Nekrolog: Gaute Lervik

Av Astrid Aune, Anja Sørum og Håkon Bjørgulv Steen.