Osloby

Oslos veier blir rødere

Hvor bør det være rødmerking? Sykkelprosjektet i Oslo kommune vil ha innspill.

- Jeg er blitt kjørt ned flere ganger i sykkelfeltet. Rødfargen gjør at jeg føler meg litt tryggere. De kunne sikkert prøvd ut med forskjellige farger også, sier Børre Haugstad, som har brukt sykkelen som fremkomstmiddel i Oslo siden 1970-tallet. Carl Martin Nordby

 • Astrid Løken
  journalist

Rød asfalt i sykkelfelt og inn mot kryss skal gjøre det tryggere å være syklist i Oslo.

— Dette er veldig bra. Jeg føler meg tryggere, så gjerne mer rødfarge. De kunne sikkert bruke andre farger også, sier Børre Haugstad, som har syklet daglig i Oslos gater i 44 år.

Ideen med røde sykkelfelt ble først lansert på 1970-tallet, etter at Bygningsrådet hadde lagt frem sin plan om et sammenhengende sykkelveinett i Oslo i 1977.

Grønt lys for røde felt

Men først i 2011 ble rødfargen prøvd ut i Skippergata og Kirkegata, nesten 35 år etter at ideen ble unnfanget. Transportøkonomisk Institutt konkluderte med at rødmerkede sykkelfelt gir bedre oversikt og fører til færre konflikter.

- Bra med rød merking. På tide at vi får mer sykkelvennlige gater i Oslo, sier Sander Bergh, som daglig til og fra jobb i Oslo. Carl Martin Nordby

Så begynte det å skje ting. Rød asfalt i sykkelfelt inn mot kryss og såkalte sykkelbokser med rød asfalt rett foran kryss ble testet ut. Sykkelboksene skal gi syklistene trygghet og egen plass foran bilene i kryss. Og i vår inviterte Sykkelprosjektet i Oslo kommune Aftenpostens leserne til å komme med innspill til hvor det bør være røde sykkelfelt og sykkelbokser.— Det har fått veldig mange innspill. Røde felt inn mot kryss og røde sykkelbokser er en av de få tingene vi kun har fått positive tilbakemeldinger på. Det er tydelig at syklister synes røde sykkelbokser er et kjempebra tiltak, sier Rune Gjøs, direktør i Sykkelprosjektet.

- Dette er bra. Det er på tide at Oslo blir mer sykkelvennlig. Jeg vil gjerne ha flere røde felt og sykkelbokser, sier Elisabeth Brekke sykler, som sykler i Oslo året rundt, med unntak av desember og januar. Carl Martin Nordby

Innspillene har ført til at Sykkelprosjektet har merket opp en rekke nye røde felt (se faktaboks).

— Kan gi færre ulykker

Søndag skrev Aftenposten at Traumeregisteret på OUS Ullevål har registrert en firedobling av antallet potensielt livstruende skader som følge av sykkelulykke fra 2001 til 2012. Oslo skadelegevakt har behandlet 1800 syklister som har skadet seg i trafikken bare i år.

- Har du tro på at røde felt kan gi lavere ulykkestall?

— Ja, mange ulykker skjer jo i kryss. Og forskning viser at sykkelbokser gir bedre sikkerhet, sier Gjøs, som mener sykkelboksene er som et kinderegg; de øker sikkerheten, bedrer fremkommeligheten og gjør det bedre å være syklist.

Hittil er det bare blitt lagt rød farge i gater hvor de er sykkelfelt fra før.

— Vi ønsker også å bruke røde sykkelbokser der det ikke er sykkelfelt fra før også og vil gjerne ha innspill til hvor det bør være, sier han.

 1. Les også

  Paradegaten blir rød, men fortsatt for smal

 2. Les også

  Kraftig økning i antall alvorlige skader på sykkel

 3. Les også

  Hver uke behandler legevakten 40 sykkelskader

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Vintersyklistene kommer ikke unna salt

 2. OSLOBY

  18 millioner skal brukes på å gjøre Ring 2 mer sykkelvennlig

 3. OSLOBY

  Undersøkelse: Oslo er fortsatt en dårlig sykkelby, men den er blitt bedre

 4. OSLOBY

  Her føler Oslo-syklistene seg utrygge

 5. OSLOBY

  Ring 2-strekningen er en av de mest brukte transportetappene for syklister. Nå er det et helt nytt trafikkmønster.

 6. OSLOBY

  Undersøkelse: Syklister i Oslo velger omveier