Personalia

Nekrolog: Anne Britt Aaserud

Kunsthistorikeren og museumslederen, mag.art. Anne Britt Aaserud, Oslo, gikk bort natt til 14. februar. Hun ble 74 år gammel.

Anne Aaserud avla magistergraden i kunsthistorie ved Universitetet i Oslo i 1993. Fra 1984 til 1994 var hun administrasjonsleder i Nasjonalgalleriet. I perioden 1994 til 2008 var Anne Aaserud direktør for Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, der hun gjorde en stor innsats for å bygge opp institusjonen. Hun sørget for sentrale ervervelser til samlingen med verker av bl.a. F.A. Biard, Peder Balke og Adelsteen Normann. Sentralt i Aaseruds program var å trekke frem sider av nordnorsk kunsthistorie. Gjennom forskning, utstillinger og publikasjoner kom kunstnere fra landsdelen, som Normann, Thorolf Holmboe, Raghild Kaarbø med flere, frem i lyset. Samarbeid med russiske museer resulterte i en unik utstilling av ikoner. Aaseruds interesse for kvinnelige kunstnere kom frem av avhandlingen om Signe Scheel, utstillingen og publikasjonen Kvinnelige pionerer (1997) og flere artikler. Hun stilte ut fremtredende samtidskunstnere, som Iver Jåks, Jan Groth, Tone Vigeland og Kjell Erik Killi Olsen.

I 2008 ble hun utnevnt til ridder av 1. Klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for nordnorsk kulturliv. Samme år trakk hun seg tilbake for å vie seg til egen forskning. I 2013 utkom hennes bok om Adelsteen Normann (Orkana Forlag), den første og hittil eneste vitenskapelige monografien om kunstneren. Boken om Signe Scheel rakk hun dessverre ikke å fullføre.

Alle vi som var så heldige å få samarbeide med Anne i Nordnorsk Kunstmuseum, eller som kom før eller etter henne, minnes hennes innsats med stor takknemlighet. Vi har kunnet bygge videre på hennes dedikasjon for Nord-Norges kunst - og kommer til å gjøre det også i årene fremover.

Frode Haverkamp, tidl. direktør, Nordnorsk Kunstmuseum,

Knut Ljøgodt, tidl. direktør, Nordnorsk Kunstmuseum,

Jérémie McGowan, direktør, Nordnorsk Kunstmuseum

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Debatt: Det er innkjøpskrise i kunstmuseene

 2. KULTUR

  Karin Hindsbo en av søkerne til direktørstillingen ved Nasjonalmuseet

 3. KULTUR

  Oslo punger ut for nasjonalt Vigeland-jubileum

 4. KULTUR

  Fredriksen-tvillingene og Nasjonalmuseet inngår gigantavtale. Får eget rom til kunstsamlingen sin.

 5. KULTUR

  Nasjonalmuseet får tidenes gave av Sparebankstiftelsen. Blar opp 187 millioner kroner for verdensberømt kunstverk.

 6. KULTUR

  Munchmuseet bygger forventninger til det nye museet og vil vise andre kunstnere enn Edvard Munch