Personalia

Nekrolog. Otto Hageberg

 • Per Thomas Andersen
 • Liv Bliksrud

Professor i nordisk litteratur Otto Hageberg døde 24 november, 78 år gammel.

Hageberg var en av sin generasjons fremste litteraturkjennere, høyt verdsatt som forsker og elsket av studenter gjennom en lang karrière ved Universitetet i Oslo.

Hageberg var født i Fitjar, han avla embetseksamen i 1965 og ble ansatt som vitenskapelig assistent samme år. I 1970 ble han ansatt som førsteamanuensis i nordisk litteratur, fra 1985 til 2006 var han professor. Hageberg var styremedlem i Gyldendal fra 1988, han var medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi, styremedlem i Studentersamfunnet, Norsk Litteraturkritikerlag og Studentmållaget. Han var med i juryen som delte ut Gyldendals legat, og han ble tildelt Norsk språkpris i 1997.

Hageberg spilte en fremtredende rolle i den litterære offentlighet gjennom en menneskealder som forsker, formidler og forfatter. Han var med i redaksjonen for det legendariske tidsskriftet «Profil», han var sentral i utgivelsen av Norsk litterær årboks bibliografier. Blant hans mest kjente bokutgivelser er Frå Camilla Collett til Dag Solstad , På spor etter meining , Spenningsmønster i Olav Duuns dikting og Svidd sjel. Ein biografi om Ragnvald Skrede . I tillegg har han utgitt lærebøker og flere lyrikkantologier.

Det er ingen overdrivelse å si at Hageberg var en av våre fremste kjennere av forfatterskapene til Ibsen, Duun, Solstad, og en rekke av de mest kjente lyrikerne, som Olav H. Hauge og Halldis Moren Vesaas. I hele Hagebergs faglige virke finnes det en personlig tone, et entusiastisk, eksistensielt engasjement. Med dette påvirket han flere generasjoner studenter, som husker ham med glede og takknemlighet.

Kolleger og studenter minnes ham ikke bare som en fagperson med eksepsjonelle kunnskaper, men også som et menneske på sporet etter mening. Otto Hageberg formidlet mening til mange.

Vi minnes ham med ærbødighet og takknemlighet.

Liv Bliksrud, Per Thomas Andersen

Les mer om

 1. Nekrolog

Relevante artikler

 1. PERSONALIA

  Nekrologer: Gabrielle Kielland Welle-Strand

 2. PERSONALIA

  Nekrologer over Johannes Gjerdåker

 3. KRONIKK

  Hvorfor feirer vi ikke Hamsun?

 4. PERSONALIA

  Nekrologer over Kaare Norum

 5. A-MAGASINET

  En gang hatet han USA. Så forandret alt seg.

 6. PERSONALIA

  Nekrolog: Tom Amundsen