Personalia

Nekrologer: Kristin Bredal Berge

  • Nekrolog

Da vi i fjor var samlet til 25-årsjubileumsfest for NaKuHel, slo det ned som en bombe: Kristin har fått kreft og kunne ikke møte. Nyheten kastet et alvor over festen, men alle fikk sendt en videohilsen, og så tenkte vi: Kristin er så sterk. Hun vinner kampen.

24. oktober døde hun, 59 år gammel.

Kristin var daglig leder for Stiftelsen NaKuHel i Asker, en møteplass med ulike aktiviteter innen natur, kultur og helse. I noen år arbeidet jeg tett med Kristin som styreleder. På besvarelsen av mine mailer, kunne jeg se at midnattstimen og nattetimer generøst ble brukt til fordel for NaKuHel. Og slik har det fortsatt frem til i fjor høst.

Akronymet GLA’I (Glede, Langsiktighet, Aktiviserende, Inkluderende) er et egnet verdimotto for NaKuHel-virksomheten. Aktivitetene og ikke minst væremåten skulle være gledebringende, aktiviserende, virke langsiktig og være inkluderende. Ikke minst passet akronymet på Kristin selv. Aldri har jeg møtt noen med mer positiv energi eller større evne til å være inkluderende.

De fleste av oss kan svare: Godt forslag, men har du tenkt på sånn og sånn. Det er bestandig en «men». Dette aberet ar aldri hos Kristin. Hun levde etter: Er du positiv selv, kommer det positivitet tilbake. Og så sterk hun var. Hun sto ut nedturene som ingen annen. En gang da det buttet, og jeg kanskje hang med nebbet, sa hun: Husk vi er langrennsløpere. Vi er seige.

Til slutt måtte hun bøye under for en annerledes motstand. Hun som var så nærværende er ikke lenger her. En nesten umulig tanke for oss på NaKuHel, men naturligvis mest for familien. Tankene går til dem.

Når jeg tenker på hva hun har stått for, er det nesten uunngåelig å tenke på Nordahl Griegs dikt til de som blir igjen. Jeg tror hun har lagt igjen et budskap til oss: Ta alt i beste mening og hold ut.

En vakker ildsjel gikk stille bort 23. oktober. Kristin Bredal Berge, daglig leder i NaKuHel Asker, var en inspirator og ledestjerne for mange. Hun skapte inkluderende felleskap, følelse av tilhørighet og mestring blant et mangfold av deltakere og besøkende. Hun så positive egenskaper i de hun møtte og veiledet.

Kanskje var det ingen tilfeldighet at Kristin ble en frontfigur for frivilligheten og pådriver for å utvikle senteret på Sem? Hun vokste opp i Asker, og hennes forfedre kom til Tveter gård i 1849. De var dyktige bønder og politikere som startet jordbruksskole på Sem. I 1995 fortalte Kristin meg om sin visjon om å skape et «helsesportsenter» på Sem. Styret i Stiftelsen NaKuHel så tidlig at Kristin hadde riktig kompetanse for å bli daglig leder ved senteret.

Kristin studerte helsesport og folkehelse i USA og ved Norges idrettshøgskole. Hun samarbeidet med Beitostølen helsesportsenter og var leder for fritids- og kulturtilbudene for funksjonshemmede i Asker i ni år. Hun var aktiv i Skaugum Rotary, og i 2019 fikk hun prisen «Årets bankende hjerte» i Budstikka.

I jubileumsboken NaKuHel og folkehelse som bærekraft skrev hun i fjor: «Jeg har vært så heldig at jeg har hatt min arbeidsplass på Natur-Kultur-Helse–senteret i 25 år! Hva er grunnen til at jeg har blitt så lenge? Jo, NaKuHel-visjonen er så bra, og like aktuell. Sem og områdene rundt er fantastiske - og godt egnet for å prøve ut NaKuHel-ideen. Folkene jeg har møtt og møter, inspirerer og bekrefter.»

Kristin ble rammet av kreft for et år siden, og hun ble 59 år gammel. Jeg er takknemlig for hennes livsverk som er til glede for mange – både nå og i fremtiden.

Tankene går til Rolf, Anders, Julie og øvrige familie.

Les hele saken med abonnement