Osloby

Hvordan skal man trekke folk til Hovinbyen?

Det er mulig å få inn 27.000 nye boliger i Hovinbyen, det neste store byutviklingsområdet i Oslo. Men først må man gjøre noe med veiene som deler området.

Slik kan det bli på Økern. Arkitektene har tegnet en bred gang- og sykkelbro med park på Økern. Byggene med de runde formene er det nye kjøpesenteret til Steen og Strøm, som er planlagt. Ulvenveien er en av flere veier under parkbroen. JAJA Architects ApS

 • Astrid Løken
  journalist

Slik kan det bli med når Hovinbekken langs turveien på Ulven gjenåpnes. JAJA Architects ApS

Denne plassen er foreslått i planprogram for Haraldrud. Det er foreslått at plassen skal ligge mellom Kabelgata og gjenvinningsanlegget på Haraldrud. Pipen på gjenvinningsanlegget sees i bakgrunnen. JAJA Architects ApS

Byggingen i Hovinbyen er godt i gang. Dette bildet viser Hasle og Teglverket skole, som åpnet til skolestart i år. Rolf Øhman

I dag bor det 40.000 mennesker i Hovinbyen. Med 27.000 nye boliger, som det er funnet plass til, kan det blir 100.000 innbyggere i det samme området om noen år. Da trengs gode kollektivløsninger, slik at folk kan komme seg frem og tilbake til jobben. Rolf Øhman

Slik kan det bli på Økern. Her sees Ulvenveien, en lokal gate, som går gjennom Økern, som er tenkt som hovedsentrum i den nye Hovinbyen. JAJA Architects ApS

— Faren er at Oslo kommune blir for forsiktig med å investere i gode kollektivløsninger, sier Bernt Sverre Mehammer, avdelingsleder for samfunnsøkonomi i Cowi.

Hovinbyen er det neste store byutviklingsområdet i Oslo. Om 15 år kan det bo mer enn dobbelt så mange mennesker i Hovinbyen som i dag.

KopiavHovinbyen2_doc6mb39f8szbq1cn0k72hf-E8gbpauwDl.jpg Svein Eide

Nå er området er preget av mange industribedrifter og gigantiske veianlegg. Ett av poengene med Hovinbyen er at det skal oppleves som ett område. Å få til det blir en utfordring, for i dag er det nettopp veianleggene som skiller områdene fra hverandre.

Vil å bli kvitt Teisenkrysset eller Ulvensplitten

Bård Folke Fredriksen (H), som fortsatt er byutviklingsbyråd i Oslo, er klar på at man må gjøre noen grep med veiene for å få til Hovinbyen. Et dilemma er Ulvensplitten, som er svært trafikkert i dag.

— Teisenkrysset og Ulvensplitten er svært arealkrevende kryss. Jeg håper vi får gjort grep som gjør at man slipper å ha begge disse kryssene, sier han.

Politikerne har bestemt at biltrafikken ikke skal øke. Det betyr at folk som skal bo i Hovinbyen må ta seg rundt med buss, T-bane, til fots eller på sykkel.

Les mer om det her:

Les også

I Oslos nyeste bydel skal syklistene komme først

Statens vegvesen har skissert flere forslag til løsninger som vil gi mindre støv og støy, og som gir bedre mulighet for kollektivtrafikk, i E6 Mangledrudprosjektet.

Mener gode transportløsninger må inn tidlig

Bernt Sverre Mehammer, avdelingsleder for samfunnsøkonomi i analyseselskapet COWI, trekker frem byggingen av Lørenbanen som et eksempel som førte til at utbyggingen rundt Løren, som også ligger i Hovinbyen, kom i gang.

Bernt_Sverre_Mehammer_01_copy_doc6mb0drm16m0sl08m2hh-CcMCJGwSbJ.jpg PRIVAT

— Det må skapes gode transportløsninger. Det er en forutsetning for å få nok sysselsatte inn i området til at det blir skikkelig trøkk. Folk må kunne komme seg frem og tilbake til jobb uten å bruke for mye tid. Faren er at Oslo kommune blir for forsiktig med å investere i gode kollektivløsninger. Blir det ikke gode nok kollektivløsninger vil de få en annen type næringer i området enn det de ønsker seg. Hvis resultatet blir at nye bilverksteder etablerer seg vil ikke Hovinbyen bli det den skal bli, sier Mehammer.

Savner tverrgående T-bane

Ifølge Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i Plan- og bygningsetaten (PBE) foreslås det gode kollektivløsninger for Hovinbyen i utredningen fra Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter om Oslos fremtidige kollektivsystem.

— Det foreslås blant annet en ny togtunnel fra sentrum via Økern til Alna og flere tverrgående trikkelinjer. Det vi imidlertid savner er en tverrgående T-bane som kobler de to T-banelinjene i Groruddalen sammen, sier Wasstøl. Denne T-banelinjen er foreslått i kommuneplanen som Oslo bystyre behandler neste onsdag.

I dag bor det 40.000 mennesker i Hovinbyen. Med 27.000 nye boliger, som det er funnet plass til, kan det blir 100.000 innbyggere i det samme området om noen år. Da trengs gode kollektivløsninger, slik at folk kan komme seg frem og tilbake til jobben. Rolf Øhman

Ifølge Morten Wasstøl, avdelingsdirektør for byutvikling i Plan— og bygningsetaten (PBE) foreslås det gode kollektivløsninger for Hovinbyen i utredningen fra Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter om Oslos fremtidige kollektivsystem.

Ny togtunnel og flere trikkelinjer

— Det foreslås blant annet en ny togtunnel fra sentrum via Økern til Alna og flere tverrgående trikkelinjer. Det vi imidlertid savner er en tverrgående T-bane som kobler de to T-banelinjene i Groruddalen sammen, sier Wasstøl.

Denne T-banelinjen er foreslått i kommuneplanen som Oslo bystyre behandler neste onsdag.

Det er også et uttalt mål at folk skal gå eller sykle mellom de ulike områdene i Hovinbyen og til og fra Oslo sentrum. De store veianleggene gjør at det er vanskelig å komme seg mellom de ulike områdene med sykkel og til fots.

— Kommunens viktigste jobb blir å gjøre de store grepene, som gjør det mulig å transformere området slik at folk kan komme seg rundt til fots, sykkel og kollektivt. I dag må man ha flaks, også om man er lokalkjent, for å finne veien til fots og med sykkel, sa byråd Fredriksen til Aftenposten før valget.

- Må gjøre området attraktivt

— Øyafestivalen og flere kule restauranter har gitt en symboleffekt på Tøyen som er tiltrekkende på unge, velutdannede, ressurssterke mennesker. Hvis man skal lykkes med Hovinbyen må man klare å skape innhold som gjør området attraktivt for disse menneskene, sier Bernt Sverre Mehammer.

PBE skal sende planen for Hovinbyen ut på høring rundt årsskiftet. Så da kan folket si sin mening og gi innspill til planforslaget.

PS: Onsdag 23. september arrangerer Afteposten byutviklingskveld om Hovinbyen.

Tema: Blir Hovinbyen en ny by i byen?

Aftenposten ønsker velkommen til en spennende kveld med foredrag og debatt om Oslos største byutviklingsprosjekt.

Hva skal til for å lykkes med «Oslos nye bydel»? Aftenposten inviterer til konferanse der planene for det neste store området i Oslo skal presenteres.

Hvor: Fabrikken, Dronningens gate 4 i Kvadraturen.

Når: 23. september kl. 18.30.

Mer informasjon og billettkjøp på ap.no/byutviklingskveld.

 1. Les også

  Ny turvei skal knytte Hovinbyen sammen

 2. Les også

  Dette kan bli Oslos neste store boligstrøk

 3. Les også

  Vil løfte Helsfyr med en skyskraper med 29 etasjer

 4. Les også

  Hovinbyen skrider frem – på tegnebrettet

 5. Les også

  - Oslo har god plass til nye boliger

Les mer om

 1. Sykkelpatruljen
 2. Samferdsel
 3. Byutvikling

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Hun er blitt frastjålet ni sykler på fire år

 2. OSLOBY

  Nå er det ingen vei tilbake for nytt Munch-museum

 3. OSLOBY

  Her er den nye sykkelveiplanen for Oslo

 4. OSLOBY

  Byrådet vil ha enda flere til å sykle raskere

 5. OSLOBY

  Byrådet i Brüssel for å lære bilfri by

 6. OSLOBY

  Beboere på Ensjø vil ha mer utbygging fortere