Personalia

Inge Romslo

Av Tove og Sverre Erik Jebens

  • Nekrolog

Inge Romslo er død, 82 år gammel. Inge var en inspirerende, intelligent og energirik mann med et stort engasjement og et stort hjerte.

Inge vokste opp på Romslo ved Bergen og startet sin legekarriere i Bergen. Etter noen år kom han til Trondheim som overlege og professor dr.med. på Regionsykehuset i Trondheim, hvor han senere ble sykehusdirektør. I en periode var han helse- og sosialdirektør i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Etter at staten overtok driften av sykehusene, fikk han en ledende stilling i Helse Midt-Norge. Han ble tildelt Kongens fortjenstmedalje i 2010.

Les hele saken med abonnement