Personalia

Anna Ulrike Falkenberg

Av Cathinca Norem Gaulin

  • Nekrolog

Anne sovnet stille inn 6. oktober, 87 år gammel.

En hjerneblødning for syv år siden førte til så omfattende lammelser at hun ble bundet til sin seng på sykehjem. En dypt tragisk skjebne for enhver, om mulig enda mer tragisk for et så aktivt og selvstendig menneske som Anne. Hun var leder av natur, både privat og yrkesmessig. Hun mistet også muligheten til aktivt friluftsliv, som var en livsbetingelse for henne. Hun elsket naturen. Sykdommen lukket døren for alltid til denne rikdommen.

Les hele saken med abonnement