Personalia

Nekrolog: Ragnhild Utgaard Nordahl

Av Anne Øverlie, på vegne av venner og kolleger ved Høyskolen Diakonova, VID vitenskapelige høyskole.

  • Nekrolog

Ragnhild Utgaard Nordahl døde brått 7. oktober, 71 år gammel. Hun var utdannet sykepleier fra Statens sykepleierskole i 1973. Hun fullførte en pastoral-klinisk utdanning på Lovisenberg sykehus og veiledning på Diakonhjemmets høyskole i 1997. Hun hadde bred klinisk erfaring før hun tok hovedfag i pedagogikk på Høyskolen i Akershus. Deretter gikk hun rett inn i en studielederstilling for bachelorutdanningen i sykepleie på Diakonova. I 2011 overtok hun programansvaret for videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdommer. Hun ledet studiet med sterkt engasjement og brennende iver for faget.

Ragnhild var respektfull og hadde sterk faglig og personlig integritet. Hun delte raust sine kunnskaper og var alltid til stede i situasjoner og samtaler. Hun viste genuin interesse for både studenter og kolleger. Ragnhild hadde en sterk forankring i sin kristne tro og inkluderte mennesker i sitt nettverk uavhengig av livssyn. Hun så når folk hadde det krevende, og hun var uredd i møte med andre menneskers utfordringer i livet. Hun levendegjorde på denne måten høgskolens verdigrunnlag.

Les hele saken med abonnement