Osloby

Vil kutte 17 millioner i bydel Frogner

Nav, barnevern, og hjemmesykepleien rammes hardest.

I budsjettjusteringen som skal behandles i kveld er det lagt inn store kutt i bydelens NAV-tilbud.

 • Henrik Arneberg

Mandag kveld møtes Bydelsutvalget i Frogner til ekstraordinært møte. Bakgrunnen er at det skal kuttes i kostnader. Mye.

I Bydelsutvalgets første budsjettjustering ble det først foreslått kostnadskutt på nesten 23 millioner kroner. I et nytt forslag er kuttene redusert til 17 millioner.

Vil ha mer privatisering

På kort sikt foreslås det å redusere antall mottakere av økonomisk sosialhjelp, og å omorganisere og nedbemanne den kommunale hjemmetjenesten.

På lang sikt vil Bydelsutvalget at pleie— og omsorgstjenester for eldre innbyggere i større grad skal skje utenfor institusjonene, noe som skal skje ved økt bruk av private leverandører av hjemmetjenester.

Det skal kuttes blant annet 4,5 millioner i hjemmesykepleien, 1 million i barnevern og 1 million i kommunale barnehager. I tillegg skal det kuttes betraktelig i bydelens NAV-tilbud, om lag 6, 3 millioner, blant annet ved å fjerne fem stillinger.

Klikk her for å lese hele forslaget om budsjettjustering

Frode Ersfjord leder Frogner SV.

SV: — Udemokratisk

Frode Ersfjord som er leder i Frogner SV raser over de planlagte kuttene.

— Jeg er kritisk til måten saken er behandlet på og reagerer på at Høyre, med flertall i Bydelsutvalget, forsøker å bruke en økonomisk trang situasjon til å privatisere ytterligere. Tilbudene i bydel Frogner, spesielt innenfor barnevern og Nav, er allerede kuttet til beinet, sier Ersfjord.

Han mener saken om kuttforslag burde gått normal saksgang via den politiske underkomitéen som som har ansvarsområdet, HUSK (komité for helse, unge, sosial og kultur).

— I stedet valgte arbeidsutvalget å avlyse komitémøtet den 10. juni som skulle vært før Bydelsutvalgsmøtet den 17. juni. Nå er situasjonen at man innkaller til nok et ekstraordinært møte i Bydelsutvalget for å drøfte kuttene. I tillegg foreslår administrasjonen å legge ned HUSK-komitéen, slik at videre oppfølging av kuttene, både politisk og faglig, blir vanskeligere. Det er et udemokratisk forslag, sier den lokale SV-lederen og legger til at Høyre bør ta på seg ansvaret for egen politikk, og konsekvensene av kuttene bydelene har opplevd de siste årene.

— Det nytter ikke å skylde på administrasjonen for ens eget budsjett satt opp av sitt eget byråd, tordner han.

Tips til denne saken? Kontakt oss her!

Egil Heinert er Ap-gruppeleder i Frogners bydelsutvalg. Karsten Wiik

Ap skylder på Høyre

Egil Heinert, Ap-gruppeleder i Frogners bydelsutvalg, mener Høyre først og fremst har vært opptatt av å skylde på alle andre enn seg selv i denne saken.

— Sannheten er at kuttene kommer som et resultat av få midler fra bystyret. Kuttene vil ramme de sårbare gruppene på Frogner, særlig de eldre og de som ikke har lyktes i arbeidslivet. Det er trist, sier han.

Han har en klar beskjed til lederen av bydelsutvalget på Frogner:

— Istedet for ansvarsfraskrivelser bør man innlede dialog med Rådhuset for å få ekstraordninære midler. Hele Bydelsutvalget støttet dette, bortsett fra Høyre. Her er det snakk om mennesker som får et dårligere tilbud, og ikke politisk spill slik de driver med.

Høyre: Driver ikke ansvarfraskrivelse

Bydelsutvalgets leder, Bjarne Ødegaard (H), henviser til Carl-Henrik Bastiansen, som er komiteleder av Helse-, Unge-, Sosial- og Kulturkomiteen i bydel Frogner.

Bastiansen mener den største utfordringen i forbindelse med budsjettjusteringene har vært at administrasjonens rapportering til Bydelsutvalget ikke har holdt tilfredsstillende kvalitet.

— Men vi merker oss nå at administrasjonen gjør en del av tingene vi har lenge har bedt dem om å gjøre. Vi vil vedta mange av budsjettjusteringene i kveld, men kommer ikke i mål med alt vi ønsker. Vi mener blant annet at man kan kutte mer på administrativt nivå.

Carl-Henrik Bastiansen er komiteleder av Helse-, Unge-, Sosial- og Kulturkomiteen i bydel Frogner.

— Og de største kuttene skjer i Nav lokalt og for eldre med behov for hjemmesykepleie ?

— Vi mener faktisk at mer av det administrative kan kuttes i Nav, mens tilbudet for brukerne på best mulig måte opprettholdes. Høyre tenker at det er positivt å åpne for at flere aktører i hjemmesykepleien, også fra det private. Om det er privat eller offentlig, er ikke det viktigste for oss. Vi ønsker et best mulig tilbud, sier Bastiansen og legger til at han er helt uenig i at partiet driver ansvarsfraskrivelse, slik Ap og SV hevder.

— Vi er innforstått med at det ikke er mer penger å hente, og at det må gjøres kutt der det kan spares på egenhånd. Det viktigste er at alle, både administrasjonen og de ulike partiene, prater sammen og enes om tiltak som kan gjennomføres gjennom sommeren. Men det finnes ingen mirakelkur og vi vil ikke komme i mål under kveldens møte. I august blir mange tøffe tak.

Relevante artikler

 1. NORGE

  De fordeler 28 milliarder kroner. Men hvor mye makt har de - egentlig?

 2. OSLOBY

  Bitter ordkrig om Oslo-byrådets viktigste eldreløfte

 3. KOMMENTAR

  Slik vil Høyre bli kvitt eiendomsskatten | Andreas Slettholm

 4. OSLOBY

  Norlandia - driver sykehjem, satser på hjemmetjenester

 5. OSLOBY

  Økser rødgrønne prestisjeprosjekter - men vil bruke nesten like mye penger

 6. OSLOBY

  SV og Ap lovte mer hjelp til de eldre. Etter valget har timetallet fortsatt nedover.