Osloby

Planla kryss uten tanke på syklister

I 2013 var ikke sykkel en stor politisk sak.

Dersom ikke politikere og utbyggere blir enige, får ikke syklistene mer plass når det nye Sæterkrysset står klart. Gunnar Kagge

 • Gunnar Kagge

Da reguleringsplanen for Sæterkrysset på Nordstrand ble vedtatt i 2013, var ikke sykkel på moten. Nå håper politikerne å gjøre om på planene, for å få plass til sykkelfelt.

- Problemet vårt nå er at vi arbeider etter en godkjent plan. Behandlingen tok lang tid, og nå må vi forsøke å holde fremdriftsplanen, sier Yngvar Titterud.

- Plutselig fant bydelen ut at det manglet et sykkelfelt. I planleggingen var det ikke viktig,.

Titterud sitter både i ledelsen av utbyggerselskapet Fagerstad og i grunneiernes selskap. Det er grunneierne som må betale for veiarbeidene. Betingelsen for å få bygge ut senteret var at krysset rustes opp til såkalt «miljøprioritert gjennomkjøring» (MPG-kryss).

Her skal det bli lettere å sykle:

Les også

Nå skal det bli sykkelvei på Bygdøy

Boliger, butikker og skolevei

Allikevel er ikke sykkel prioritert i det hele tatt fra Tyslevveien og ned til krysset med Ekebergveien. Dersom ikke kommunen og utbyggerne finner en løsning. Dessuten må syklister i Ekebergveien forberede seg på å sykle sammen med bilene det første strekket etter krysset.

Presseansvarlig Monica T. Olsen i Bymiljøetaten forklarer det med at «De siste årene har det blitt økt fokus på sykling, og ønsket om sykkelfelt kom opp igjen».

For syklister er det ofte viktigst å ha egen plass i trafikken ut og inn av kryss. Svingende biler og mye som tar oppmerksomheten fra sjåførene gjør livet spesielt farlig for myke trafikanter.

Sæter er det sentrale butikkområdet på Nordstrand. Nå bygges det ut både nye boliger og butikker. Planleggingen har foregått lenge. Sæterkrysset er skolevei for både barneskolene Munkerud og Nordstrand, samt ungdomsskolen Nordseter.

Dialog med kommunen

Titterud sier at utbyggerne gjerne vil finne en løsning. Men det haster. Hele prosjektet skal være ferdig i november, og mye er allerede gjort.

- Noen lider når sykler skal prioriteres. Fortauet må bli smalere. Dessuten forsvinner busslomme og noen gateparkeringsplasser, sier han.

- Resultatet blir ikke like bra som det kunne blitt, når endringene kommer så sent.

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg svarer på Aftenpostens spørsmål via e-post:

«Vi er veldig opptatt av å sikre gode og trygge forhold for syklistene i bydelen. I akkurat denne saken har jeg hatt løpende dialog med Bymiljøetaten, fordi vi ønsker en bedre og mer oversiktlig tilrettelegging for syklistene inn til Sæterkrysset. Her jobber etaten med utbygger for å få på plass en løsning, og jeg håper vi vil se resultatene av det arbeidet veldig snart.»

Vil bruke åtte milliarder:

Les også

Foreslår to nye super-sykkelveier rundt Oslo

Ikke første gang

Ifølge Titterud er det snart for sent. Han avventer kommunens nye planer og håper det ikke blir nødvendig med ny behandling i bystyret.

- Da blir forsinkelsene enda større, riktignok uten at vi har skylden, sier han.

Problemene i Sæterkrysset er ikke første gang det planlegges nye trafikkløsninger og syklistene «glemmes». For to år siden ble planene for Storokrysset presentert. Flere steder mangler tilrettelegging for syklister. På spørsmål om hva syklistene skulle gjøre, svarte planleggingsleder Åsmund Stendahl i Statens vegvesen:

- De må sykle i blandet trafikk eller gå i fortauet.

Et annet prosjekt i Vegvesenets regi var Dronning Eufemias gate forbi Operaen. Da den ble åpnet for trafikk i 2014, var det uten sykkelfelt. Statens Vegvesen sa at det var meningen å la bilistene venne seg til trafikkbildet, før syklistene fikk plass. Også den ferdige løsningen har fått massiv kritikk fra syklister.

Kommunen har også fått mye kritikk for at sykkelfeltene som markeres langs veibanen ofte er for smale.

 1. Les også

  El-sykkelsubsidier gikk til vestkanten og Nordstrand

 2. Les også

  Nå kan du sjekke hvilke sykkelruter som er mest brukt

 3. Les også

  Slik gikk det da småbarnsfamilien droppet bilen

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Sykkelturen til Oslo sentrum er blitt et hinderløp: – Dessverre må syklister benytte fortauet forbi Oslo Spektrum i en periode

 2. OSLOBY

  Her er det for farlig å sykle, mener kommunen. Da fjernet de sykkelfeltene.

 3. OSLOBY

  Syklister og fotgjengere skvises når det bygges i Oslo

 4. OSLOBY

  Undersøkelse: Syklister i Oslo velger omveier

 5. OSLOBY

  Syklister skjønner ikke hvordan de skal sykle i kryss med nytt kjøremønster

 6. BIL

  Derfor misforstår bilister og syklister hverandre. Og slik er reglene.