Personalia

Nekrologer over Anne Lise Aas:

  • Nekrolog

En av våre fremste interiørarkitekter og arkitekturvernere, Anne Lise Aas, døde 21. august, i en alder av 95 år. Hun var datter av malermester Christian Aas i Aker, og gjennom ham fikk hun en pasjon for farger, som hun subtilt utviklet.

Aas var utdannet på Statens håndverks- og kunstindustriskole og og hos Finn Juhl i København. Hun arbeidet hos arkitekt Knut Knutsen, arkitektene Karen og Odd Brochmann og Den norske Husflidsforening før hun i 1962 startet eget kontor. Hun var gift med arkitekt Dag Rognlien, og sammen utførte de også en rekke oppdrag.

Under sitt 50-årige virke drev Aas vekselbruk mellom fagutøvelse og formidling. Hennes arbeider omfatter boliger, kontorer, kantiner, møterom, hoteller og turisthytter, restauranter og institusjoner. Hun var opptatt av å bedre de sosiale forholdene, og blant de tidligste oppgavene hører samfunnshusene fra 50-tallet og velferdsbygningen ved Universitetet i Oslo. Aas har tegnet lamper, møbler og gjenstander i tre, mønstre for vev, stofftrykk, broderi og tepper. I 1958 deltok hun i utstillingen Formes Scandinaves i Paris. Hun har også selv designet bolig-, brukskunst-, møbel-, arkitektur- og kulturhistoriske utstillinger i inn- og utland.

Som forfatter, redaktør og foredragsholder har Aas fremmet en enkel og praktisk innredning med rot i de norske tradisjonene. I pakt med dette har hun «hele livet» vært medlem av Fortidsminneforeningen. Hun var en de første kvinner i hovedstyret, samt redaktør av Fortidsvern. Jevnlig deltok hun med faglige vurderinger og kritikk i fagpressen, og hun har vært medlem av en rekke juryer, styrer og utvalg innen sitt fagområde.

Med glødende engasjement, kunnskap og tyngde var hun en av de beste representanter for sin stand, og jeg lyser fred over hennes gode minne.

Anne Lise, kjær kollega og venn, døde 21. august, 95 år gammel.

Hun var en høyt respektert interiørarkitekt; hun var pioner i yrket som fikk sin offisielle start i mai 1945. Sin utdannelse fikk hun og vennen Sonja Schartum på Skolen for Boligindretning i København (1946-49). Som ny i København i 1948 fant jeg at de to var blant skolens enere. Anne Lise var talsperson for de norske, alltid med sine meningers mot.

Tilbake i Oslo ble hun ansatt ved Knut Knutsens kontor med innredning av Hotell Viking. Hun arbeidet også for Karen og Odd Brochmann med Oslo Byes Vels boligundersøkelse. Sin ektefelle arkitekten Dag Rognlien fant hun i dette miljøet.

Anne Lise tok initiativ til en liten kollegaklubb hvor vi utvekslet erfaringer. Anne Lise var primus motor. Etter en periode som kunstnerisk medarbeider ved Husfliden startet hun eget firma. Hun fikk et variert arbeid med utstillinger, design, foredragsvirksomhet, innredning offentlig og privat og utstrakt samarbeid med tidsskrift som Bonytt.

Hun var engasjert i Fortidsforeningen. Hun arbeidet for bevaring av norsk kultur og for enkel, fargeglad norsk livsstil. Anne Lise var også en dyktig skribent. Dette kom sterkt til uttrykk da hun var redaktør for boken Rom og møbler gjennom 50 år, jubileumsboken som Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening (NIL) ga ut i 1995. Her gir hun en grundig utredning om oppbygningen av vårt fag. Faget har endret seg, men Anne Lises tanker er stadig like aktuelle. Hun var æresmedlem av NIL og ble tildelt Jacobprisen i 1973 av Norsk Form.

Jeg kan prise meg lykkelig over å ha kjent henne og takker for alt hun har betydd for meg i over 70 år.

Les hele saken med abonnement