Personalia

Elly Britt Aall

Av Anne Kirsti Ruud, Gro Ottosen og Karin Haarberg Aas

  • Nekrolog

Vår kjære venninne Elly Britt Aall døde 13. oktober, 71 år gammel.

Vi ble kjent med Elly som kollega ved en landsomfattende, klinisk videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatrisk behandlingsarbeid. Den startet i 1989 og varte i tre år. Utdanningen handlet om barna og familiene som trengte hjelp, men det var også fokus på oss som hjelpere. Dette inkluderte et gruppearbeid hvor vi skulle samtale om og bearbeide private og intime temaer. Sammen utgjorde vi fire Oslo-gruppen. Vi fortsatte å møtes også etter endt utdanning.

Les hele saken med abonnement