig å bygge en sak om Folk er Folk basert på løse påstander og antydninger fra en avskjediget ansatt og mistenkt til et betydelig underslag, samt en person som har vært på Nav-stilling hos oss, samtidig som disse personene lanserer konkurrerende virksomhet, så mener vi det mildt sagt er oppsiktsvekkende. Det blir ikke mindre oppsiktsvekkende av at nevnte underslagsmistenkte uten vår viten mottok lønn fra Aftenposten samtidig som han var ansikt utad og fulltidsansatt hos oss. Eller av at vedkommende i forkant av Aftenpostens henvendelse har truet med å «ødelegge FEF ved hjelp av venner i Aftenposten».

Da journalist Andreas Slettholm, som gjentatte ganger er blitt beskrevet som en venn av mistenkte, hittil ikke har vist forståelse for våre bekymringer rundt dette, og virker uinteressert i vesentlige opplysninger i saken, velger vi nå å avstå fra å svare på spørsmål fra Slettholm.»

Flere magasiner, færre tiggere

6N1A8983-ACfI1SM0Po.jpg Ingar Storfjell

I tillegg til Gatenytt (2014) og Folk er folk (2012), er bladene Romfolk (2013) og Gata (2014) blitt lansert som alternative gatemagasiner for romfolk. Også disse er startet av personer som tidligere har hatt sentrale posisjoner i Folk er folk, men som har brutt ut som følge av misnøye med organisasjonen. Alle følger de samme oppskrift som =Oslo -suksessen fra 2005. Det finnes også lokale gatemagasiner med rusavhengige som selgergruppe, enkelte med til dels store opplag, som for eksempel Asfalt (30 000) i Rogaland.

6N1A8980-NmJ9YmPiLB.jpg Ingar Storfjell

Samtidig melder hjelpeorganisasjonene om en nedgang i antall tiggere, basert på brukerne av deres tilbud. Kari Gran i Kirkens Bymisjon er blant dem som har rapportert om færre tiggere i Oslos gater. — Vi vet ikke helt hvor mange som tigger, men vårt inntrykk er at det har vært en nedgang sammenlignet med vårparten og i fjor sommer, sier Gran.

Hun påpeker at det om sommeren kan være mer lønnsomt å samle flasker i parkene eller selge roser.

— Dette er en gruppe som er flink til å tilpasse seg. Når det gjelder magasinmarkedet har vi begrenset oversikt, men det lille vi hører går på at det kan være vanskelig å få solgt så mange magasiner i Oslo, sier Gran.

I en fersk rapport anslår Uteseksjonen i Oslo at det i vinter var 4–500 utenlandske bostedsløse i hovedstaden, men denne gruppen omfatter langt flere enn bare romfolk. Nova-forsker Ada Engebrigtsen anslo i mai at antallet tiggere varierer mellom 500 og 1000 i hele Norge til enhver tid.

Mihai Negrea har mens han arbeidet i Folk er folk, hatt flere betalte oppdrag som tolk for Aftenposten i forbindelse med saker om tilreisende romfolk. Journalisten bak denne saken anser ikke forholdet til Negrea for å være et vennskapsforhold.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Venter betydelig flere tiggere til uken i Oslo

 2. LEDER

  Aftenposten mener: «Folk er folk» misbruker romfolk

 3. NORGE

  Gatemagasin åpner spaltene for innvandrerfiendtlige organisasjoner

 4. FOTBALL

  Saken som kan felle en av Fotball-Norges mektigste menn

 5. OSLOBY

  Oslos narkomane frykter doptørke, skylder på koronaviruset

 6. SPORT

  Den nye FIFA-sjefen i hardt vær: - En yngre utgave av Sepp Blatter