Osloby

Båndtvang av hensyn til elgen

Overtredelse kan gi fengselsstraff.

ROLF ØHMAN

 • Ida Halvorsen Kemp

Oslo Kommunes friluftsetat har innført ekstraordinær båndtvang for alle hunder fra og med mandag. Båndtvangen gjelder inntil videre, og i ytterste konsekvens til 1. april, når ordinær båndtvang inntrer. Årsaken er at de store snømassene gjør jobben med å finne mat vanskeligere for elg og rådyr og annet hjortevilt, og konsekvensen kan være at de trekker mot bebyggede områder og veier, skriver friluftsetaten på sine nettsider. Etaten frykter det kan føre til viltpåkjørsler og skader på både elg og rådyr, og oppfordrer folk til ikke å oppsøke områder der dyrene oppholder seg. Båndtvangen gjelder overalt — i Marka, i byen og i friområdene (dressurområdene) for hund. Er ikke hunden i bånd, må den holdes innestengt eller forsvarlig inngjerdet. I henhold til forskriften om ekstraordinær båndtvang i Oslo kommune, kan overtredelse av forskriften straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Regelendring kan gi frislipp for skogshugst i Marka

 2. OSLOBY

  Manglerud Star-lederens anke avvist av lagmannsretten

 3. OSLOBY

  Kraftig brann i Oslo-bygård. 22 personer evakuert.

 4. OSLOBY

  Oslo før: Broen ingen ville ha

 5. OSLOBY

  Oslo kommune får si nei til private barnehager

 6. OSLOBY

  Politiet grep ikke inn da Brann-supportere tente opp bluss