Osloby

Syklistene klager over snø i sykkelfeltet

Syklistene ønsker seg "svart asfalt"-standard på alle hovedsykkeltraseene i Oslo, uavhengig av om det er kommunen eller Statens vegvesen som brøyter.

 • Astrid Løken
  journalist

— Hvis Oslo kommune skal ha flere til å sykle må de brøyte sykkelveiene bedre enn i dag, sier Jan Henrik Andresen, styreleder i SLF Asker og Bærum.

Statens vegvesen har i flere år påtatt seg å vedlikeholde kommunale veier, eller såkalte "missing links", for å øke fremkommeligheten for syklistene. I fjor høst fikk Oslo kommune tilbake vedlikeholdsansvaret på en rekke av disse traseene. Ifølge Statens vegvesen er Ullernveien en av de veiene som Oslo kommune nå har fått tilbake ansvaret for. Ullernveien følger Ring 3 og er syklistenes naturlige sykkelvei der det ikke er sykkelvei langs Ring 3.

Vanskelig å styre når hjulet er fylt med snø

Syklistenes landsforening er ikke fornøyd med brøytingen på strekningene der kommunen har ansvar.

-Snøen pakker seg inn i dekket og gjør at man lett mister styringen, påpeker de garvede vintersyklistene Per Sannerud og Jan Erik Andresen, henholdsvis styremedlem og styreleder i SLF Asker og Bærum. Rolf Øhman

Statens vegvesens sykkeltraseer skal ha bar asfalt når de er ferdig brøytet. Oslo kommune mener det er tilfredsstillende med underlag av snø— og isdekke på sine traseer.Snøen lavet ned sist helg. Selv om Ullernveien var brøytet mandag ettermiddag lå det slaps og snø igjen.

— Her ligger det for mye løs snø. Snøen pakker seg inn i dekket og det blir vanskelig å holde styringen. Da er det fort gjort å gå i bakken, sier Per Sannerud, styremedlem i SLF Asker og Bærum.

Han mener traseene var bedre brøytet da Statens vegvesen hadde ansvaret for brøytingen.

På Statens vegvesens sykkeltrasé fra Ullernveien og innover mot byen langs Ring 3 var det svart asfalt, i tråd med Vegvesenets krav, mandag ettermiddag.

Vegvesenet tror flere vil sykle på bar asfalt

— Vegvesenet brøyter, koster og salter gang- og sykkelveiene. Vi mener det er best. Det er bedre å sykle på, og det blir ikke så glatt som alternativene. Vi tror det vil føre til at flere vil sykle om vinteren, sier Håvard Vikheim, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen.

Statens vegvesen har vedlikeholdsansvaret på sykkelveien langs Ring 3, med unntak av der hvor strekningen går på kommunale boligveier. For å få bort all snøen blir sykkelveien brøytet før den kostes og saltes. Steffen Pötzsch synes Statens vegvesens vedlikeholdsstandard er helt perfekt. Rolf Øhman

Syklistene mener Oslo kommune må prioritere vintervedlikeholdet bedre, og mener at kommunen må ha samme standard som Veivesenet.

— Det har med prioriteringer å gjøre. Vi skjønner at kommunen ikke kan måke alle småveier, men de må prioritere godt vedlikehold på hovedtraseene, slik som her i Ullernveien. Skal Oslo kommune få flere til å sykle må de skape så trygge forhold at folk opplever det som trygt å sykle, også om vinteren, sier Andresen.

- Traktorføreren bør sykle strekningen de brøyter

— De som kjører traktoren bør pålegges å sykle den strekningen de brøyter. Da vil de forstå hva som fungerer for syklistene, sier det to vintersyklistene.

Andresen mener Oslo kommune bør ha mer fokus på vedlikehold av sykkelveiene, sommer og vinter.

- Bruk penger på vedlikehold av sykkelveiene

Ullernveien erstatter sykkeltraseen langs Ring 3 der det ikke er sykkelvei. Denne veien blir, i følge Statens vegvesen, vedlikeholdt av Oslo kommune. - Her er det for mye snø, mener Per Sannerud i SLF Asker og Bærum. Rolf Øhman

— Oslo kommune er blitt flinke på å male opp røde sykkelfelt, men det holder ikke. De må også bruke penger på vedlikehold, sier Andresen.Slaps og snø i sykkelfeltene er et problem etter snøfall.

— Monolittveien var ikke bra mandag morgen. Da lå det snø etter veibrøyting i sykkelfeltet, sier Sannerud.

— Også langs Ring 2 i Kirkeveien lå det slaps i sykkelfeltet. Da kan man like godt sykle i bilveien, påpeker Andresen.

Oslo kommune vil ikke salte

Folk kan ikke regne med at sykkelveinettet er totalt is- og snøfritt gjennom vinteren, opplyser Oslo kommune. De foretrekker grusing fremfor salting.

Ifølge May Andrine Gran, kommunikasjonsrådgiver i Sykkelprosjektet i Oslo kommune, har kommunen et mål å redusere saltbruken.

— Bymiljøetaten har derfor ingen planer om å øke saltforbruket. Utfordringen til Oslo kommune er at sykkelveinettet består av sykkelfelt. Sykkelfeltene må ryddes for å holdes frie for snø. Dette koster og er tidkrevende, særlig hvis det er parkerte biler langs veien. Derfor kan man ikke påregne at sykkelfeltene er ryddet umiddelbart etter snøfall, sier Gran.

Hun understreker at kommunens gang- og sykkelveier (adskilte traseer, red.anm.) brøytes umiddelbart etter snøfall.

— De saltes ikke, men strøs ved behov. Mange foretrekker dette fremfor salting. Derfor vil det kommunale sykkelveinettet ikke være totalt is- og snøfrie gjennom vinteren.

Vurderer felles standard

Ifølge Gran ble sykkelfeltene også feid sist vinter. Praksisen skal videreføres i 2015.

Sykkelstrategi 2015-2025, som byrådet la frem for bystyret før jul, er viet et kapittel om vedlikehold.

"Byrådet mener godt vedlikehold av sykkelveinettet er avgjørende for sykkelandelen, særlig om vinteren. Snø, glatte veier eller grus på sykkelveinettet øker ulykkesrisikoen og reduserer fremkommeligheten og komforten for syklister." står det i Strategien, som bystyret skal behandle nå snart.

Byrådet foreslår i strategien at Oslo kommune og Statens vegvesen skal utarbeide tydelige retningslinjer for hvilket vedlikeholdsnivå som skal være standard. "Retningslinjene skal utformes med utgangspunkt i syklistenes trygghet og behov for fremkommelighet." Nye kriterier for vedlikehold skal innføres innen utgangen av 2015, skriver byrådet.

PS: Oslo kommune hevdet torsdag ettermiddag at Oslo kommune ikke har tatt tilbake vedlikeholdsansvaret i Ullernveien. De vil ta kontakt med Statens vegvesen for å avklare spørsmålet.

 1. Les også

  1977: Oslo skal få sykkelveinett. 2014: Oslo mangler fortsatt sammenhengende sykkelveinett

 2. Les også

  Vil ha flere tohjulinger på Løkka

 3. Les også

  Oslos nye sykkelfelt bygges etter gamle mål

Les mer om

 1. Sykkelpatruljen

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Kommunen lover bedre måking denne vinteren: – Vi må gjøre det bedre enn i fjor

 2. OSLOBY

  Vintersyklistene kommer ikke unna salt

 3. OSLOBY

  Vil spise av kolonihage for å utvide gang- og sykkelvei

 4. OSLOBY

  Byrådet gir seg ikke: Vil rydde vei for vintersyklistene ved å fjerne P-plasser

 5. OSLOBY

  10.600 brøyteklager i Oslo

 6. OSLOBY

  18 millioner skal brukes på å gjøre Ring 2 mer sykkelvennlig