Osloby

Raymond Johansen: - Har du abdisert, Røsland?

Oslo Ap har lovet sykkelveinettet ferdig innen 2019. - Høyre har ikke greid å levere på sykkel og det vitner om dårlig gjennomføringskraft.

 • Astrid Løken
  journalist

Aftenposten og Osloby vil gjøre sykkelbyen Oslo bedre! Gå inn på vårt digitale kart og fortell oss hvor du føler deg utrygg på sykkel .


Osloby tok en sykkeltur med Raymond Johansen (Ap) og Stian Berger Røsland (H), som skal kjempe om byrådsledervervet i Oslo. Les intervjuet med Stian Berger Røsland her

— Hvorfor er du misfornøyd med byrådslederens sykkelpolitikk, Raymond Johansen?

— Høyre har ikke klart å innfri det de har sagt at de skal innfri. Et alvorlig eksempel er hovedsykkelveinettet som de vedtok å bygge allerede i 1998. Løftet var at nettet skulle stå ferdig i 2008, men det ble løftebrudd. I 2010, to år etter lovet Røsland ferdigstillelse i 2012. Også det målet sprakk. Det nye løftet vi hører er 2018. Høyre mister troverdighet fordi politikere skal måles på det de leverer. Høyre har ikke greid å levere på sykkel og det vitner om dårlig gjennomføringskraft.

- Oslo Ap lover hovedsykkelveinettet ferdig innen 2019. Da må bygge omtrent 6 kilometer i snitt hvert år. Hvordan skal dere få det til da?

— Vi vil rett og slett prioritere sykkel fremfor bil flere steder. I dag tar bilparkering enormt mye av plassen i gatene. Det er sånn at man kan ikke gjøre alle til lags. Man kan ikke si at man satser på sykkel og samtidig lar det være fritt frem for bilparkeringsplasser. Derfor må man fjerne en del av parkeringsplassene for å gi plass til sykkelveier. Igjen, det er kamp om arealene. Og politikk handler om å prioritere og å velge. Dette er en kamp om gatelegemet. Man må være tøffere i prioriteringene.

Raymond Johansen (Ap) Rolf Øhman

— Er du villig til å fjerne gateparkeringsplasser for å gi plass til sykkelfelt da? Og hvor mange er dere villige til å fjerne innen 2019? - Svaret er ja! Vi vil umiddelbart starte å finne ut av hvor mange parkeringsplasser vi kan fjerne hvis vi får makten. Jeg er ikke i stand til å tallfeste hvor mange nå, men når jeg legger føringer på at det skal fjernes parkeringsplasser vil jeg gjennomføre det.

- Byrådslederen kritiserer dere for ikke å ha lagt inn penger til nye sykkelveier eller økt tempo i utbyggingen i det alternative budsjettet deres. Hvordan kan dere få til flere kilometer med sykkelvei uten flere penger?

— Det står ikke på pengene. Investeringsetterslepet på sykkel i Oslo var på 131 mill. i 2013. Dermed handler manglende kilometer med sykkelvei om manglende utbygging og prioritering, ikke om manglende penger.

- Byrådslederen kritiserer deg for ikke å ha en løsning for hvordan man kan få til hovedsykkelveitrase gjennom Grensen, som er en av de vanskelige strekningene i hovedsykkelveinettet å tilrettelegge i. Hvordan vil du fikse den utfordringen?

— Vi må enten finne en annen trasé eller ta fra fortauet.

- Hvilke politiske virkemidler vil Ap sette inn for å få flere til å velge sykkel fremfor bil til daglig?

— Trygge sykkelveier må bygges. 76 prosent svarte i en undersøkelse fra SIFO at de ville bruke sykkel mer hvis de fikk flere sykkelveier. Folkemeningen viser at Røsland tar direkte feil når han sier at han ikke har noen tro på at flere vil sykle som følge av at man ferdigstille hovedsykkelveinettet. Det betyr at man må legge til rette så det blir mer attraktivt å sykle og mindre attraktivt å bruke bil. Oslo står foran en gigantisk befolkningsvekst de neste 20 årene, som skal tas med kollektiv og sykkel. Det kan koste noen hver litt, men slik er realitetene.

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Her er den nye sykkelveiplanen for Oslo

 2. OSLOBY

  Byrådet vil ha enda flere til å sykle raskere

 3. OSLOBY

  Slik har Bolig-Oslo blitt til under disse byrådslederne

 4. OSLOBY

  Ny måling: Arbeiderpartiet kraftig tilbake i Oslo - skylder på søppel

 5. OSLOBY

  Byrådet lovet 60 nye kilometer for syklister i Oslo. Nå er fasiten her.

 6. OSLOBY

  Se hvor det skal tilrettelegges for sykling i Oslo i år