Personalia

Nekrolog: Per Sundby

Norsk sosialmedisins nestor, professor Per Sundby, døde fredelig hjemme 22. november. Han ble 90 år gammel og var klar og spirituell til det siste.

Han hevdet å ha vært en slags bondestudent fra Sørlandet da han begynte på medisinstudiet i Oslo. Etter endt studium spesialiserte han seg i psykiatri, men endte opp som fulltidsakademiker som professor i sosialmedisin. Påvirkningen fra Sørlandet og psykiatrien fulgte ham hele livet.

Som kolleger og venner av Per har vi spesielt gode minner fra faglige og sosiale «skiseminarer» i Hemsedal, en mer enn 40-årig tradisjon. Per Sundby var en helt sentral deltager i dette sosiale og faglige samværet, der de store problemene i helsevesenet generelt og i det allmenn- og samfunnsmessige akademi spesielt er blitt diskutert.

Per var en person med sterke meninger og en gudbenådet retoriker med raske, treffende og ofte litt røffe replikker, men alltid levert med varme og humor. Da han i sin tid ble beskyldt for å være moralistisk, repliserte han raskt til et innlegg fra en kritiker at «det var i sannhet en kommentar fra dypet av en grunn sjel». Tvisynt var han, ikke bare overfor psykiatrien og helsevesenet. På et stort møte med allmennleger, der de den gang nye, store og tverrfaglige kommunale helse- og sosialsentrene var tema, foreslo han å omdøpe dem til «Senter for helse-, sosial- og bjørnetjenester». Vi skulle ha vært flinkere til å nedtegne Pers mange gullkorn.

I sine eldre år elsket Per å sitere sin store helt, filosofen Ludwig Wittgenstein. Han kjente og forsto sin helt bedre enn de fleste og følte nok noen ganger at han kastet perler for svin i sine forsøk på å opplyse oss.

Per gjorde oss klokere og mer nysgjerrige. Vi vil huske ham som en sosialmedisinens vismann som utfordret både vanetenkning og politisk korrekthet.

Dag Bruusgaard, Magne Nylenna, Steinar Westin, Jo Telje, Christian F. Borchgrevink

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. PERSONALIA

  Nekrologer: Hilchen Sommerschild

 2. LEDER

  Aftenposten mener: Overbehandling er et underkommunisert problem

 3. PERSONALIA

  Nekrolog: Bjørn Lind

 4. KOMMENTAR

  Den tiltalte jenta fikk aldri behandlingen hun hadde krav på

 5. BOLIG

  Norges første bærekraftige bofellesskap: Hus som legemiddel

 6. KRONIKK

  Hva er poenget med fastlegen?