Personalia

Nekrolog: Yngvar Lundh

Av Tor Sverre Lande

 • Nekrolog

Professor emeritus Yngvar Lundh var en sentral pionér innen teknologiutvikling i Norge, helt fra han startet på Forsvarets Forskningsinstitutt sent på 50-tallet. Som leder for «siffergruppen» på FFI fikk han tidlig i gang forskning og utvikling på datateknologi. Flere banebrytende datamaskiner ble utviklet. Dette arbeidet dannet grunnlaget for de første datamaskinene til både Norsk Data og Kongsberg Våpenfabrikk.

Hans visjoner om videreutvikling av datafunksjonalitet til nettverk førte til et samarbeid med sentrale amerikanske miljøer, som resulterte i kommunikasjonsprotokollen TCP/IP. Denne protokollen bruker vi alle i dag og kjenner som internett.

Hans visjoner om at mikroelektronikk var viktig for norsk forskning og utvikling, førte ham videre til etablering av Digitalteknikk-gruppen på Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo. Han ble tilknyttet instituttet som professor II i 1980. Sammen med andre på Digitalteknikk etablert han kurs i mikroelektronikk og forfattet boken Konstruksjon av integrerte kretser (1983). Denne ble lærebok på kurset. Han engasjerte seg som aktiv veileder av hovedfagsstudenter og var på 80-tallet den IFI-ansatte med flest uteksaminerte kandidater. Hans tidlige engasjement for utdanning i mikroelektronikk har vært en medvirkende årsak til at vi nå har en verdensledende norsk industri innenfor mikroelektronikk.

Yngvar var en aktiv og modig turseiler, som dro på lange turer over åpent hav sammen med venner. Hans vel planlagte turer ga oss spesielle og minneverdige reiseopplevelser for resten av livet.

Yngvar gikk bort 15. august, 88 år gammel. En høyt verdsatt venn og kollega vil bli savnet. Mine tanker og medfølelse går til familien.

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. PERSONALIA

  Nekrolog: Karl J. Baadsvik

 2. PERSONALIA

  Nekrologer: Noralv Veggeland

 3. PERSONALIA

  Nekrolog: Vidar Thue-Hansen

 4. PERSONALIA

  Nekrolog: Tore Olsen

 5. PERSONALIA

  Nekrolog: Jakob Anton «Jak» Jervell

 6. PERSONALIA

  Nekrolog: Steinar Øvrebø