Personalia

Nekrolog: Lars Håkonsen

Av Helge Kaasin, USN og Karl Gunnar Sanda, Telemarksforsking

  • Nekrolog

Lars Håkonsen døde av kreft 7. oktober, bare 54 år gammel. Lars etterlater seg et stort tomrom både som lærer, kollega og venn.

Med en fersk doktorgrad i samfunnsøkonomi begynte han som forsker ved Telemarksforsking i 1998. Han hadde en egen evne til å sette seg inn i de forskjelligste fagområder og var en høyt respektert akademiker. Høsten 2002 ble han ansatt som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved det som da var Høgskolen i Telemark, nå Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Han hadde sitt daglige virke på campusen i Bø, men beholdt hele tiden bistilling som seniorforsker ved Telemarksforsking.

Les hele saken med abonnement