Personalia

Nekrolog: Hans-Jakob Brun

Tidligere museumsdirektør og professor, mag.art. Hans-Jakob Brun, er døde den 29. juli, 75 år gammel.

 • Aftenpostens redaksjon

Det var en uventet og svært trist nyhet for oss alle. Riktignok satt han i rullestol, men han var så vital og levende at vi sjelden tenkte over at han var syk. Han var blitt gradvis dårligere av sin MS-diagnose, men selv snakket han lite om det.

Når han klarte seg så godt, var det takket være konen, Anniken Thue, også hun tidligere museumsdirektør. Begge levde de aktive liv på hvert sitt museum, men var samtidig til stor inspirasjon for hverandre. De to var virkelig blitt ett, Anniken og Hans-Jakob har vært et viktig knutepunkt i moderne norsk kunsthistorie.

Hans-Jakob var kunsthistoriker av utdannelse, men han hadde ikke bare et akademisk forhold til norsk kunstliv. Han hadde ervervet seg inngående kjennskap til det, gjennom å delta i en rekke forskjellige roller - som kunstkritiker og forfatter, intendant i kunstforeningene både i Oslo og Bergen, førstekonservator ved Museet for samtidskunst og som direktør ved Astrup Fearnley Museet for samtidskunst fra 1993 til 1999. Da trakk han seg, men la ikke årene inn - fra 2001 til 2004 var han professor II ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Hans-Jakob er et eksempel på at det lar seg gjøre å kombinere sykdom med et aktiv liv. For ikke bare var han en dyktig og kreativ leder, men han fikk også tid til å skrive både bøker og artikler. Alle er de preget av den innsikt og oversikt Brun hadde. Hans beskrivelser og analyser er presise, og han hadde en egen evne til å plassere kunstnere inn i deres respektive kunsthistoriske kontekster. Hans-Jakob talte hverken hurtig eller høyrøstet, han var snarere lavmælt og langsom, men alltid så imponerende veloverveid, når han slapp til.

Det kunne vel hende at vi andre i vennelag kunne overdøve ham, men han ble ikke i dårlig humør av det. For når han endelig fikk ordet, ble vi alltid minnet om hvor presist han satte tingene på plass. Hans-Jakob var ikke vanskelig å like, han var det nærmeste vi kommer et godt menneske. Og gode mennesker - det finnes ikke så mange av dem - lever videre i våre egne liv. Fred over Hans-Jakob Bruns minne!

Gunnar Danbolt

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. PERSONALIA

  Nekrologer: Charlotte Oldani

 2. KULTUR

  Oslo bygger nye praktbygg langs fjorden. Dette er danskenes løsning.

 3. KULTUR

  Munch-direktør Stein Olav Henrichsen: – Jeg er overrasket over hvor innstendig mange vil diskutere noe som ikke er ferdig ennå

 4. KULTUR

  Anmeldelse av ny utstilling på Astrup Fearnley: «Dette er samtidskunst på sitt aller beste»

 5. PERSONALIA

  Nekrologer: Jens Petter Berg

 6. PERSONALIA

  Nekrologer: Arne Oshaug