Osloby

«Flere vanskeligstilte, færre kommunale boliger»

- Det var en gang noen som kalte det sosial boligpolitikk, sukker styreleder Arild Pedersen i Oslo kommunale leieboerorganisasjon (OKL).

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Han kan ikke si sikkert hvorfor antall utkastelser øker, men legger vekt på at det er blitt flere og flere vanskeligstilte i kommunale boliger og færre og færre boliger.

Les også

«Du har ti minutter til å pakke med deg det viktigste»

- Og så er det en kjensgjerning at det er noe som heter gjengs leie som veldig mange av de som ikke får bostøtte ikke klarer å betjene. For en kommunal bolig på 56 kvadratmeter kan husleien ligge på 10.000-11.000 kroner i måneden, og hvis du ligger akkurat over grensen til å få bostøtte så får du problemer med å betale.Ifølge Pedersen ligger leien på de kommunale boligene på samme nivå som private med langt bedre standard. Han kritiserer kommunen både for å selge unna og for å ta godt betalt.

- Dette er ikke en boligpolitikk Oslo kommune bør være stolt av. Det er ikke bare jeg som mener at Oslo kommune er Norges største bolighai. Og hvor blir det av disse menneskene egentlig? Det er et tankekors for oss.

Sosialbyråden: - Dette er alvorlig

- Det er alvorlig at antall utkastelser øker, men jeg vet at Boligbygg og bydelene jobber mye for å unngå dette, sier sosialbyråd Anniken Hauglie (H).

Les også

Kommunen tjener enorme summer på boliger som forfaller

Hun understreker at ingen settes på gaten og at bydelene gir booppfølging, økonomisk oppfølging og at sosialtjenesten også kan overta kontrollen over enkeltes økonomi. Byråden erkjenner imidlertid at enkelte av dem som bor i kommunale boliger kan trenge enda tettere oppfølging. - Hvorfor kan ikke husleien være lavere?

- Mange som bor i kommunale boliger mottar ulike typer bostøtteordninger og sosialhjelp, så det er ikke gitt at det er prisen som er utfordringen. Det kan like gjerne være at man sliter med å ha styring på økonomien.

Hauglie avviser leieboerorganisasjons påstand om at byrådet selger unna kommunale boliger. Tvert imot er det satt av en historisk stor sum, 1,1 milliard, til investeringer i sosiale boliger, ifølge byråden. Hun tror imidlertid de har rett i at det blir flere og flere vanskeligstilte i de kommunale boligene.

- Historisk sett har dette endret seg veldig. Før skulle man nærmest ha vandelsattest for å få kommunal bolig, nå er det de mest vanskeligstilte som får dette tilbudet.

- Leieboerorganisasjonen kaller Oslo kommune Norges største bolighai. Hva sier du til det?

- Nei, det vil jeg ikke si. Men Boligbygg må som alle andre etater og virksomheter bidra til å finansiere de behovene man har i Oslo.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Her er skibokforfatternes markatips

 2. OSLOBY

  «Hva Oslo er? MMM!»

 3. OSLOBY

  Sørkedalen – mitt eldorado

 4. OSLOBY

  Legger bort miljøfartsgrenseskilt - nå skal veiene i stedet vaskes

 5. OSLOBY

  Regelendring kan gi frislipp for skogshugst i Marka

 6. OSLOBY

  Kraftig brann i Oslo-bygård. 22 personer evakuert.