Personalia

Nekrolog: Per Sundby

Professor emeritus i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, Per Sundby, er død.

Foto: Privat

 • Aftenposten Redaksjon

Per Sundby var født på Hisøy ved Arendal i 1926 og sovnet stille inn i sitt hjem på Nordberg i Oslo 22. november. Etter examen artium i Arendal i 1944 studerte han medisin, ble cand.med. i 1951 og godkjent spesialist i psykiatri i 1965.

Han ble amanuensis ved institutt for sosialmedisin ved Universitetet i Oslo i 1965. Doktorarbeidet fra 1967 hadde tittelen «Alcoholism and mortality» og slo an tonen for hans spesialinteresser i årtiene som fulgte. Med Per Sundby fikk universitetsfaget sosialmedisin en profil som faget for vanskeligstilte grupper og folk på samfunnets skyggeside. Han ble dosent ved instituttet i 1968, professor i 1972 og var der til han gikk av med pensjon i 1991. I årene som instituttleder var han også overlege ved Rikshospitalets sosialmedisinske avdeling.

Per Sundbys skarpe tunge og kvasse penn skjerpet oppmerksomheten om at mye sykdom og sosial elendighet simpelthen er samfunnsskapt. Han politiserte sosialmedisinen i positiv forstand. Dette vakte selvsagt motstand, men holdt debatten i gang. Etter hvert ble han kanskje mer moralistisk enn politisk i skrift og tale. Men med sine uventede vinklinger ga han gamle spørsmål nye svar.

Per Sundby var dommer i Trygderetten frem til han ble 80 år. Så sent som i desember 2015 foreleste han, levende engasjert, på Trygdeforskningsseminarets 40-årsjubileum om det vanskelige spørsmålet «Velferdsstaten - Et folkehelseproblem?»

For oss som hadde gleden av å være sammen med ham på det som nå heter institutt for helse og samfunn, er det vemodig at han er borte. De yngre blant oss merker også at Per Sundbys stemme fortsatt sitter i veggene.

Et faglig fyrverkeri er sluknet.

Øivind Larsen, Gunnar Tellnes, Dag Bruusgaard, Nina Køpke Vøllestad

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. PERSONALIA

  Nekrologer: Hilchen Sommerschild

 2. NORGE

  Sterke reaksjoner på Høies utsettelse: – Vi kan ikke gamble med nyfødtes helse

 3. NORGE

  Vil hindre at rusavhengige blir gravide

 4. PERSONALIA

  Nekrolog: Yngvar Lundh

 5. PERSONALIA

  Nekrolog: Steinar Øvrebø

 6. PERSONALIA

  Nekrolog: Vidar Thue-Hansen